Феноменологія екосистеми

Феноменологія екосистеми (від грец. phainómenon — те, що являється, і …логія) — розділ біоценології, що вивчає зовнішній вигляд екосистеми, зовнішній прояв її внутрішньої структури і інформаційної системи, сукупність формальних характеристик, співвідношення між ентропією і інформацією (ступінь ентропії обернено пропорційна до інформованості), процеси, що відбуваються в екосистемах.

Див. також ред.

Література ред.

  • Біологічний словник / За ред. К. М. Ситника, О. П. Топачевського. — 2-ге вид. — К.: Голов, ред. УРЕ, 1986. — 679 с.
  • Дедю И. И. Экологический энциклопедический словарь. — Кишинев: Молд. сов. энцикл., 1989. — 408 с.
  • Зверев А. Т. Основные законы экологии. — М.,: Издат. дом Паганель, 2009. — 171 с.
  • Кондратюк Е. М., Хархота Г. І. Словник-довідник з екології. — К.: Урожай, 1987. — 147 с.
  • Одум Е. Экология. -М.: Просвещение. 1968. — 168 с.
  • Одум Ю. Основы экологии. — М.: Мир, 1975. — 742 с.
  • Одум Ю. Экология. — М.: Мир, 1986.
  • Риклефс Р. Основы общей экологии. — М.: Мир, 1979. — 424 с.