Відкрити головне меню

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

заклад вищої освіти м. Тернополя.
(Перенаправлено з Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського)

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського — вищий навчальний заклад м. Тернополя.

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
ТДМУ
TSMULogo.JPG
Адмінкорпус Тернопільського державного медичного університету. Тернопіль, Майдан Волі, 1 - 2015-11-04.jpg
Головний корпус ТДМУ
49°33′ пн. ш. 25°35′ сх. д. / 49.550° пн. ш. 25.583° сх. д. / 49.550; 25.583Координати: 49°33′ пн. ш. 25°35′ сх. д. / 49.550° пн. ш. 25.583° сх. д. / 49.550; 25.583
Міжнародна назва Ternopil State Medical University
Назва латиною Ternopil State Medical University
Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Розташування Тернопіль, Україна
Тернопіль
Гасло Cogitare et bonum facěre
укр. Мислити — і творити добро
Засновано 12 квітня 1957
Ректор Михайло Корда
Студентів 6085; понад 1700 іноземних з 68 країн світу
Професорів 86
Кандидатів 469
Факультети 4
Випускники Категорія:Випускники Тернопільського медичного університету
Адреса Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001
Телефон/факс тел. 0352 52-44-92, факс 52-41-83, e-mail university@tdmu.edu.ua
Сайт tdmu.edu.ua
CMNS: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського на Вікісховищі

Зміст

Історія[1]Редагувати

Тернопiльський медичний iнститут заснований у 1957 році вiдповiдно до постанови тодiшнього уряду УРСР вiд 12 квiтня. Першим директором (ректором) медичного iнституту став Петро Огiй, а проректором — Арсен Мартинюк. Рiшенням обласної ради було видiлено два навчальнi корпуси та два гуртожитки. Клiнiчною базою стала мiська лiкарня, яка одночасно виконувала функцiї обласної лiкарнi. Водночас розпочалося будiвництво морфологiчного корпусу, обласної лiкарнi та ще одного гуртожитку. В iнститутi на той час було вiдкрито 19 кафедр, працювало 66 викладачiв, серед яких — 1 доктор наук i 17 кандидатiв наук. Науковцями інституту стали Костянтин Кованов, Ростислав-Юрій Коморовський, Анатолій Локай, Іван Ситник, Микола Скакун. Серед фундаторiв був i майбутній академiк Євген Гончарук.

В iнститутi було органiзовано три курси, де навчалося 624 студенти: на I курс зарахували 210, на II i III курси — вiдповiдно 120 i 224 студентiв, добровiльно переведених з медичних iнститутiв України, Росiї та iнших республiк тодiшнього СРСР. У 1959 році вiдбувся перший науковий форум на базi iнституту — виїзна конференцiя Українського товариства патофiзiологiв. У жовтнi 1960 року на базі інституту було проведено VII пленум Наукового товариства хiрургiв України. Інститут запрацював як педагогiчний, науковий, лiкувальний, культурно-освiтнiй осередок областi.

У 1960—1961 роках введено в дiю морфологiчний корпус, завершено будiвництво основної клiнiчної бази iнституту — обласної лiкарнi, введено в дiю обласну полiклiнiку. В iнститутi вже навчалося 1360 студентiв, функцiонувало 30 кафедр, на яких працювало 148 викладачiв — 7 докторiв i 66 кандидатiв наук. Перший випуск 203 лiкарiв вiдбувся в червнi 1961 року. Згодом 8 осiб iз цього випуску одержало ступiнь доктора, а 19 — кандидата медичних наук.

Чимало нового в дiяльностi iнституту з'явилося і в наступні 1970-1980-тi роки. За першi 10 рокiв iснування iнституту побудовано 2 гуртожитки, вiварiй з лабораторiями. На базі інституту проводилися рiзнопрофiльні республiканські конференцiї. У 1969 році вiдкрито пiдготовче вiддiлення, яке функцiонувало до 1992-го і відновлене в 1997 році для іноземних громадян. Для оздоровлення студентiв i викладачiв у с. Більче-Золоте Борщiвського району в 1972 році побудовано спортивно-оздоровчий табiр «Берiзкa». У 1971 році завершено будiвництво спортивного корпусу, у 1989 — вiдкрито профiлакторiй. Від 1979 року в iнститутi, окрiм дiючого лiкувального, вiдкривається другий факультет — пiслядипломної пiдготовки лiкарiв, вiдкрито навчальнi музеї: кафедри бiологiї, кафедри анатомiї людини (вважається одним iз найкращих анатомiчних музеїв в Українi). У 1982 році почав дiяти музей iсторiї iнституту. До 25-рiччя інституту відкрилися новi гуртожитки на 1000 мiсць. В iнститутi на цей час навчалося понад 2500 студентiв, лiкарiв-курсантiв та iнтернiв. На 36 кафедрах працювало 310 викладачiв, серед яких — 27 докторiв та 207 кандидатiв наук. Третину викладачiв iнституту становили його випускники. У 1989 році відкрито Центральну науково-дослiдну лабораторiю.

Iз здобуттям Україною Незалежностi вiдкрилися новi можливостi для розвитку iнституту, входження його в ринковi вiдносини, в європейський освiтнiй простiр. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 1992 року iнституту присвоєно iм'я Iвана Яковича Горбачевського. У 1994-му iнститут акредитований за IV (найвищим) рiвнем. Отримано лiцензiю на прийом 400 студентiв на медичний факультет. У 1995 — вiдкрито медсестринський факультет за спецiальностями, створено навчальний комплекс — медичний iнститут-лiцей (нинi Галицький коледж) м. Тернополя. 30 сiчня 1997 року Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України iнститут отримав статус медичної академiї. Від 1997 року при академiї функцiонує спецiалiзована рада iз захисту дисертацiй зі спецiальностей «Хiрургiя», «Нормальна анатомiя» (медичнi й бiологiчнi науки) i «Патологiчна фiзiологiя», від 2004 — «Педiатрiя, акушерство і гiнекологiя». У 1999 році академiя успiшно пройшла переатестацiю на пiдтвердження IV рiвня акредитацiї. У 2000-му вперше проведено прийом на фармацевтичний факультет, який розпочав пiдготовку провiзорiв, а від 2001 — клiнiчних провiзорів та провізорів-косметологів. Медсестринський факультет реорганiзовано у факультет бакалаврату i молодших спецiалiстiв медицини, у 2003 — реорганiзовано в медичний коледж. Від 1997 року на всiх курсах, а також у клiнiчнiй ординатурi, розпочалось навчання iноземних громадян, з цього ж року вони навчаються на пiдготовчому вiддiленнi.

У 1998 році заново вiдремонтовано, обладнано i реорганiзовано у спортивно-оздоровчу базу для вiдпочинку студентiв i викладачiв колишнiй спортивно-оздоровчий табiр «Берiзка». У 2001 — придбана нова спортивно-оздоровча база «Червона калина» у Теребовлянському районі.

