Федонюк Лариса Ярославівна

український науковець.

Лариса Ярославівна Федонюк (нар. 22 червня 1974, м. Рівне, Україна) — українська вчена у галузі медицини, доктор медичних наук (2010), професор (2012), завідувачка кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України[1].

Лариса Ярославівна Федонюк

Лариса Ярославівна Федонюк
Народилася 22 червня 1974(1974-06-22) (49 років)
м. Рівне, Україна
Країна Україна Україна
Національність українка
Діяльність професор, дослідниця
Alma mater Тернопільська медична академія
Галузь медицина
Заклад Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Посада завідувачка кафедри медичної біології
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор медичних наук
Відома завдяки: науковець
Батько Ярослав Федонюк

CMNS: Федонюк Лариса Ярославівна у Вікісховищі

Життєпис

ред.
 
Заняття з іноземними студентами на кафедрі медичної білогії ТНМУ проводить професор Лариса Федонюк

У 1997 році закінчила Тернопільську медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа»[2].

1997—2003 — асистент кафедри гістології та ембріології Тернопільської державної медичної академії.

Працювала доцентом (2003—2011), професором (2011—2012) кафедри медичної біології, генетики та гістології Буковинського державного медичного університету.

З лютого 2012 року обіймає посаду завідувачки кафедри медичної біології ТНМУ [3].

2013—2014 — директорка інституту медико-біологічних проблем ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З березня 2017 року — помічник проректора з наукової роботи ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Голова експертної комісії МОЗ України з напрямку «Біологія» для здачі ліцензійно-інтегрованого іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»[4].

Член Науково-методичної комісії сектору фахової передвищої освіти науково-методичної ради МОН України[5].

Член правління громадської організації «Асоціація випускників Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського»[6].

Дочка відомого вченого в галузі морфології та медицини Ярослава Федонюка, сестра художника Ігоря Федонюка.

Наукова робота

ред.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Морфофункціональні зміни в паренхімі нирок при адаптації організму до клітинного зневоднення» за спеціальністю 14.03.09 — гістологія, цитологія, ембріологія[1].

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему «Структурна організація змін клапанного апарату при набутих вадах серця» за спеціальністю 14.03.09 — гістологія, цитологія, ембріологія[1].

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: морфологічні закономірності ремоделювання та структурно-функціональні особливості внутрішніх органів за умов клітинного зневоднення; гістоархітектоніка передсердно-шлуночкових клапанів серця та морфологічні аспекти сухожилкових струн і кровоносних судин клапанів серця в пренатальному та постнатальному періодах онтогенезу; порівняльна характеристика морфо-фізіологічних параметрів, біології та епідеміології іксодових кліщів; життєво-екологічні аспекти патології людини та тварини в умовах глобальної екологічної кризи; дослідження регенераторного потенціалу мезенхімальних стовбурових клітин при пошкодженні тканин в експерименті та перспективи їх терапевтичного застосування; ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі; вивчення та вдосконалення педагогічної майстерності через обмін найефективнішими практиками та досягненнями в педагогічній практиці, спрямований на багатосторонній, багатопрофільний міждисциплінарний обмін професійним досвідом і думки.

Під керівництвом професорки Л. Я. Федонюк захищено три дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

На даний час під керівництвом Л. Я. Федонюк вирішенням наукових проблем займаються троє дисертантів на здобуття ступеня доктора та кандидата біологічних наук.

Доробок

ред.

Лариса Ярославівна Федонюк є автором і співавтором понад 500 навчально-методичних і наукових публікацій, з них понад 350 наукового та близько 150 навчально-методичного характеру. Серед наукового доробку 6 монографій, 5 патентів на корисну модель[7], 8 підручників, 10 посібників, 2 практикуми, 3 книги[8].

Співредактор книги «Крізь призму минулого до сьогодення» (2017).[9]

Окремі праці

ред.

