bs-0 Ovaj korisnik ne govori bosanski (ili ga razumije sa velikim poteškoćama).