За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльності у 2000 році академія посіла третє місце серед вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року на основі наказу МОЗ України від 2 грудня 2004 року академію реорганізовано в Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

 
В оновленій бібліотеці
 
Картотека
 
Виставка
 
Зал зустрічей

За останні 15 років кардинально зміцнена матеріально-технічна база університету: комп'ютеризовано всі кафедри, бібліотеку з 4 читальними залами і філіалами на всіх клінічних кафедрах та в навчально-наукових інститутах, організовано комп'ютерний центр, 39 комп'ютерних класів з виходом до мережі Інтернет. Створено видавництво «Укрмедкнига» з власним поліграфічним комплексом. Університет є співзасновником і видавцем 12 всеукраїнських наукових журналів, 10 з яких визнані МОН України; випускаються обласні газети «Медична академія» та «Університетська лікарня». Створено лікувально-діагностичний центр із стоматологічною поліклінікою, у складі якого відкрито сучасний Центр дентальної імплантації — третій після Києва і Львова, перший в Україні, створений на базі навчального закладу.

У 2010—2011 роках реконструйовано, оснащено і відкрито п'ять університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в селах області. Крім цього, в одному із сіл розпочато реалізацію ще одного пілотного проекту — створення навчально-практичного центру з догляду за людьми похилого віку, спираючись на досвід, отриманий під час стажування викладачів університету в Нідерландах.

У 2014 році з ініціативи керівництва університету на базі Тернопільської загальноосвітньої школи № 15 створено медичний ліцей, з яким університет плідно співпрацює.

У 2015 році університет став членом Європейської асоціації університетів (EUA), а у 2016 — увійшов до Балтійської університетської програми (BUP).[2][3]

У період з 2015 по 2016 навчальний роки, за Законом України «Про вищу освіту», навчальний процес в університеті переформатовано з кредитно-модульної системи на Європейську трансферно-накопичувальну систему (ЄКТС).[4][5]

У 2016 році, беручи за основу новий перелік галузей знань та спеціальностей, університет розпочав підготовку фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Медсестринство»; за другим (магістерським рівнем) зі спеціальностей «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» та «Медсестринство»; за третім (освітньо-науковим рівнем) зі спеціальностей «Медицина», «Фармація», «Стоматологія» та «Біологія».[6][7]

У 2016 навчальному році у 4 корпусі університетської бібліотеки завершено капітальний ремонт з реконструкцією. У нових приміщеннях бібліотеки зосереджено увесь книжковий фонд, умебльовано читальні зали та насичено їх різноплановою технікою.[8][9]

27 вересня 2016 року відкрито центр симуляційного навчання. Це один із найважливіших кроків адміністації університу із впровадження у навчальний процес передових світових технологій, що мають на меті здобуття студентами практичного досвіду лікувальної справи. У планах це відділення слугуватиме базою для вишколу правоохоронних органів, силових структур та волонтерського корпусу.[10]

5 квітня 2017 року відкрито стоматологійний відділ університетської клініки. У відділенні тернополянам та жителям області безкоштовно надають послуги діагностики ротової порожнини, здійснюються профілактичні огляди та санація ротової порожнини, а також профілактична гігієна порожнини рота. Крім того кваліфіковані фахівці займаються прицільним рентгенологічним та ортопантомографічним дослідженням щелепнолицевої ділянки, лікуванням карієсу, хвороб пародонта, захворювань слизової оболонки, а також операціями з видалення зубів та протезуванням.[11]

У 2017 році відкрито навчальну аптеку. На базі аптеки студенти мають змогу вивчати дисципліни: «Вступ у фармацію» (І курс), «Організація та економіка фармації» (ІV курс), «Медичне та фармацевтичне товарознавство» (IV—V курс), «Організація та регулювання діяльності підприємців фармації» (V курс).[12]

Структура університетуРедагувати

ФакультетиРедагувати

Навчально-наукові інститутиРедагувати

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомогиРедагувати

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги (НПЦПМСД) створені відповідно до ст. 30 та ст. 63 Закону України «Про вищу освіту» в таких населених пунктах Тернопільської області:[13]

КафедриРедагувати

В університеті діє понад 40 кафедр.

Медичний факультетРедагувати

Інститут морфології
Інститут медико-біологічних проблем
Інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. П. Скакуна
Інститут моделювання та аналізу патологічних процесів
Клінічні кафедри

Фармацевтичний факультетРедагувати

Стоматологічний факультетРедагувати

Навчально-науковий інститут післядипломної освітиРедагувати

Факультет іноземних студентівРедагувати

 
Динаміка росту кількості іноземних студентів у ТДМУ в 1999—2016 роках

Університетська лікарняРедагувати


Видавництво «Укрмедкнига»Редагувати

Докладніше: Укрмедкнига
 
Колектив видавництва (липень 2016-го)

Видавництво «Укрмедкнига» засноване в 1997 році з власним поліграфічним комплексом, яке є базовим для ЦМК з ВМО МОЗ України і найбільшим нині спеціалізованим медичним видавництвом в Україні та єдиним, яке друкує продукцію лише українською мовою або в перекладі з української. Видавництво забезпечило україномовними підручниками та посібниками вищі медичні навчальні заклади України ІІІ—ІV рівнів акредитації на 60 %, а І—ІІ рівнів акредитації — на 80 %. За час існування видавництва видано 139 підручників (у т. ч. 8 англомовних), 223 навчальних посібники (12 англомовних), 62 наукових монографії, 87 збірників матеріалів наукових конференцій.

Університет є співзасновником і видавцем 12 всеукраїнських наукових журналів, 10 з яких визнані МОН України; випускаються обласні газети «Медична академія» та «Університетська лікарня».

Навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина»Редагувати

У навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина» з конгрес-центром, готелем, комплексом харчування, спортивно-фізкультурною базою та студентським профілакторієм щорічно оздоровлюються 20 % студентів. У «Червоній калині» функціонує навчальний центр з підготовки офіцерів запасу кафедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки, де щорічно відбуваються всеукраїнські тренінги і навчання; зокрема, в травні 2006 року — спільні навчання з НАТО за участю офіцерів з Німеччини, Данії та Польщі. Крім цього, в навчально-оздоровчому комплексі розташовано ботанічний сад лікарських рослин фармацевтичного факультету, а також підсобне господарство, яке забезпечує віварій піддослідними тваринами та продуктами.

ВіварійРедагувати

Віварій є надзвичайно важливим майданчиком, основним завданням якого є організація розведення та утримання лабораторних тварин. На віварії виконуються досліди з використанням лабораторних тварин. Результативність біологічного дослідження істотно залежить від якості лабораторних тварин, вимоги до яких з розвитком науки постійно зростають. Для кращої ефективності дослідження Віварій університету здійснює виробництво лабораторних тварин: мишей, щурів, мурчаків та в'єтнамських свиней і забезпечує наукові дослідження кафедр та центральної науково-дослідної лабораторії.[14]

Садиба-музей родини І. Я. ГорбачевськогоРедагувати

У с. Зарубинці Збаразького району Тернопільської області діє садиба-музей родини І. Я. Горбачевського.

