Українські часописи Львова до 1939 року

Від 1848 року, коли почала виходити перша в історії газета українською народною мовою «Зоря Галицка», до 1939 року у Львові виходило щонайменше 850 українських часописів за даними дослідження «Українські часописи Львова 1848—1939 рр.», яке видав у 4-х книгах Науково-дослідний центр періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.

Деякі видання були одноденками чи разовими бюлетенями, більшість проіснувала тільки 1-2 роки, а видання, що мали змогу довгий час продовжувати діяльність, виходили кільканадцять чи, навіть, кількадесят років.

Список

ред.
Назва Роки виходу
Аматорський театр 1925—1927
Американський просвітянин 1925—1926, 1932
Антибольшевик 1935
Артистичний вісник 1905
Асекураційний Вістник 1914—1918, 1920—1921
Багаття 1923—1925
Байдужі гинуть 1923
Батьківщина 1921
Батьківщина 1934—1939
Батькôвщина 1879—1896
Бесѣда 1887—1898
Бесѣды русскихѣ пословѣ в Галицкомъ соймѣ: Додаток до «Батькôвщины» 1883
Бескид 1928—1933
Бескидъ 1881
Бджола 1908
Библьотека Рольничого Союза 1930—1931
Бистрозір 1937
Бібліографічний Вістник 1914
Бібліотечний порадник 1925—1925
Білі рожі в твоїм огороді… 1913
Богданівські вісті 1935
Богословіѧ 1923—1939, 1943
Богословскій Вѣстникъ 1900—1903
Божі сліди 1939
Бомба гумору й сатири 1918
Боротьба 1928 (21 жовтня)
Боротьба 1933
Боротьба молоді 1932 (1 травня)
Боянъ 1867
Боян 1929—1930
Будова 1918
Будучина 1909
Будучина 1918
Будучність 1899
Будучність 1909
Будяк 1921—1923
БУП 1935—1936
Бюлетень Агітпропу ОК КПЗУ у Львові 1927
Бюлетень Агітпропу ЦК і Львівського ЦК КПЗУ 1928
Бюлетень видавництва «Народний Стяг» 1936
Бюлетень видавничої спілки «Книжка» 1929—1930
Бюлетень К! «Чорноморе» 1937
Бюлетень Краєвої Екзекутиви ОУН 1931—1934
Бюлетень Краєвого Конгресового Комітету 1929
Бюлетень КСМЗУ 1925
Бюлетень П. Б. ЦК КПЗУ 1927—1928
Бюлетень Промбанку 1938
Бюлетень секції молоді СРЄ 1930
Бюлетень Союзу українських адвокатів 1927
Бюлетень Української Краєвої Студентської Ради 1923—1924
Бюлетень філії товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка у Львові 1931
Бюлетень Центрального Комітету МОДР у Західній Україні 1931
Бюлетень Центрального профспілкового виділу Центрального Ком. п. Зах. Укр. 1930
Бюлетень ЦК КПЗУ 1925
Бюлетень ЦК МОПРУ на Західній Україні 1928
Бюлетень АПРОПА ЦК КПЗУ 1924
В дорогу 1923
В дорогу 1927
Ватра 1923—1924
Ватра 1931
Веселка 1931
Весна 1911
Вечерницѣ 1862—1863
Виборчі Вісти 1907
Визволення 1921
Виказ «Дару Просвіті» 1926—1927
Відгуки 1913
Відгуки 1934 (2 березня)
Відгуки 1934 (2 вересня)
Відгуки 1935 (жовтень)
Відродження 1930—1939
Відьма 1865
Вікна 1927—1932
Вільна Спілка 1921, 1923
Вільна Україна 1921
Вільна школа 1918
Віник 1921—1922
Вѣночекъ 1904—1908
Віночок для українських католицьких дітей: Додаток до «Правди» 1932—1937
Віра і Наука 1925—1930, 1933—1939
Вісти з «Достави» 1911—1914
Вісти з Запорожа 1910—1914
Вісти з Лугу 1926—1939, 1942—1944
Вісти з маскаради 1928
Вісти з філії Т-ва «Просвіта» ім. М. Шашкевича у Львові 1934—1935
Вісти Першого Конгресу Українських інженерів 1932
Вісти Промислової комісії 1913
Вісти Українського Технічного Товариства у Львові 1923
Вісті 1933
Вісті 1934
Вісті з українських товариств 1912—1914
Вісті Народньої Організації Українців міста Львова 1933
Вістник 1933—1939
Вістник Драгоманівської молодіжи 1917
Вістник Драгоманівської організації 1917—1918
Вѣстник законовъ и распорѧженій краєвыхъ для Королевства Галиціи и Володимиріи разомъ съ Великимъ Княжествомъ Краковскимъ; Вістник законів і розпоряджень краєвих для Королівства Галичини і Володимириї з Великим Княжеством Краківським 1866—1918
