{{i}} Документація шаблону[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Шаблон для створення горизонтальних і вертикальних списків з довільним текстом в ролі роздільника (за замовчанням — вертикальна | риса).

{{list
 | елемент 1
 | елемент 2
 | елемент 3
 | …
 | x = роздільник
}}
 
{{list|елемент 1|елемент 2|елемент 3|…|x=роздільник}}
  • {{list|a|b|c}} → a | b | c
  • {{list|a|b|c|x=•}} → a • b • c
  • {{list|a|b|c|x=<small>/////</small>}} → a ////////// c
  • {{list|a|b|c|x=<big>{{oncolor|green|#fff|~}}</big>}} → a ~~ c
  • <ol type=square>{{list|<li>a|b|c|x=<li>}}</ol>
    1. c

Роздільник списку за замовчанням містить одиночні пробіли з обох сторін. Для відключення цієї властивості додайте до заголовка параметра-роздільника знак оклику:

  • {{list|a|b|c|x!=•}} → a•b•c

Для коректної роботи шаблону з елементами списку, що містять знак рівності, візьміть усі = у подвійні фігурні дужки:

  • {{list|{{=}}|{{=}}|{{=}}}} → = | = | =

Запис з неекранованими знаками рівності (наприклад, {{list|=|=|=}}) призведе до непрацездатності шаблону і до потрапляння сторінки з ним у категорію Сторінки, що містять шаблон із кількома значеннями одного й того ж параметра.

Див. також