Кадровий складРедагувати

Професори вишу
 
Декани факультетів, серпень 2016

Серед понад 600 науково-педагогічних працівників ТДМУ дві третини — його випускники. На 58 кафедрах працюють 102 доктори наук, професори і 460 кандидатів наук, доцентів, у т. ч. 2 члени-кореспонденти та 1 академік НАМН України, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужені працівники освіти, 2 лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, 3 Заслужені винахідники, 3 Заслужені лікарі України.

РекториРедагувати

АдміністраціяРедагувати

Вчена радаРедагувати

 1. професор Михайло Корда — ректор ТДМУ,
 2. професор Олександр Ковальчук,
 3. член-кореспондент НАМНУ, професор Михайло Андрейчин,
 4. професор Степан Запорожан,
 5. професор Іван Кліщ,
 6. професор Аркадій Шульгай,
 7. професор Сергій Андрейчин,
 8. професор Надія Пасєчко,
 9. професор Микола Швед,
 10. професор Наталія Банадига,
 11. професор Анатолій Беденюк,
 12. професор Ярослав Боднар,
 13. професор Юрій Бондаренко,
 14. професор Оксана Боярчук,
 15. професор Степан Вадзюк,
 16. професор Ігор Венгер,
 17. професор Костянтин Волков,
 18. професор Ігор Галайчук,
 19. професор Ілля Герасимюк,
 20. професор Михайло Гнатюк,
 21. професор Ігор Господарський,
 22. професор Мар'ян Гребеник,
 23. професор Арсен Гудима,
 24. професор Ігор Дейкало,
 25. професор Ольга Денефіль,
 26. професор Ігор Дзюбановський,
 27. професор Микола Кашуба,
 28. професор Сергій Климнюк,
 29. професор Лариса Маланчук,
 30. професор Лілія Мартинюк,
 31. професор Світлана Марчишин,
 32. професор Ігор Мисула,
 33. професор Ярослав Нагірний,
 34. професор Олександра Олещук,
 35. професор Галина Павлишин,
 36. професор Катерина Посохова,
 37. професор Олена Самогальська,
 38. професор Петро Сельський,
 39. професор Світлана Шкробот,
 40. професор Олександр Яшан,
 41. доцент Олександр Авдєєв,
 42. доцент Василь Бліхар,
 43. доцент Світлана Бойцанюк,
 44. доцент Григорій Загричук,
 45. доцент Дмитро Коробко,
 46. доцент Галина Крицька,
 47. доцент Петро Лихацький,
 48. доцент Михайло Лучинський,
 49. доцент Роман Свистун,
 50. доцент Олег Слабий,
 51. доцент Світлана Ястремська,
 52. доцент Віктор Лотоцький,
 53. доцент Зоя Небесна,
 54. доцент Наталія Ткачук,
 55. головний бухгалтер Тетяна Мудрик,
 56. завідувачка медичною бібліотекою Олена Проців,
 57. студент Олег Григор,
 58. студентка Олександр Маркович,
 59. студент Тарас Мороз,
 60. студент Андрій Романюк,
 61. студент Ігор Стецюк,
 62. студентка Анастасія Гудима,
 63. студентка Анастасія Корбило,

[15]

Почесні професориРедагувати

Українські вчені: Микола Банчук, Володимир Бебешко, Олександр Біловол, Олександр Возіанов, Олександр Волосовець, Мирослав Гірняк, Анатолій Гоженко, Світлана Дроговоз, Валерій Запорожан, Борис Зіменковський, Володимир Мальцев, Озар Мінцер, Василь Мороз, Євген Нейко, Олександр Ніконенко, Олександр Орда, Михайло Павловський, Василь Пішак, Микола Поліщук, Данило Сеймівський, Андрій Сердюк, Леонід Ситар, Петро Фомін, Віталій Цимбалюк, Юрій Чайковський, Іван Чекман, Володимир Шпак, Станіслав Якименко.[16]

Зарубіжні вчені: Василь Антонів (Росія), Микола Ющук (Росія), Іван Ярема (Росія), Білл Коулмен (США), Марша Доуелл (США), Ігор Гук (Австрія), Рудольф Маллінгер (Австрія), Реджіс Роуб (США), Вольфганг Шютц (Австрія), Ян Штенцл (Словаччина), Станіслав Штіпек (Чехія), Джон Стоквел (США), Гаральд Тойфельсбауер (Австрія), Ян Зейда (Польща), Томаш Зіма (Чехія),[17] Альфред Овоц (Польща)[18], Девід Аткінсон (Канада)[19], Джозеф Бергер (Польща)[19].

Навчально-методична роботаРедагувати

Центр симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Студенти на заняттях у Центрі симуляційного навчання
 
Центр симуляційного навчання

Упродовж  60-ти років досвіду та на основі кращих традицій європейських, американських медичних навчальних закладів в університеті  успішно функціонує  Європейська кредитно-трансферна накопичувальна (ECTS) у поєднанні  з методикою «єдиного дня» та «стрічковою системою».  

Навчальний процес в університеті проводиться  на чотирьох факультетах: медичному, стоматологічному, фармацевтичному, факультеті іноземних студентів, шести навчально-наукових інститутах: ННІ морфології, ННІ медико-біологічних проблем, ННІ фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М.П. Скакуна, ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів, ННІ медсестринства, ННІ післядипломної підготовки. Освітню діяльність в університеті забезпечують 57 кафедр (теоретичні та клінічні). Професорко-викладацький склад станом на 12.09.2018 р. становить  – 642 особи, з них: професорів – 98; доцентів – 329; старших викладачів – 14; викладачів та асистентів – 201;

З метою покращення підготовки майбутніх лікарів вченою радою прийнято рішення щодо доповнення матеріалів підготовки до практичних занять даними клінічних протоколів та стандартів діагностики та лікування. Підсумковий семестровий контроль у вигляді заліку, диференційованого заліку та іспиту має в університеті свої особливості так, зокрема іспит складається з двох частин – усної та тестової частини. Усна частина складається на кафедрі, а тестова частина іспиту та диференційований залік складають в спеціально створеному навчально-науковому відділі незалежного тестування знань студентів, який є аналогом сучасної європейської системи (Віденський медичний університет) і корінним чином відрізняється від прийнятої в інших українських університетах.

В навчальному процесі успішно застосовуються онлайн технології, активно використовується СДО «Moodle» де кафедри  університету розміщають для робочі програми та методичні матеріали для підготовки до лекцій та практичних (семінарських) занять та іншу навчально методичну документацію. Для оптимізації роботи підрозділів університету запроваджено автоматизовану систему управління (АСУ), яка дозволяє викладачу та студенту за допомогою гаджетів постійно бути

З метою покращення  якості управління освітнім процесом в університеті запроваджено міжнародні стандарти ISO 9001:2015. На кафедрах  визначені відповідальні особи, які пройшли відповідну теоретичну підготовку.  Відповідно  до ISO 9001:2015 уніфіковано документацію. 