Вѣстник краєвого Правительства длѧ коронной области Галиціи и Володомеріи съ Кнѧжествами Освѣцимскимъ и Заторскимъ и съ Великимъ Кнѧжествомъ Краковскимъ 1853—1854
Вѣстник краєвого Правительства длѧ оуправительствєнной области Намѣстничества во Львовѣ 1854—1857
Вістник Маріїнських Товариств 1926, 1936—1938
Вѣстникъ «Народного Дома» 1882—1914, 1918/1919, 1921, 1924
Вістник неуконституованої фондації «Народного Дому» 1918/1919
Вѣстникъ рѧду краєвого длѧ области адмїнїстрацїйнои Намѣстництва въ Львовѣ 1858—1859
Вість 1938
Вѣче 1880—1882
Вовченята 1934
Вогні 1931—1939
Волинська неділя 1933—1938
Воля 1900—1907
Воля Народа 1921—1927
Вольне Слово 1904—1905
Воскресеніе 1928—1929, 1935—1937
Вперед: Одноднівка 1911 (грудень)
Вперед! 1911—1913, 1918—1922, 1924, 1929, 1931, 1933—1934
Вперід 1926—1928
Временникъ Института Ставропигійского съ мѣсяцесловомъ 1863—1914, 1922—1929, 1931—1934, 1938
Всеобщій дневникъ земскихъ законовъ и Правительства длѧ коронной области Галиціи и Володимеріи съ Кнѧжествами Освѣцимскимъ и Заторскимъ и съ Великимъ Кнѧжествомъ Краковскимъ 1849—1853
Всесвіт 1936—1937
Газета Господарська 1901—1902
Газета школьна 1875—1879
Гайдамаки 1902—1907
Галицкая Русь 1891—1892
Галицкій Сіонъ 1880—1882
Галицька Русь 1936
Галичанинъ 1862—1863
Галичанинъ 1867—1870
Галичанинъ 1893—1913
Галичо-Рускій Вѣстникъ 1849—1850
Гарт 1932
Гарт 1933
Геть з Большевизмом 1937—1938
Геть з нападом на Радянський Союз! 1932
Голос 1937—1939
Голосъ галицкихъ дякôвъ 1910
Голос жовніра 1933—1935
Голос залізничника 1935
Голосъ народа 1909—1915
Голос народа 1926—1931
Голос нації 1936
Голос Оборони Рільника 1936, трав.
Голос праці 1934, жовт.
Голос Соціяліста 1924, 1926
Голосъ труда 1909—1910
Голоси 1935, груд.
Гомін краю 1937—1938
Гомôнъ 1862
Гордість нації 1928—1930
Господарська часопись 1910—1918
Господарський вістник 1928
Господарський листок: Додаток до «Діла» 1915
Господарський часопис 1920
Господарсько-Кооперативний Часопис 1921—1939, 1942—1944
Господарь 1869—1872
Господарь и Промышленникъ 1879—1887
Готові 1934—1935
Готовсь: Додаток до «Українського юнацтва» 1935—1937
Громада незалежної думки 1924
Громадська думка 1920
Громадський Вістник 1922—1923
Громадський Голос 1895—1902, 1904—1914, 1916, 1922—1939
Громадськиj Друг 1878
Громадянка 1938
Дажбог 1932—1935
Де правда? 1928, 15 лют.
Деревельний робітник 1928, 15 лип.
Дешева книжка 1935—1939
Дзвін 1878
Дзвін 1905—1906
Дзвін: Одноднівка 1921
Дзвôнокъ; Дзвінок 1890—1914
Дзвіночок 1931—1939
Дзвони 1931—1939
Дѣло; Діло 1880—1918, 1922—1939
«Діло» і «Нове Слово» 1913—1914
Діточа Нивка 1933
Дневникъ оуставъ Паньства Королевства Галиціи и Великого Княжества Краковского 1861
Днєвникъ Рускій 1848
Дні 1935
До боротьби 1936, 8 лист.
До зброї! 1921
До наступу 1934—1937
До сонцѧ 1923—1924
Добра Книжка 1926—1929
Добра Новына; Добра Новина 1903
Добра Новина 1913—1914
Добробут 1930
Довкруги пластових справ 1927, лип.
Додатокъ до «Батькôвщины» 1886
Додаток до Вістника Неуконституованої фондації «Народного Дому» 1922
Додаток до часопису «Український емігрант» 1927
Додаток економічно-господарський і правничий «Народного Слова» 1907
Додаток історично-лїтературний «Народного Слова» 1907—1908
Додаток популярно-науковий «Народного Слова» 1907
Додатокъ «Слова» для Громады; Додатокъ «Слова» для Громадъ 1867
Доля 1939
Домъ и Школа 1863—1864
Домашнє огнище 1931
Дорога: Додаток до «Громадського Голосу» 1931, 9 трав.
Дорога 1937—1938
Досвітні вогні 1935—1937
Друг 1874—1877
Другъ Народа 1876
Друкар 1926, 12 верес.
