Чачко Ада Семенівна

українська бібліотекознавиця

А́да Семе́нівна Чачко́ [24.11.1933, Київ — 28.08.2011, там само] — українська бібліотекознавиця, соціологиня, книгознавиця, педагогиня. Докторка педагогічних наук (1991), професорка (1996).

Чачко
Ада Семенівна
Народилася24 листопада 1933(1933-11-24)
Київ
Померла28 серпня 2011(2011-08-28) (77 років)
Київ
Країна УРСРУкраїна Україна
Діяльністьбібліотекознавиця, соціолог, викладачка університету
Галузьбібліотекознавство, книгознавство, соціологія, педагогіка
ЗакладКиївський державний інститут культури
Вчене званняПрофесорка
Науковий ступіньДоктор педагогічних наук

Біографія

ред.

1958 року закінчила Московський державний бібліотечний інститут, а також навчалася в університеті марксизму-ленінізму на факультеті соціології та психології.

У 1957—1961 роках працювала бібліотекаркою масової бібліотеки імені О. Пушкіна (нині — Центральна районна публічна бібліотека ім. О. С. Пушкіна ЦБС Оболонського району м. Києва)[1].

З 1961 по 1973 роки обіймала посади старшої бібліотекарки, завідувачки відділу комплектування та завідувачки відділу методичної роботи бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

У 1973—1987 роках перебувала на посадах головної бібліотекарки, завідувачки відділу бібліотекознавства, старшого наукового співробітника відділу книгознавства Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР.

Перебувала на науковій і викладацькій роботі: старший науковий співробітник Інституту філософії, професорка Інституту соціології АН України (1987—1993).

1994—2000 року була професором на кафедрі бібліотекознавства Київського державного інституту культури [2].

Наукова діяльність

ред.

Ада Семенівна Чачко розпочала свою наукову діяльність у середині 1960-х років, вибравши для вивчення особливості бібліотечної професії, а також соціологію і психологію діяльності бібліотечних працівників.

1979 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми вдосконалення роботи з кадрами великої наукової бібліотеки (професійно-особистісні якості бібліотечних спеціалістів)» у Ленінградському державному інституті культури імені Н. К. Крупської. Ця робота стала першою в СРСР з питань бібліотечної професіології.

1984 року була опублікована її перша монографія «Бібліотечний спеціаліст: особливості праці та професіоналізації», у якій науково обґрунтовано професійні вимоги до основних категорій фахівців наукової бібліотеки.

У наступні роки видала низку узагальнювальних праць, які стали основою її докторської дисертації «Бібліотекарі як соціально-професійна група», захищеної в Московському державному інституті культури у 1991 році.

З 1993 року вона поєднувала роботу в Інституті соціології НАН України з обов’язками професора, завідувача кафедри бібліотекознавства КДІК. У 1994 році вийшла з друку її монографія «Образ світу і комунікація» [3].

Ада Семенівна вивчала різні аспекти бібліотечної професії: підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, якість обслуговування користувачів книгозбірень, психологічні характеристики та престиж бібліотечної професії, професійну адаптацію молодих спеціалістів до роботи в бібліотеках. В останні роки займалася розробленням нового напряму в бібліотекознавстві – комунікативістики.

Сформувала власну наукову школу. Підготувала 8 кандидатів педагогічних наук з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства. Серед її учнів відомі в українській науковій спільноті постаті : Т. Монько, О. Грозовська, О. Башун, Ю. Трач, О. Кашкарьова, І. Конюкова та інші[4].

Ада Чачко - ініціатор і керівник проведення наукових читань пам’яті В. Пілецького [5].

Результати наукової діяльності А. Чачко відображено у понад 150 наукових та навчально-методичних публікаціях, серед яких монографії, статті, навчальні посібники, підручники, програми курсів та інші.

Була постійною учасницею міжнародних конференцій та наукових проєктів, дійсним членом (академіком) Міжнародної академії інформатизації при ООН з 1995 року, членом двох спеціалізованих рад з захисту дисертацій: при Київському національному університеті культури і мистецтв (кандидатська рада), при Харківській державній академії культури (докторська рада)[6].