Важливе значення у якісній підготовці лікарів займає практична підготовка. Для забезпечення практичної підготовки в університеті функціонує навчально-практичний центр симуляційного навчання, який розташовано у навчальному корпусі № 9. Навчальним відділом складено розклад проведення кафедрами занять  у центрі. Окрім практичних занять студентів, даний центр використовувався також для відпрацювання практичних навичок лікарями-інтернами та лікарями-курсантами. Структурованість навчальних аудиторій дозволяє відпрацьовувати на фантомах практичну частину більшості навичок, передбачених стандартом підготовки лікарів.  Симуляційний центр став основною базою для проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту та навчання з спеціалізації «Парамедик». Для проведення навчання та покращення практичної підготовки студентів стоматологічного факультету  введено в дію два  навчально-практичні центри, які оснащені сучасними стоматологічними манекенами.

Методична робота є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. В університеті цю функцію виконує Центральний навчально-методичний кабінет– опорна ланка навчального відділу. Основними завданнями методкабінету є: організація освітньої роботи в університеті; розробка нових форм навчально-методичної документації; організація та проведення (спільно з відділом внутрішнього забезпечення вищої освіти) курсів підвищення педагогічної кваліфікації та стажування для науково-педагогічних та педагогічних працівників університету.

Навчально методична робота в університеті проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, спрямована на безперервне навчання майбутніх фахівців медичної галузі та проведення безперервного навчання науково-педагогічних, педагогічних працівників університету.

Навчання іноземних громадянРедагувати

В університеті навчаються понад 6085 студентів, серед них понад 1700 іноземних громадян з 68 країн світу[20], понад 90 % яких навчаються англійською мовою. Понад 50 % викладачів університету отримали сертифікати на право викладання студентам англійською мовою. Проводиться підготовка до навчання франкомовних студентів.

Викладання для іноземних громадян англійською мовою ведеться з 1998 року.

Наукова діяльністьРедагувати

В університеті розробляються 28 наукових тем за такими основними напрямками, якi підпорядковані виконанню пріоритетних завдань для системи охорони здоров'я Тернополя та області, медичної науки: хірургічного лікування захворювань стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; інфекційних захворювань та епідеміології; серцево-судинної патології; захворювань травної системи; захворювань кістково-м'язової системи.

Наукові дослідження спрямовані на створення вдосконалення та застосування нових перспективних медичних технологiй, якi відповідають критеріям світової новизни: моделювання патологічних процесiв та розробка принципiв експериментальної терапії i профілактики; розробка, промислове виробництво та оптимізація застосування в медичній практиці кріоконсервованих ксенодермотрансплантатів; розробка біотехнології виготовлення та клінічного застосування пробіотиків i специфічних імуноглобулінів; впровадження у клінічну практику технології малоінвазивної ендоскопічної хірургії; розробка способів i технічних засобів оптимізації впливу енергії оптичного випромінювання на організм людини, у тому числі шляхом застосування фотооксигенованих рiдин для ентеральної i трансфузійної терапії; створення нових видiв сорбентiв медичного призначення i впровадження їх у широку медичну практику; наукове обґрунтування шляхiв реформування системи медичної допомоги населенню з метою забезпечення її ефективного функціонування в ринкових умовах.

Наукові школиРедагувати

В університеті сформовані та розвиваються наукові школи: хірургів (професор Ігор Дзюбановський, член-кореспондент НАМН України, професор Леонід Ковальчук), професор Ігор Венгер, інфекціоністів (академік НАМН України, професор Михайло Андрейчин), терапевтів (професор Микола Швед, професор Борис Рудик, професор Євген Стародуб), професор Світлана Сміян, професор Мар'ян Гребеник, педіатрів (член-кореспондент НАМН України професор Іван Сміян, професор Ольга Федорців, професор Наталія Банадига), професор Галина Павлишин, фармакологів (професор Микола Скакун, професор Катерина Посохова), морфологів (професор Костянтин Волков, професор Ярослав Федонюк, професор Михайло Гнатюк), професор Ярослав Боднар, професор Ілля Герасимюк, патофізіологів (професор Василь Файфура, професор Юрій Бондаренко, професор Марія Хара), професор Арсен Гудима, біохіміків професор Михайло Корда, професор Ярослав Гонський, фізіологів професор Степан Вадзюк, професор Костянтин Кованов.

Винахідницька діяльністьРедагувати

За останні 10 років науковці університету отримали 602 патенти на винаходи. Розроблені в університеті нові методи лікування опіків відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки; 2 науковці стали заслуженими винахідниками України. Захищено 58 докторських і 282 кандидатських дисертацій. При університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з шести спеціальностей. Щороку на базі конгрес-центру університету проводиться до 30 всеукраїнських і з міжнародною участю наукових форумів.

Зокрема, у 2013 році працівники кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією отримали академічну премію з профілактичної медицини за серію наукових праць, зокрема чл.-кор. НАМНУ, проф. М. А. Андрейчин, проф. В. С. Копча, проф. Н. А. Васильєва та доц. О. Л. Івахів. У 2014—2015 рр. проф. О. Є. Федорців координувала від України програми BUPAS і POLBUCAN (спільні епідеміологічні та екопатологічні дослідження стану здоров'я дітей, хворих на бронхіальну астму та алергійні захворювання). У 2014 році Г. І. Фальфушинська була задіяна в україно-австрійському проекті (дослідження молюсків) та україно-американській науково-дослідній роботі за підтримки Фонду цивільних досліджень США та Міністерства освіти і науки України щодо вивчення маркерів забруднення води ксенобіотиками. У 2016 році проф. О. Р. Боярчук здобула грант на реалізацію проекту «Імплементація моделі поєднання навчання лікарів та громадської настороженості з діагностикою первинних імунодефіцитів у дітей Тернопільської області». Сьогодні здійснюються спільні проекти з Вищою школою імені Папи Римського Іоанна Павла ІІ у Бялій Подлясці (Польща).[21][22]

У 2018 році університет проведе конференцію «Актуальні проблеми навколишнього середовища та здоров'я людини в умовах екологічних та соціальних змін в Європі та Україні» в контексті реалізації проекту «Важливі екогенетичні аспекти патології людини та тварин в умовах глобальної екологічної кризи» у межах мережі Балтійської університетської програми (BUP) під керівництвом проф. Федонюк Л. Я.[23]

Наукові лабораторіїРедагувати

Наукові дослідження проводяться в п'яти наукових лабораторіях, які пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтва про державну атестацію.

У листопаді 2009 року на базі модернізованої наукової лабораторії полімеразно-ланцюгової реакції відкрито вірусологічну лабораторію університету для дослідження вірусних матеріалів з метою ідентифікації грипу типу А (Н1N1). Лабораторія виконує дослідження зразків, взятих у хворих спеціалістами-вірусологами обласної і міської санепідемстанцій, обслуговуючи, таким чином, потерпілих від грипу та ГРВІ міста і області.

