Флуктуон — квазічастинка, зв'язана з локальною флуктуацією складу в невпорядкованих матеріалах, що спабілізіється завдяки взаємодії з електроном.

Флуктуон є узагальненням поняття полярона, проте, якщо полярон виникає внаслідок автолокалізації електрона в деформованій ідеальній ґратці, то при виникненні флуктуона локально змінюється склад. Окремим випадком флуктуона є фазон — квазічастинка, пов'язана з локальною зміною фази матеріалу.

Джерела ред.

  • Кривоглаз M. А., Флуктуонные состояния электронов, «УФН», 1973, т. 111, с. 617.


Квазічастинки
Біекситон | Дірка | Куперівська пара | Магнон | Орбітон | Плазмон | Поляритон | Полярон | Фазон | Флуктуон | Фонон | Екситон | Електрон | Ротон