МОНОГРАФІЇ

 1. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія /за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. – 488 с. (77-83 – мої сторінки).
 2. Бойко В. В., Польовий В. П., Криворучко І. А., Федонюк Л. Я., Іванова Ю. В., Польова С. П., Пастернак О. В., Сидорчук Р. І. Патогенетичні аспекти антибіотикотерапії за хірургічної інфекції /монографія/ за ред. проф. В. В. Бойко, проф. В. П. Польового. – Харків-Чернівці: Медуніверситет, 2018. – 273 с.
 3. Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Подобівський С. С. Життя для науки (монографія). – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 72 с.
 4. Дзюбановський І. Я., Польовий В. П., Федонюк Л. Я., Кріцак М. Ю. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи: монографія / Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 316 с.
 5. Сучасні здоров’язбережувальні технології: монографія / за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. – 724 с.
 6. Синдром набутого імунодефіциту в хірургії: епідеміологія, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, лікування, концепція профілактики (монографія: за ред. Польового В.П., Дзюбановського І.Я., Ващука В.В.). – Чернівці: Медуніверситет, 2019. – 280 с.

ПІДРУЧНИКИ

 1. Я.І.Федонюк, Федонюк Л.Я. та ін. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. — 680 с. — ISBN 966-7364-85-2.
 2. Федонюк Я.І., Мицкан Б.М., Попель С.Л., Федонюк Л.Я. та інші. Функціональна анатомія: підручник для студентів навчальних закладів з фізичного виховання і спорту III-IV рівнів акредитації/за ред. Федонюк Я.І., Мицкан Б.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552с.
 3. Гістологія з основами гістологічної техніки /За редакцією В.П.Пішака. – Київ: КОНДОР, 2008. – 400 с.
 4. Федонюк Я.І., Грушко В.С., Довгань О.М., Білик Л.С., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Ющак М.В., Пришляк А.М.Основи медичних знань та долікарської допомоги. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. – 2012. – 728 с.
 5. Анатомія та фізіологія з патологією (підручник) / Федонюк Я.І., Волков К.С., Волошин В.Д., Головата Т.К., Федонюк Л.Я., Боймиструк І.І. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – 676 с.
 6. Анатомія та фізіологія з патологією (підручник) / [Я. І. Федонюк, К. С. Волков, В. Д. Волошин, Т. К. Головата, Л. Я. Федонюк, І. І. Боймиструк] за ред. Я. І. Федонюка, В. Д. Волошина. – 3-тє вид., допов. і випр. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 676 с.
 7. Основи медичних знань та долікарської підготовки: підручник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації /Федонюк Я.І., Грушко В.С., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Ющак М.В.; за ред. В.С.Грушка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2019. – 590 с.
 8. Федонюк Я. І., Дубінін С. І., Федонюк Л. Я., Котляренко Л. Т. Медична біологія, Анатомія, Фізіологія та патологія людини. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 880 с.

ПОСІБНИКИ

 1. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах (посібник) /Федонюк Я.І., Сікора В.З., Козлов В.О. Федонюк Л.Я. та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – Т.1, ч.1. - 812 с.
 2. "Embryology": manuals to prac­tical classes for foreign students  (посібник) /A.P.Andriyshyn, K.S.Volkov, L.Ya.Fedonyuk, A.V.Dovbush. – Укрмедкнига. – Тернопіль. - 2003. - 28 p.
 3. Notes for t he practical classes of histology for medical students (general histology) (курс лекцій) /L. Ya. Fedonyuk, K. S. Volkov, A.P.Andriyshyn, A.V.Dovbush. – Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2003. - 72 p.
 4. Анатомія людини у запитаннях та відповідях (опорно-руховий апарат) в двох частинах (посібник). /Федонюк Я.І., Сікора В.З., Голо­вацький А.С., та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – Т.1, ч.2. – 504 с.
 5. Анатомія людини з клінічним аспектом (стислий підручник). За ред. Я. І. Федонюка, В. С. Пикалюка / Я. І. Федонюк, В. Г. Ковєшніков, В. С. Пикалюк, В. З. Сікора, Л. Я. Федонюк, Л. С. Білик, Т. В. Хмара, Б. Г. Макар, О. В. Білик, О. І. Крадінов, І. Є. Герасимюк, І. І. Боймиструк, М. В. Ющак, А. П. Поліщук // Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. – 2009. – 920 с.
 6. Медична біологія, анатомія, фізіологія та патологія людини. Навчальний посібник за редакцією Я.І.Федонюка, С.І.Дубініна /Федонюк Я.І., Дубінін С.І., Кулікова Н.Н., Котляренко Л.Т., Білик Л.С., Федонюк Л.Я., Ющак М.В. //Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 648 с.
 7. Федонюк Я.І., Ющак М.В., Герасимюк І.Є., Боймиструк І.І., Федонюк Л.Я., Пришляк А.М., Флекей П.П., Білик Л.С., Білик А.Л., Говда Р.В., Гантімуров А.В., Яворська С.І. Анатомія людини для стоматологів (посібник). – Тернопіль: Навчаль­на книга-Богдан. – 2011. – 576 с.
 8. Сучасні аспекти гістотехніки з основами клінічної діагностики (посібник) / Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я., Чала К.М., Чернікова Г.М., Ходоровська А.А. – Вид-во БДМУ: Чернівці. – 2012. – 85 с.
 9. Handbook of Human Anatomy / B. Ya. Reminetskyy, I. Ee. Herasymiuk, L. Ya. Fedonyuk, V. D. Voloshyn / edited by B. Ya. Reminetskyy. – Ternopil: TS MU, 2018. – 224 p.
 10. Федонюк Л.Я., Подобівський С.С., Загричук О.М., Привроцька І.Б., Ружицька О.Ю., Фурка О.Б. Самовчитель з дисципліни «Медична біологія»: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2019. – 288с.