Лабораторія клініко-експериментальних дослідженьРедагувати

У 2017 році в університеті створено лабораторію клініко-експериментальних досліджень. Основним призначенням лабораторії є культивування клітин для їх використання з метою корекції різних патологічних станів в системі «in vitro». Лабораторія виконує дослідження щодо вивчення проблеми бореліозу та інших інфекційних хвороб, що передаються через укуси кліщів. Зокрема, проводиться ідентифікація та ПЛР-дослідження кліщів на предмет їх зараження збудниками бореліозу, анаплазмозу ерліхіозу. Також проводиться імуноферментне дослідження сироватки крові людей, які зазнали укусів кліща, на наявність антитіл до цих збудників.[24][25] Підрозділи лабораторії:

 • відділ клітинних культур, який оснащений найсучаснішими приладами — СО2-інкубатором ICO 150, інвертованим мікроскопом Delta Optical NIB 100, ламінарною шафою;
 • відділ полімеразно-ланцюгової реакції, яка оснащена сучасним ампліфікатором «Rotor Gene 6000», який працює в режимі Real-time PCR, що забезпечує одночасний процес ампліфікації і гібридизаційно-флуоресцентної детекції в режимі реального часу, автоматичну реєстрацію та інтерпретацію отриманих результатів, також є ампліфікатор «Perkin Elmer-2400», який дозволяє ампліфікувати ДНК з подальшою детекцією методом електрофорезу;
 • також є напівавтоматичний біохімічний аналізатор Master T, спектрофотометр Lambda 25 Perkin Elmer та СФ-120, а також — рН-метр MP511 LAB-Intech, автоматичний гомогенізатор Silent Crusher S, сучасна лабораторна центрифуга з охолодженням Biosan LMC-4200R та інші апарати.

Лікувально-профілактична роботаРедагувати

Поглибилася співпраця працівників клінічних кафедр з практичними лікарями медичних закладів міста, які є клінічними базами цих кафедр. Участь висококваліфікованих професорів, доцентів та асистентів у лікувальному процесі підвищує рівень показників надання допомоги населенню міста й області. На коопераційних засадах, відповідно до Договору, в якому обумовлюються всі аспекти співпраці, на базі обласної клінічної лікарні з 1 січня 2010 року створена університетська лікарня. Вона має стати найкраще оснащеним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, оскільки, крім фінансування з обласного бюджету, додатково будуть залучені кошти з державного бюджету, а також кошти університету.

Міжнародна діяльністьРедагувати

Галерея
 
Івона Бояр і Михайло Корда підписують угоду про співпрацю між Інститутом сільської медицини в Любліні[pl] і ТДМУ
 
Під час зустрічі з науковцем Вроцлавського медичного університету, почесним професором ТДМУ Войцехом Баргом
 
Проректор ТДМУ, професор Іван Кліщ, професор Леонід Грищук, професор Ігор Господарський, Наталія Лісничук, почесний професор ТДМУ Войцех Барг і ректор вишу, професор Михайло Корда
 
Делегація Університету імені Гранта МакЮена з візитом у ТДМУ. Проектний менеджер Центру українських ресурсів та розвитку Університету імені Гранта МакЮена Юрій Конкін, керівник відділу міжнародних зв'язків ТДМУ Наталія Лісничук, президент Університету імені Гранта МакЮена, доктор Девід Аткінсон[en] із дружиною (зліва), ректор ТДМУ Михайло Корда, проректори Аркадій Шульгай та Іван Кліщ
 
Делегація університету з міста Мансура (Єгипет) у ТДМУ

ТДМУ підтримує та заохочує ідею розвитку міжнародного партнерства з метою інтеграції в мiжнародну академiчну спiльноту, що дає можливість для реалізації та участі представників університету в міжнародних програмах, фахових стажуваннях викладачів на навчально-клінічних базах університетів-партнерів, проведення спільних наукових форумів, а також здійснення академічних обмінів викладачами та студентами. Цією роботою опікується відділ міжнародних зв'язків університету (керівник відділу — доцент Наталія Лісничук), головною метою діяльності якого є організація міжнародного співробітництва університету з закордонними вишами, науковими закладами, медичними асоціаціями, провідними фахівцями[26].

Упродовж останніх років ТДМУ значно розширив свою міжнародну діяльність. Налагоджена співпраця з 69 іноземними вищими медичними навчальними закладами та закладами охорони здоров'я з понад 20 країн світу.

Закордонні партнери ТДМУ[27]Редагувати

У 2006—2010 рр. понад 70 викладачів університету пройшли в них стажування. Відповідно до угоди про співробітництво з університетом Південної Кароліни Апстейт ТДМУ створив умови для навчання в інституті медсестринства (підрозділі університету) американських громадян; вперше серед медичних навчальних закладів запроваджено дистанційне навчання за спеціальністю «медсестра-бакалавр». У 2008 р. Л. Я. Ковальчук удостоєний звання Почесного професора цього американського вишу, а також нагороджений іменною ювілейною медаллю Братиславського медичного університету.

Медичний університет постійно розвиває наукову співпрацю з провідними університетами світу, зокрема із Центром глобального здоров'я Університету Іллінойсу (США),[28] медичним університетом Батумі та медичними клініками Аджарії,[29] Віденським медичним університетом,[30] з Любуською Вищою школою суспільного здоров'я в Зеленій Гурі (Польща)[31]. Підписана угода про міжнародну співпрацю з Мюррейським державним університетом (США), в рамках якої будуть створені можливості для реалізації академічної програми обміну.[32]

Міжнародні програмиРедагувати

Студенти та професорсько-викладацький склад університету задіяні в таких міжнародних програмах:

