Форма предмету

взаємне розташування меж (контурів) предмета, об'єкта

Форма — взаємне розташування кордонів (контурів) предмета, об'єкта, а також взаємне розташування точок лінії.

Форма предмета, разом з кольором, розмірами, освітленістю і іншими факторами впливає на зовнішній вигляд предмета.

В геометрії дві фігури вважаються такими, що мають однакову форму, якщо вони можуть бути перетворені одна в одну за допомогою переміщень (паралельного перенесення і повороту) і пропорційного збільшення (зменшення). Такі фігури називаються подібними.

У реальному світі спостерігається нескінченна різноманітність форм. Тому в повсякденному вживанні використовується лише приблизна відповідність конкретного предмета будь-якій найпростішій геометричній фігурі (наприклад, «тіло кубічної форми»). Також у мовленні застосовується приблизна подібність форми конкретного предмета формі широко відомого об'єкта (наприклад, «ниткоподібна форма», «бочкоподібна форма»).

Безформними називаються або об'єкти, форма яких не схожа ні на одну з простих геометричних фігур, або об'єкти з естетично непривабливою формою.

Посилання

ред.
  • Marr, D., & Nishihara, H. (1978). Representation and recognition of the spatial organization of three-dimensional shapes. Proceedings of the Royal Society of London, 200, 269—294.