«Хуторянинъ» — російськомовний сільськогосподарський тижневик, орган Полтавського господарчого товариства; приділяв увагу також справам кооперації.

Виходив у 18951917 роках у Полтаві.

Газета, з виразно проукраїнськими тенденціями, ширила серед населення як безплатний додаток укр. кн. госп. змісту (серед інших книжка Є.Чикаленка «Розмови про сільське хазяйство» та інше).

Одним з редакторів «Хуторянина» був Д. Квітка.
Згодом цю посаду обіймали П. Малама, П. Гриневич, П. Ганько, А. Шимков, Д. Ярошевич.
Основною метою «Хуторянина» було поширення в доступній формі сільськогосподарських знань. На своїх шпальтах часопис друкував статті, присвячені економічній діяльності земств, публікував також краєзнавчі матеріали, а іноді — й літературно-критичні повідомлення. При «Хуторянині» діяло видавництвово, яке випускало науковопопулярні книжки та брошури для селян («Основи розумного землеробства» А. Модестова, «Керівництво щодо обробітку ґрунту» Г. Кембеля, «Молочна корова» М. Примо та ін.). Наукову цінність мають такі додатки до тижневика, як «Вісті про стан с./г. в Полтавській губернії» (1901—04), «Економічна та с./г. діяльність Полтавського земства» (1901—03).
Журнал мав велику популярність серед селян Полтавської, Чернігівської та Харківської губерній. Його загальний тираж становив понад 10 тис. примірників.

Література ред.