yes

{{i}} Документація шаблону

Шаблон для визначення того, чи ідентичний один рядок (що задається другим параметром) кінцю іншого (що задається першим). Якщо так, видає yes, якщо ні — пустий рядок.

{{str endswith| lorem ipsum| lorem}}
{{str endswith| lorem ipsum| ipsum}} yes