 • POLONEZ — програма для науковців, які проводять дослідження в наукових та освітніх установах Польщі;[33][34]
 • Erasmus Mundus MEDEA — міжнародна програма співпраці і мобільності у сфері вищої освіти, яку ініціювала та фінансує Єврокомісія. Діяльність проекту спрямована на забезпечення підтримки вищим навчальним закладам Європи та неєвропейських країн у покращенні педагогічного процесу та сприяння у проведенні наукових досліджень. До складу проекту увійшли 20 вищих навчальних медичних закладів Європи та країн, які не є членами ЄС, зокрема і ТДМУ.[35][36]
 • Програма академічних студентських обмінів із Вроцлавським медичним університетом започаткована з метою розширення академічної мобільності студентів, покращення якості вищої освіти, підвищення ефективності наукових досліджень, зростання конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці, досягнення міжнародного зіставлення освітніх стандартів, залучення іноземного інтелектуального потенціалу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між українськими та закордонними партнерськими навчальними закладами, встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв'язків.[37]
 • Програма подвійних дипломів із Вищою школою безпеки в Познані (Польща), за якою студенти університету мають можливість заочно навчатися в цій школі і після її закінчення отримати два дипломи — український та польський.[38][39][40]
 • Програма «visiting professor» започаткована з метою читання лекцій для студентів та викладачів ТДМУ провідними вчених іноземних університетів. Іноземні партнери також запрошують для читання лекцій професорів ТДМУ, які вільно володіють англійською або польською мовами, нашого університету.[41]
 • Програма імені Фулбрайта (фінансується Державним департаментом США). Стипендію за цією програмою отримали два представники ТДМУ — асистент кафедри нормальної фізіології людини Максим Дорошенко (2013—2015) та завідувач кафедри загальної хімії Галина Фальфушинська (2015—2016).[42]
 • Erasmus+ — програма Європейського Союзу для освіти, навчання, молоді, спорту на період 2014—2020 років. ТДМУ зареєстрований на Порталі учасників організацій-партнерів, має свій Ідентифікаційний код учасника, а також співпрацює з національним офісом Erasmus+ в Україні.[43]
 • Фахові стажування для молодих вчених. Медичний університет Вроцлава у співпраці з Лікарською асоціацією Нижньої Сілезії пропонує молодим працівникам ТДМУ можливість ознайомлення з медичними стандартами лікувальних закладів Польщі та вдосконалення професійних навичок протягом місячного стажування на лікувальних базах Вроцлавського університету.[44][45]
 • Канадсько-український проект «Психологічне здоров'я» започаткований у 2015 році під час зустрічі ректора Михайла Корди з представниками Університету імені Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада), домовлено про співпрацю щодо здійснення програм академічної мобільності викладачів та студентів, розробки спільних наукових проектів у галузі охорони здоров'я, обговорення питань вдосконалення сестринської освіти в Україні.[46] В університеті реалізовується тренінгова програма в рамках проекту впровадження елективного курсу з посттравматичного стресового розладу «Сестринська ініціатива — медсестри щодо полегшення психічної травми», який підтримано Посольством Канади в Україні.[47]
 • Програма академічної мобільності MEVLANA[48] розроблена Радою вищої освіти Турецької Республіки і передбачає академічний обмін з турецькими університетами на основі конкурсного відбору учасників. У листопаді 2015 року підписано угоду між ТДМУ та Ondokuz Mayıs University (OMU) (Самсун, Туреччина), за якою студенти та професорсько-викладацький склад університетів матимуть можливість навчатися і стажуватися на базі університету-партнера.
 • Українсько-польські проекти. Науковці вишу беруть участь у спільних українсько-польських проектах, зокрема з питань дослідження проблем реабілітації, здоров'я людини і фізичного виховання, дослідження епідеміології, патогенезу, клініки і профілактики бореліозу, дослідження проблем своєчасної діагностики і лікування туберкульозу[49]. Співпраця відбувається в рамках науково-дослідницьких проектів Європейського Союзу між науковцями Державної Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща) і ТДМУ.[50]

Міжнародні студентські літні школиРедагувати

Галерея
 
Студенти ТДМУ, учасники літніх шкіл, 19 липня 2015
 
Михайло Корда на урочистому відкритті XI Літніх міжнародних студентських шкіл у НОК «Червона калина», 16 липня 2016
 
Українські та грузинські студенти, 19 липня 2015
 
Студенти Тбіліського медуніверситету, 19 липня 2015
 
Студенти Тбіліського медуніверситету, 19 липня 2015
 
Світлина на згадку, 19 липня 2015
 
Світлина на згадку, 19 липня 2015
  Зовнішні відеофайли
  Х Міжнародні літні студентські школи. Флешмоб на YouTube // Відеоканал Яніни Чайківської. — 2015. — 19 липня.
  Х Міжнародні літні студентські школи. Фінальна пісня на YouTube // Відеоканал Яніни Чайківської. — 2015. — 19 липня.

З 2006 р. на базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» щороку влітку проходять «Міжнародні студентські літні школи», організовані відділом міжнародних зв'язків ТДМУ. Основним завданням єдиної у Європі інформативно-комунікативної програми є об'єднання молоді та налагодження партнерських стосунків між студентами вищих медичних навчальних закладів України, Європи, США, літні школи формують молоду українську еліту та укріплюють стосунки між регіонами. Учасниками школи були вже сотні студентів вищих медичних навчальних закладів України Україну, а також студенти зі США, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Нідерландів, Росії, Казахстану, Індонезії, Таджикистану та інших країн.[51]

Студенти мають можливість удосконалити навички володіння розмовною англійською мовою, розширити комунікативний простір, познайомитися зі студентами з різних країн світу, сформувати навички роботи в міжнародній студентській команді та розвинути лідерські риси, цікаво провести дозвілля на екскурсіях[52], спортивних змаганнях, активному відпочинку, пізнати національні та культурні особливості країн-учасниць проекту, дізнатися про специфіку здобуття вищої медичної освіти у цих країнах[53], можливість подальшої співпраці та розвитку програм студентських взаємних обмінів.

Упродовж десяти років літні школи відбуваються за базовою програмою, в яку час від часу оргкомітет вносить певні зміни. Наприклад, два роки поспіль професійні тренери програми «Сходи в майбутнє» за підтримки Міністерства охорони здоров'я України проводять цілоденні тренінги з розвитку особистості, на яких учасники літньої школи вчаться виробляти лідерські риси, планувати і прогнозувати майбутнє, випрацьовувати вміння досягати поставленої мети і формувати цілі, створювати алгоритм вирішення проблеми, яка може виникнути під час професійної діяльності. У 2016 році учасники літніх шкіл пройшли низку тренінгів від провідних спеціалістів факультету громадського здоров'я Університету Мюррея[en] (США) — професора зі спортивної медицини, координатора програми медичної освіти у спорті та атлетиці, доктора Прісцили Двеллі та професора громадського та суспільного здоров'я доктора Міранди Сью Террі.[54]

Щороку в рамках заходу відбувається тренінг з медицини невідкладних станів, під час якого учасники не тільки відпрацьовують практичні навички, а й уміння працювати в команді. Після тренінгу відбувається семінар, на якому детально аналізується кожна ситуація та помилка.

Міжнародне визнанняРедагувати

За організацію міжнародної діяльності й успішне налагодження плідних контактів з європейськими та американськими медичними закладами і, таким чином, сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції України у вересні 2006 року Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського було нагороджено дипломом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

Номінаційний комітет Європейської бізнес асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія) та Вчена рада Міжнародного університету м. Відня (Австрія) удостоїли Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського міжнародної нагороди «Європейська якість», яка була вручена 22 вересня 2008 року у м. Барселона (Іспанія) у рамках міжнародної зустрічі лідерів науки і культури "Euro Education — 2008 "

Виховна та громадська роботаРедагувати

 
День бібліотеки ТДМУ

З 1973 року розпочав діяльність клуб інтернаціональної дружби «Горизонт», який значну увагу приділяв військово-патріотичному вихованню. У 1982 році вперше у Тернопільській області та Сургуті сформовано загони безкорисливої праці: «Медик», «Комсомолець» та «Романтик». З 1983 року діяв клуб естетичного виховання «Гармонія», який проводив тематичні вечори обговорення книг, музичних творів та витворів образотворчого мистецтва, прослуховування музики. Відбувалися зустрічі з письменниками та артистами, влаштовувалися виставки робіт художників. Активно функціонувала спортивна галузь. У 80-х роках було підготовлено 4 майстри спорту, 41 кандидат в майстри спорту, 157 спортсменів І розряду. У ці роки інститут посідав ІІІ-ІV місця на спартакіаді медичних закладів України. У 1990 році в інституті було створено осередок Народного руху України, а також інститутську організацію товариства української мови імені Т. Шевченка.[55][56]