Ада Семенівна Чачко відзначена медалями «У пам’ять 1500-річчя Києва» (1883) та «Ветеран праці» (1986). Має відзнаки Української бібліотечної асоціації «За відданість бібліотечній справі» (1998) та «За внесок у бібліотекознавство» (2003).

Праці

ред.
 • До розробки тезауруса з бібліотекознавства // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали Міжнар. наук. конф., Київ, 14–17 жовт. 1997 р. – К., 1997. – С. 13–16.
 • Тезаурус бібліотечної професіології // Бібл. вісн. – 1997. – № 5. – С. 19–20; Библиотековедение в человеческом измерении. – К.; М., 2000.
 • До сучасного термінологічного словника з українського бібліотекознавства, 2002 рік // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: Зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 13–16.
 • Современная библиотека в процессе трансформаций. – К., 2003.
 • Современная теория библиотеки – с позиций гуманистического подхода // Бібл. форум України. – 2003. – № 1. – С. 6–10.
 • Комунікативістика в системі гуманістичного розвитку сучасної бібліотеки // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 1. – С. 30–32.
 • Майбутнє бібліотеки у світлі соціокультурної теорії Френсіса Фукуями // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 9. – С. 14–15.
 • Развивающаяся библиотека в информационном обществе: Науч.-метод. пособие. – М., 2004.
 • Роль бібліотеки у вихованні громадської свідомості молоді та формуванні громадянської культури суспільства // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 7. – С. 10–11. – У співавт.

Джерела

ред.
 • Новальська Т.В. Чачко Ада Семенівна // УБЕ. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ube.nlu.org.ua/article/Чачко%20Ада%20Семенівна
 • Ада Семенівна Чачко – бібліотекознавець, педагог, соціолог: Біобібліогр. покажч. / Уклад. Н.А. Стельмах. – К., 1998.
 • Афонін Е. 45 років творчої праці у бібліотечній справі України: [Про А.С. Чачко] // Вісн. Книжк. палати. – 1998. – № 12. – С. 30–32.
 • Клюев В.К. Украинский библиотековед в библиографическом освещении // Библиография. – 1999. – № 2. – С. 126–128.
 • Ада Семеновна // Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ: Справочник. – М., 1999. – С. 249–250.
 • Вітаємо ювіляра! [Про А.С. Чачко] // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 10. – С. 51.
 • Саприкін Г. Динаміка змін у бібліотекознавстві: [Про наук. діяльн. бібліотекознавця А. Чачко] // Вісн. Книжк. палати. – 2003. – № 12. – С. 14–17.
 • Дригайло В. Ада Семенівна Чачко (до ювілею професора КНУКіМ) / В. Дригайло, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 42.
 • Столяров Ю.Н. Чачко Ада Семеновна // Библиотечная энциклопедия. – М., 2007. – С. 1141–1142.
 • Чачко Ада // Солоіденко Г.І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку: Монографія. – К., 2010. – С. 200.
 • Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». — К., 2008 — Вип. 2 / авт. — уклад. : Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко ; наук. ред. : В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко. — К., 2010. — С. 191—195.
 • Ада Семенівна Чачко: до 90-річчя від дня народження

Посилання

ред.
 1. Українські бібліографи: біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України». — К., 2008 — Вип. 2 / авт.  — уклад. : Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко ; наук. ред. : В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко.  — К., 2010.  — С. 191—195.
 2. Новальська Т.В. Чачко Ада Семенівна // УБЕ
 3. В. Ада Семенівна Чачко (до ювілею професора КНУКіМ) / В. Дригайло, В. Пашкова // Бібл. планета. – 2003. – № 4. – С. 42
 4. Бачинська Н. А. Київська науково-освітня школа бібліотечної професіології (до 50-тиріччя підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної галузі в Київському національном університеті культури і мистецтв) / Н. А. Бачинська // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 134. – С. 157–159.
 5. АДА СЕМЕНІВНА ЧАЧКО: до 90-річчя від дня народження
 6. Українська бібліотечна енциклопедія