Чиста поточна вартість

У фінансах, чиста поточна/приведена вартість (англ. net present value, NPV) визначається як сума приведених вартостей (PV) вхідних і вихідних платежів (витрат та доходів) пов'язаних з інвестицією чи проєктом протягом усього часу тривання. Зміна вартості грошей у часі означає, що чиста поточна вартість залежить не тільки від величини витрат та доходів, але й від часу, в який ці платежі відбуваються, та процентної ставки за допомогою якої платежі дисконтуються. Часто цим терміном також описують відповідний метод оцінки інвестицій, який, згідно з міжнародними стандартами бізнес-планування, є одним із основних показників економічної ефективності інвестиційних проєктів.

Чиста поточна вартість обчислюється за формулою:

де

 — чистий грошовий потік у період , тобто сума всіх доходів мінус сума всіх витрат за цей період,
 — процентна ставка дисконтування для одного періоду (зазвичай року). Залежно від ситуації це може бути норма прибутку для інвестицій з подібним ступенем ризику, середньозважена вартість капіталу або альтернативна вартість капіталу.
 — номер останнього досліджуваного періоду (горизонт інвестиції).

У випадку дослідження інвестицій, які вимагають лише початкових витрат, а в наступні періоди досягаються доходи, формула часто записується у вигляді:

де

 — дохід за період ,
 — величина початкових витрат.

Одиницею вимірювання чистої поточної вартості є грошова одиниця початкового періоду інвестиції.

Інтерпретація величини чистої поточної вартості залежить від цілей інвестиційного аналізу та обраної ставки дисконтування. Наприклад, якщо дисконтування відбувається при використанні норми прибутку для інвестицій з подібним ступенем ризику, то

  • означає, що досліджувана інвестиція обіцяє прибутки вище середніх,
  • при ці прибутки будуть нижчими за середні.
  • при досліджувана інвестиція не відрізняється від пересічної.

Якщо ж дисконтування відбувається при використанні середньозваженої (чи граничної) вартості капіталу, то показує приведену вартість очікуваного прибутку (або збитків, якщо від'ємне) від цієї інвестиції.

ПрикладРедагувати

60 60 60 60
———— ———— ———— ————
-170

Початкові витрати на запуск нової продукційної лінії складають 170 тисяч грошових одиниць (г.о.), горизонт інвестиції — 4 роки, причому чистий грошовий потік (доходи мінус витрати) щороку становитиме 60 тисяч г.о. При ставці дисконтування 10 %

 
  тисяч г.о.

При ставці дисконтування 20 %

 
  тисяч г.о.

Отже, якщо вартість капіталу під цю інвестицію складає 10 %, то інвестиція є прибутковою, а при вартості капіталу 20 % — збитковою.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати