Філігранологія — окрема історична дисципліна, яка досліджує водяні знаки на давніх паперах.

Виникла у XIX ст. в результаті досліджень стародруків і старовинних документів. Належить до допоміжних історико-філологічних дисциплін. Має окремий предмет дослідження, з окремим завданням — вивчати водяні знаки паперу, як засіб для уточнення хронології та топології (часу і місця виникнення) письмових джерел, як матеріал для пізнання історії паперу.

Набутки філігранології є також цінними для геральдики.

В Україні розвиток філігранології у XX ст. завдячує науковим роботам О. Я. Мацюка, Я.Дашкевича та ін.


Література ред.

Посилання ред.