Числа Стірлінга другого роду

В комбінаториці числом Стірлінга другого роду S(n, k) називається кількість невпорядкованих розбиттів n-елементної множини на k непорожніх підмножин. Дані числа названі на честь Джеймса Стірлінґа.

15 розбиттів 4-елементної множини
у вигляді діаграми Гассе

Тут присутні S(4,1),...,S(4,4) = 1,7,6,1.

Рекурентні співвідношенняРедагувати

Числа Стірлінга другого роду задаються рекурентним співвідношенням:

 , для n ≥ 0,
 , для n > 0,
  для  

Дійсно будь-яке розбиття n-елементної множини на k непустих підмножин або містить одноелементну множину {n} або не містить її. В першому випадку кількість розбиттів становить   оскільки решту n-1 елементів слід розбити на k-1 підмножину. У другому випадку кількість розбиттів становить   оскільки слід n-1 елементів розбити на k підмножин, після чого до якоїсь із них додати елемент n. Просумувавши обидва випадки одержуємо необхідне співвідношення.


ПрикладиРедагувати

Перші ряди:

n \ k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1
1 0 1
2 0 1 1
3 0 1 3 1
4 0 1 7 6 1
5 0 1 15 25 10 1
6 0 1 31 90 65 15 1
7 0 1 63 301 350 140 21 1
8 0 1 127 966 1701 1050 266 28 1
9 0 1 255 3025 7770 6951 2646 462 36 1

ВластивостіРедагувати

 •   де  
Доведемо методом математичної індукції. Дане твердження справджується для випадку n=1.
Припустимо, що твердження виконується для деякого n. Тоді:
 
Оскільки:
 
то маємо:
 
де використано   а також рекурентне співвідношення для чисел Стірлінга другого роду.

Таким чином отримуємо, що твердження виконується для всіх цілих чисел.

 •  
 •  число Белла.
Очевидно випливає з визначень чисел Белла і Сттірлінга другого роду.
 •  
 • : 
Дійсно, розбиття на n-1 підмножину можливе тоді коли одна підмножина має два елементи, а всі інші — по одному. Саме вибір цих двох елементів і визначає розбиття, тобто кількість розбиттів рівна кількості способів вибрати два елементи з n-1, що й демонструє дана формула.
 
Справді є всього 2 n упорядкованих пар взаємодоповнюючих множин A і B. В одному випадку A є пустою, в іншому B є пустою, тому залишається 2 n − 2 пар підмножин. Для невпордкованих пар потрібно дане число поділити на 2, що й дає необхідний результат.
З рекурентного відношення також одержуємо:
 
 
 
 
 

Програми для обчисленняРедагувати

DelphiРедагувати

type
 TTwoDimArray = array of array of Double;

procedure GetStirlingNumbers(n_max, m_max: Integer; var StirlingNumbers: TTwoDimArray);
var
 I, J: Integer;
begin
 { Виділення пам'яті під масив чисел }
 SetLength(StirlingNumbers, n_max+1, m_max+1);

 { Заповнення масиву }
 { S(n,0) = 0 }
 for I := 0 to n_max do
  StirlingNumbers[I, 0] := 0;

 { S(n,n) = 1 }
 for I := 0 to n_max do
  StirlingNumbers[I, I] := 1;

 { S(n,m) = S(n-1,m-1) + m*S(n-1,m) }
 for I := 1 to n_max do
  for J := 1 to I-1 do
   StirlingNumbers[I, J] := StirlingNumbers[I-1, J-1] + J * StirlingNumbers[I-1, J];
end;

C#Редагувати

void GetStirlingNumbers(int n_max, int m_max, double[,] StirlingNumbers)
{
 // Виділення пам'яті під масив чисел
 StirlingNumbers = new double [n_max+1, m_max+1];
 
 // Заповнення масиву
 // S(n,0) = 0
 for (int i = 0; i < n_max; i++)
  StirlingNumbers[i, 0] = 0;
 
 // S(n,n) = 1
 for (int i = 0; i < n_max; i++)
  StirlingNumbers[i, i] = 1;
 
 // S(n,m) = S(n-1,m-1) + m*S(n-1,m)
 for (int i = 1; i <= n_max; i++)
  for (int j = 1; j <= i-1; j++)
   StirlingNumbers[i, j] = StirlingNumbers[i-1, j-1] + j * StirlingNumbers[i-1, j];
}

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати