Фазон — флуктуон, що супроводжується зміною фази. Наприклад, навколо електрона в парамагнетику може виникнути феромагнітна область тощо

Незвичними прикладами фазонів можуть служити заряджені частинки в рідкому гелії: навколо позитивного заряду утворюється область затверділого гелію, а навколо негативного — сферична порожнина, в якій «розташовується» електрон. Розміри цих утворень досить значні: радіус області затверділого гелію сім ангстрем, а сферичної порожнини близько двадцяти ангстрем.Квазічастинки
Біекситон | Дірка | Куперівська пара | Магнон | Орбітон | Плазмон | Поляритон | Полярон | Фазон | Флуктуон | Фонон | Екситон | Електрон | Ротон