З 2004 року за сприяння професора університету Я. І. Гонського в музеї-садибі вченого у с. Зарубинці щороку проводять Горбачевські читання та екскурсії. З 2011 року за ініціативи студента медичного факультету Б. Куліковського з метою виховання поваги й любові до рідної землі та українських традицій щорічно проводяться спортивно-мистецькі змагання «День козацької слави». З 2011 року з нагоди Дня боротьби з цукровим діабетом щороку понад 50 студентів-волонтерів організовують секцію «Об'єднаємося у боротьбі з цукровим діабетом».[57][58]

У 2015 році створено центр виховної роботи та культурного розвитку та за ініціативи ректора університету М. М. Корди з метою відзначення кращих студентів запроваджено конкурс «Кращий студент ТДМУ» у номінаціях: «За активну громадянську позицію», «За активну волонтерську діяльність», «За відмінні успіхи у навчанні», «За вагомі досягнення в науковій роботі», «За вагомі досягнення в розвитку культури» та «За вагомі досягнення у спорті».[59][60]

У 2015 році на базі навчально-оздоровчого комплексу університету «Червона калина» реалізовано програму «Схід і Захід разом», у якій взяли участь понад 20 студентів Луганського і Донецького медичних вищих навчальних закладів. Також у 2015 році у межах проекту «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям» в університеті започатковано акцію «Скринька хоробрості» та «Живий банк крові».[61][62]

У 2016 році науково-краєзнавчий гурток університету «Терполяни» відсвяткував 5 років із початку своєї діяльності.[63][64]

У 2016 році започатковано проект «Духовні зустрічі», у межах якого проводяться бесіди на такі теми: «Як поєднувати принципи духовного життя у лікарській практиці», «Як знайти гармонію у житті?», «Що потрібно для щастя?».[65][66]

5 жовтня 2017 року в університетській бібліотеці відбулася презентація українсько-індійської розмовної школи «Прамова», головною метою якої є надати можливість вивчати гінді від носіїв цієї мови — індійських студентів.[67]

30 листопада 2017 року відбулося відкриття Клубу української мови та культури в приміщенні бібліотеки ТДМУ.[68] Це постійно діючий креативний простір духовно-інтелектуальної комунікації студентів, який має чотири функціональні площини: розмовний клуб, культурологічні студії, інтелектуальне дозвілля та авторські майстер-класи.[69]

Навесні 2018 року відкрили сучасну тренажерну залу. Вона обладнана найновішими силовими тренажерами, а також кардіотренажерами. Крім того облаштовано кімнату відпочинку, де є нагода випити чаю та поспілкуватися.[70]

Випускники університетуРедагувати

Всього за роки існування університету випущено близько 25 тисяч спеціалістів, на факультеті післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації близько 40 тисяч спеціалістів, які працюють в усіх регіонах України і за кордоном. Понад 600 випускників університету стали кандидатами медичних наук, понад 100 — докторами медичних наук, професорами.

Відомі випускники:

 • професор Леонід Ковальчук — член-кореспондент НАМН України, колишній ректор ТДМУ;
 • професор Михайло Корда — нинішній ректор вишу;
 • професор Михайло Андрейчин — член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб ТДМУ;
 • професор Іван Чекман — член-кореспондент Національної Академії наук і член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • Віталій Цимбалюк — член-кореспондент НАМН України, заступник директора Інституту нейрохірургії імені Ромоданова НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • Віктор Шафранський — виконувач обов'язків Міністра охорони здоров'я України у 2016 році.

Багато випускників стали заслуженими лікарями України, організаторами охорони здоров'я — завідувачами відділень, заступниками і головними лікарями лікарень різних рівнів, заступниками і начальниками міських і обласних управлінь охорони здоров'я. Заступниками Міністра охорони здоров'я України працювали Віктор Весельський[71] і Сергій Шевчук, а Володимир Мальцев — заступником Міністра і Міністром охорони здоров'я України.

17 жовтня 2015 року на установчих зборах, у яких взяв участь 171 випускник вишу, засновано громадську організацію «Асоціація випускників Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського». Головою Асоціації обрано Михайла Корду, правління у складі Дмитра Берегового, Юлії Забігайло, Олега Кота, Ростислава Левчука, Ігоря Мисули, Анатолія Паламарчука, Наталії Потіхи, Василя Файфури, Лариси Федонюк, Дарії Чубатої та членів ревізійної комісії Ореста Березовського, Лесю Герасимюк та Неонілу Корильчук.[72]

ДосягненняРедагувати

За підсумками рейтингової оцінки всіх видів діяльності та державного тестування за системою «Крок» університет постійно посідає провідні місця серед вищих медичних навчальних закладів України.

У 2017 році університет посів 7 місце серед вишів України і 1 місце серед медичних вишів України в рейтингу міжнародного освітнього порталу «4 International Colleges & Universities», світовий рейтинг — 3612.[73]

Відзнаки і нагородиРедагувати

СимволікаРедагувати

Університет та факультети мають свої герби. 2017 року до 60-річчя написано новий гімн університету. За час існування вишу до ювілеїв та інших пам'ятних дат випускалися значки та медалі. Перший такий пам'ятний знак випустили 1982 року до 25-річчя медичного інституту.[81]

Цікаві фактиРедагувати

 • Як повідомляє Platfor.ma за даними британської платформи для аналізу поведінки користувачів веб-сторінок та мобільних додатків Similar Web, веб-сторінка Тернопільського державного медичного університету за перше півріччя 2017 року стала найбільш відвідуваною з-поміж сайтів інших трьохсот вишів України.[82]

