Відкрити головне меню


Даний шаблон використовується {{IPAc-en}} для генерування IPA для кожної фонеми, на яку наведено мишу, з прикладом вимови та посиланням на en:Wikipedia:IPA_for_English#Key.

Інші визнані транскрипції IPA на виході
b 'b' в 'buy'
d 'd' в 'dye'
dj 'd' в 'dew'
(d) необов'язкове 'd'
dh D ð 'th' в 'thy'
J dZ dzh ʤ 'j' в 'jam'
f 'f' в 'find'
g ɡ 'g' в 'guy'
h 'h' в 'high'
y j 'y' в 'yes'
(j) ʸ ʲ необов'язкове 'j' в 'Lucas'
k 'k' в 'kind'
ɫ l 'l' в 'lie'
lj 'l' в 'lute'
m 'm' в 'my'
n 'n' в 'nigh'
nj 'n' в 'onion'
ng N ŋ 'ng' в 'sing'
ngg Ng ŋɡ 'ng' в 'finger'
th T θ 'th' в 'thigh'
thy θʲ θj 'th' в 'enthusiasm'
p 'p' в 'pie'
ɹ ɻ r 'r' в 'rye'
s 's' в 'sigh'
sj 's' в 'suit'
sh S ʃ 'sh' в 'shy'
t 't' в 'tie'
tj 't' в 'tune'
(t) необов'язкове 't'
ch C tS ʧ 'ch' в 'china'
v 'v' в 'vie'
w 'w' в 'wind'
wh ʍ hw 'wh' в 'why'
z 'z' в 'Zion'
zj 'z' в 'Zeus'
zh Z ʒ 's' в 'pleasure'
kh x 'ch' в 'loch'
? ʔ the catch in 'uh-oh'
aa ah a: aː A: ɑ: ä â ɑː 'a' в 'father'
ar ɑɹ är âr aːr a:r ɑ:r ɑːr ɑr 'ar' в 'bard'
Q ŏ ɒ коротке 'o' в 'body'
ã a~ ɑ̃ ɒ~ ɑ~ Q~ ɒ̃ носові 'an' in 'vin blanc'
ŏr Qr ɒr 'or' в 'moral'
ae ă & { } æ коротке 'a' в 'bad'
ai aI ye eye ī довге 'i' в 'bide'
aɪr aIr īr aɪə yr aɪər 'ire' в 'fire'
au aU ow 'ou' в 'pout'
aur owr aʊr aUr aʊə aʊər 'our' в 'hour'
E ĕ ɛ коротке 'e' в 'bed'
Er ĕr err ɛr 'err' в 'merry'
ei eI ay ā eː e: довге 'a' в 'base'
aer &r æɹ ăr arr ær 'arr' в 'marry'
eir eIr e@r E@r air ɛɪɹ eɪr eːr e:r ɛəɹ ār ɛə ɛər 'are' в 'bare'
I ĭ ɪ коротке 'i' в 'bid'
ĭr irr ɪr 'irr' в 'mirror'
i: ee ē довге 'e' в 'bead'
(i) (ɪ) необов'язкове 'i' в 'nasturtium'
ir i:r I@r i@r eer iːr ɪəɹ iːɹ ēr ɪə ɪər 'ear' в 'beard'
aw O O: ɔ: ô ɔː 'au' в 'fraud'
Or awr ɔɹ ôr ɔr 'or' в 'born'
oj ɔj oi OI oy oɪ ɔi ɔɪ 'oy' в 'boy'
ɔɪr oyr ɔɪə ɔɪər 'oir' в 'loir' (rare)
o: oː ou oU @u @U oh oe əʊ əu ɔʊ ɔu ō довге 'o' в 'bode'
oUr ohr ɔəɹ ɔʊɹ oʊɹ oʊr oːr o:r ōr ɔə ɔər 'ore' в 'bore'
U uu ŏŏ ʊ коротке 'oo' в 'foot'
uur Ur ŏŏr ʊr 'our' в 'courier'
u: ōō довге 'oo' в 'food'
u:r uːr u@r U@r oor ʊəɹ ōōr ʊə ʊər 'oor' в 'moor'
ju: yu: yew ew ū juː довге 'u' в 'cute'
ūr yoor ju:r juːr jʊə jʊər 'ure' в 'cure'
V ŭ ʌ коротке 'u' в 'bud'
urr Vr ʌɹ ŭr ʌr 'urr' в 'hurry'
ɝː ɜ ɝ 3r 3:r @:r @: 3 3: ɜː ɜ: ûr ɜr 'ir' в 'bird'
нейтральний голосний звук @ ə нейтральний голосний звук 'a' в 'about'
ɚ @r əɹ ər 'er' в 'finger'
i- I- ɪ ɪ- ɨ нейтральний голосний звук 'e' в 'roses'
o- ou- o oʊ- ɵ змінне 1-ше 'o' в 'omission'
u- U- ʊ ʊ- ʉ змінне 'u' в 'beautiful'
ju- yu- jU- yU- jʊ yʊ jʊ- змінне 2-ге 'u' в 'curriculum'
(ə) (@) необов'язкове 'ə' в 'jewelry'
@n ᵊn n̩ ən 'on' в 'button'
@m ᵊm m̩ əm 'm' в 'rhythm'
@l ᵊl əɫ l̩ əl 'le' в 'bottle'
i 'y' в 'happy'
' ˈ первинний наголос слідує
, ˌ вторинний наголос слідує
· . кінець складу
- (афікс)
_ none (пробіл)
(інші) [не підтримуються]

Беручи до уваги високу ймовірність помилкової транскрипції для послідовностей a, e, o, u, oo, or, ir, er, ur, вони наразі не підтримуються шаблоном й сторінку буде віднесено до категорії помилок, для її подальшої перевірки.