Хромати

сіль, що містить аніони хрому

Хрома́ти, хрома́ти(VI) — неорганічні сполуки, солі хроматної (хромової) кислоти з аніоном CrO42-. Майже усі сполуки цього ряду мають жовте забарвлення.

Структура хромат-іону

Поширення у природі ред.

 
Мінерал крокоїт

До хроматів, розповсюджених у природі, відносяться мінерали крокоїт PbCrO4, хроматит CaCrO4.

Фізичні властивості ред.

 
Хромат калію

Хромати являють собою токсичні, слабко парамагнітні жовті кристали. Хромати лужних металів легко розчиняються у воді. Розчинність лужноземельних хроматів суттєво зменшується у напрямку від магнію до барію.

Хімічні властивості ред.

Між хромат- та дихромат-аніонами існує рівновага, яка може бути зрушена у будь-який бік під дією кислот, основ або розчинів деяких солей (наприклад, BaCl2·2H2O, Bi(NO3)3·5H2O, AgNO3).

 
 

При сильному нагріванні хромати важких металів розкладаються з утворенням оксиду Cr2O3.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Реми Г. Курс неорганической химии / А. В. Новоселова. — М. : ИИЛ, 1966. — Т. 2. — 833 с. (рос.)
  • Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия: Химия металлов / В. И. Спицын. — М. : «Мир», 1972. — Т. 2. — 871 с. (рос.)