ПриміткиРедагувати

 1. Історія Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського // Сайт ТДМУ.
 2. Міжнародна діяльність // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 81.
 3. Міжнародна діяльність // Сайт ТДМУ.
 4. Організація освітнього процесу // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 48—49.
 5. Організація освітнього процесу // Сайт ТДМУ.
 6. Організація освітнього процесу // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 50.
 7. Організація освітнього процесу // Сайт ТДМУ.
 8. Розвиток матеріальної бази // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 100.
 9. Розвиток матеріальної бази // Сайт ТДМУ.
 10. У ТДМУ відкрили центр симуляційного навчання // Сайт ТДМУ.
 11. Відбулося відкриття стоматологічного відділу університетської клініки ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 12. У ТДМУ відбулося відкриття навчальної аптеки // Сайт ТДМУ.
 13. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги на селі
 14. Віварій // Сайт ТДМУ.
 15. Склад Вченої ради університету // Сайт ТДМУ.
 16. Вітчизняні вчені. Почесні професори ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» // Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012)… С. 8—12.
 17. Зарубіжні вчені. Почесні професори ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» // Майбутнє твориться сьогодні (2007—2012)… С. 13—15.
 18. Випускники ТДМУ 2016 року отримали дипломи // Сайт ТДМУ. — 2016. — 23 червня.
 19. а б ТДМУ відзначив своє 60-річчя // Сайт ТДМУ. — 2017. — 29 травня.
 20. Підсумки діяльності університету за 2015—2016 навчальний рік і завдання на майбутнє // Медична академія. — 2016. — № 16 (30 серп.). — С. 5.
 21. Наукова діяльність // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 61-62.
 22. Наукова діяльність // Сайт ТДМУ.
 23. Ternopil State Medical University // Сайт Uppsala Universitet.
 24. У ТДМУ розпочала роботу нова науково-дослідна лабораторія // Сайт ТДМУ.
 25. Кліщі, Тернопіль на YouTube // Тернопільська філія НСТУ. — 2017. — 17 липня.
 26. Відділ міжнародних зв'язків // Сайт ТДМУ.
 27. Закордонні партнери університету // Сайт ТДМУ.
 28. ТДМУ розвиватиме наукову співпрацю з Університетом Іллінойсу // Сайт ТДМУ.
 29. ТДМУ співпрацюватиме з медичним університетом Батумі та медичними клініками Аджарії // Сайт ТДМУ.
 30. Нові горизонти співпраці ТДМУ з Віденським медичним університетом // Сайт ТДМУ.
 31. ТДМУ співпрацюватиме з Любуською Вищою школою суспільного здоров'я в Зеленій Гурі // Сайт ТДМУ.
 32. Студенти ТДМУ за спеціальністю «Здоров'я людини» навчатимуться безкоштовно в Мюррейському державному університеті штату Кентуккі (США) // Сайт ТДМУ.
 33. Конкурс POLONEZ // Сайт ТДМУ.
 34. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu // Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 35. Досвід навчання за кордоном в рамках програми академічної мобільності викладачів та студентів Erasmus Mundus MEDEA // Сайт ТДМУ.
 36. Стажування науковців ТДМУ в Франції // Сайт ТДМУ.
 37. Програма академічних студентських обмінів // Сайт ТДМУ.
 38. Студенти ТДМУ отримуватимуть подвійні дипломи // Сайт ТДМУ.
 39. Подвійні дипломи — подвійні можливості! // Сайт ТДМУ.
 40. Навчання у Вищій школі безпеки у Познані // Сайт ТДМУ.
 41. Професор зі США читає лекції студентам ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 42. Програма імені Фулбрайта // Сайт ТДМУ.
 43. Програми Erasmus+ // Сайт ТДМУ.
 44. Програми стажування працівників та студентів // Сайт ТДМУ.
 45. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu // Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
 46. Ректор ТДМУ обговорив подальшу співпрацю із професорами з Канади // Сайт ТДМУ.
 47. Як в ТДМУ проводили інтерактивні навчання // Сайт ТДМУ.
 48. Mevlana Exchange Programme // Mevlana Deĝişim Programmi.
 49. У ТДМУ розпочато роботу над спільним україно-польським проектом «Дослідження епідеміології, патогенезу, клініки та профілактики бореліозу» // Сайт ТДМУ.
 50. Візит делегації ТДМУ до Вищої школи імені Папи Іоанна Павла II в Білій Підлясці // Сайт ТДМУ.
 51. Ювілейні літні школи в ТДМУ гуртують однодумців // Сайт ТДМУ.
 52. Учасники літніх шкіл ТДМУ сплавилися по Дністру // Сайт ТДМУ.
 53. Учасники літніх шкіл вивчали роботу ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 54. Відбулося урочисте відкриття ювілейних літніх шкіл ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 55. Виховна та громадська робота // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 85-86.
 56. Виховна та громадська робота // Сайт ТДМУ.
 57. Виховна та громадська робота // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 87.
 58. Виховна та громадська робота // Сайт ТДМУ.
 59. Виховна та громадська робота // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 89.
 60. Виховна та громадська робота // Сайт ТДМУ.
 61. Виховна та громадська робота // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 90.
 62. Виховна та громадська робота // Сайт ТДМУ.
 63. Виховна та громадська робота // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 91.
 64. Виховна та громадська робота // Сайт ТДМУ.
 65. Виховна та громадська робота. // Крізь призму минулого до сьогодення / [Корда М. М., Федонюк Л. Я., Паламарчук А. І. та ін.]; за ред. М. М. Корди, Л. Я. Федонюк. — Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2017. — С. 92.
 66. Виховна та громадська робота // Сайт ТДМУ.
 67. У ТДМУ презентували українсько-індійську розмовну школу // Сайт ТДМУ.
 68. Відкриття клубу української мови та культури в ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 69. Клуб української мови та культури // Сайт ТДМУ.
 70. Сучасну тренажерну залу відкрили в ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 71. Галина Проніна. Міський голова Віктор Весельський та його команда // Житомирщина. — 2015. — 22 грудня.
 72. Створено громадську організацію «Асоціація випускників Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського» // Сайт ТДМУ. — 2015. — 17 жовтня.
 73. Top Universities in Ukraine. 2017 Ukrainian University Ranking // 4 International Colleges & Universities. — 2017.
 74. ТДМУ отримав сертифікат міжнародного стандарту ISO // Сайт ТДМУ. — 2017. — 29 травня.
 75. Наказ № 44-к від 25 травня 2017 «Про нагородження відзнакою „Знак пошани Національної академії медичних наук України“»
 76. ТДМУ отримав високу нагороду від Національної медичної академії наук України // Сайт ТДМУ. — 2017. — 29 травня.
 77. Наказ № 265-к від 16 травня 2017 "Про відзначення Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (Посвідчення № 99).
 78. ТДМУ та його працівники отримали високі відзнаки Верховної Ради України // Сайт ТДМУ. — 2017. — 29 травня.
 79. Вих. ПГ 17/016 від 29 травня 2017.
 80. Відзнаки університету // Сайт ТДМУ.
 81. Символіка ТДМУ // Сайт ТДМУ.
 82. Залевська В. Вищі виші: рейтинг найбільш відвідуваних сайтів університетів України / Валерія Залевська // Platfor.ma.

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати

  Зовнішні відеофайли
  Історія тернопільської медичної академії ім. І. Горбачевського на YouTube // ТДМУ/ТТБ. — 2007 (відеоканал Мій давній Тернопіль).
  ТДМУ промо-ролик на YouTube // Відеоканал ТДМУ.
  55-річчя Тернопільського державного медичного університету на YouTube // Відеоканал ТДМУ.
  Вручення дипломів випускникам ТДМУ 2016 року. 23.06.2016 на YouTube // Відеоканал Яніни Чайківської. — 2016. — 24 червня.
  Медичний університет відсвяткував 60-річчя на YouTube // Телеканал ІНТБ. — 2017. — 26 травня.