Редакційна та громадська робота

ред.

Лариса Ярославівна Федонюк веде активну громадську роботу, зокрема вона є:

 • експертом Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації міжнародних науково-дослідних проєктів: Україна-Польща, Україна-Чехія, Україна-Білорусь, Україна-Литва, Україна-Австрія та Україна-Франція;
 • членом редакційної ради наукового журналу «Вісник Морфології» (м. Вінниця, Україна); «Вісник проблем біології і медицини (м. Полтава, Україна)», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» (м. Чернівці, Україна); науково-практичного рецензованого журналу «Вестник СурГУ. Медицина» (м. Сургут, Росія);
 • рецензентом наукового журналу “Wiadomości Lekarskie” (м. Варшава, Польща).

Лариса Ярославівна Федонюк залучена до міжнародних наукових досліджень і проєктів щодо впровадження основ і принципів Сталого Розвитку в університетах (Балтійська Університетська програма).https://www.balticuniv.uu.se/https://www.balticuniv.uu.se/: «EduBUP: Re-thinking of pedagogy for implementing education for sustainable development in the Baltic University Programme countries», «Two Steps: Internationalization in Practice – Sweden, Ukraine, Belarus».

Вивчає педагогічну майстерність та запроваджує найефективніші педагогічні практики, спрямовані на міждисциплінарний обмін у співпраці з “Faculty Development Centre” MacEwan University (Канада). https://www.macewan.ca/wcm/index.htm

Державні нагороди України

ред.

Працюючи в системі Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я, Л. Я. Федонюк неодноразово отримувала заохочувальні відзнаки, усні подяки, почесні грамоти:

2011 рік – Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

2011 рік – Почесна грамота Чернівецької обласної ради;

2015 рік – Подяка міського голови м. Тернопіль;

2017 рік – Грамота Тернопільської обласної ради;

2021 рік – Грамота Тернопільської обласної ради.

Примітки

ред.
 1. а б в Федонюк Лариса Ярославівна. Сайт ТНМУ.
 2. Асоціація випускників ТНМУ. Сайт ТНМУ. Архів оригіналу за 24 грудня 2021. Процитовано 4 січня 2022.
 3. Історія кафедри. Сайт ТНМУ.
 4. Про затвердження складу та Положення про Комісію зі змісту і стандартизованої оцінки якості підготовки спеціалістів-медиків та фармацевтів МОЗ України. Верховна Рада України.
 5. Науково-методична рада МОН України. Міністерство освіти і науки України.
 6. Асоціація випускників ТНМУ. Сайт ТНМУ. Архів оригіналу за 21 жовтня 2020. Процитовано 3 червня 2021.
 7. Бази даних та інформаційно-довідкові системи. Укрпатент.
 8. Наукові публікації професора Л.Я.Федонюк. Сайт ТНМУ.
 9. Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — 480 с. : фотогр. — ISBN 978-966-673-299-9.

Джерела

ред.

Посилання

ред.