Дубовий листок 1927
Дуля 1864
Думы о Родинѣ 1923
Душпастырь 1887—1898
Дяківські відомости 1925—1933
Економіст 1904—1914
Емігрант 1910—1914
Емігрант 1923
Экономичный Листокъ 1907
Євангелист 1929, 1931—1932
Єдність Сель-Роба 1928, 13 квіт.
Єдність «Сель-Робу» 1928, 1 берез.
Єдність «Сель-Робу» 1928, з1 берез.
Єрінії 1925
Жалібна книга 1922
Жало: Додаток до «Громадського Голосу» 1907
Жало 1913—1914, 1923
Жельманъ 1863
Жерела до істориі України-Руси; Жерела до істориї України 1895, 1897—1898, 1900—1901, 1903, 1908, 1911, 1913, 1924
Жива сцена: Чвертьрічний додаток «Вікон»… 1930
Живая мысль 1902—1905
Живе Слово 1939
Живий днєвник 1904
Живое слово 1899
Жизнь 1922—1923
Житє 1912—1914
Житє і Слово 1894—1897
Життя і знання 1927—1939
Життя і мистецтво 1920
Життя і право 1928—1939
Життя і слово 1931
Життя і школа: Педаґоґічно-науковий додаток до «Учительського Слова» 1923
Життя й література: Безплатний додаток до «Сили» 1932
Жінка 1935—1939
Жіноче діло: Безплатний додаток до «Діла» 1912
Жіночий вістник 1922
Жіночий голос 1931—1939
Жорна 1933—1934
Жужель 1937—1938
З днів радости і смутку 1928, листоп.
З за крат 1935
За активну ощадність 1937—1938
За єдність Сель-Роба! 1928, 23 січ.
За одноцілий фронт боротьби 1934
За Роб-Сель єдність 1928, 1 квіт.
За Україну 1928, серп.
За Україну 1933
Заграва 1923—1924
Записки Наукового Товариства імени Шевченка 1892—1915, 1917—1922, 1924—1931, 1933, 1935, 1937
Записки Українського пластуна 1927
Записки чина св. Василія Великого 1924—1928, 1930, 1932, 1935
Заступник 1936
Звено 1932—1933
Звідомлення Українського технічного товариства 1933—1935
Зв'язок: Одноднівка 1936
Здоровлє 1912—1914
Зелена рута 1938
Залізничник 1910—1913
Залїзничник 1918
Земледѣлець 1912
Земля і Воля 1906—1912, 1919—1920, 1922—1924
Земля і воля 1925—1929
Земля і Воля 1928—1939
Зеркало 1882—1883, 1886, 1889—1893, 1906—1908
Зиз 1924—1933
Зьільник молодецьких праць 1884
Зірка 1920
Змаг 1934
Знаки Часу 1927—1931
Знання 1935—1936
Золотая Грамота: Прилог до ч.ч. «Страхопуда» 1864—1867
Золотий гомін 1925
Зоря 1880—1897
Зоря 1921, 30 жовт.
Зорѧ Галицка; Зоря Галицка 1848—1857
Зрив 1935—1936
З. Ф. О. 1911
Ідім слідами св. священомученика Йосафата; Ідім слідами св. Йосафата 1935—1937
Ілюстрована Газета 1933
Ілюстрована Україна 1912—1914
Ілюстрований додаток до «Українських Вістей» 1936—1939
Ілюстрований додаток «Нового часу» 1925—1926, 1939
Ілюстрований журнал 1925
Ілюстровані вісті: Безплатний додаток до «Сили» 1931
Інформаційний бюлетень 1932
Інформаційний бюлетень Групи б. КПЗУ — більшости 1929
Інформаційний листок; Інформаційний листок Агітпропу ЦК КПЗУ 1926—1927
Інформаційний листок Української Краєвої Студентської Ради 1923
Іскра; Искра 1903
Іскра 1903—1904
Іскра 1929
Історичний Вістник 1923
Каменярі 1932—1939
Карби 1933
Карпатскій звонъ 1937—1939
Касарня; Казарма 1930—1932
Катехитичний місячник 1911
Католицька акція 1934—1939
Католицький Всхід 1904—1907
Кібель 1925—1926
Кіно 1930—1936
Клепайло 1860—1863
Кличі 1918
Книжник 1927
Книжочка миссійна 1890—1911
Колосок: Приложеніе к «Русскому Голосу» 1932—1933
Колосся: Літературно-науковий додаток «Нового Села» 1938—1939
Комар 1900—1905
Комар 1933—1939
Комсомолець ЗУ 1934—1935
Комуністичний прапор 1930—1931
Кооперативна Республика; Кооперативна Республіка 1928—1939
Кооперативна Родина 1934—1939
Кооперативне Молочарство 1926—1939
Кооперативний Вістник 1928—1939
Кооперативні Вісті 1931—1932
Кредитова кооперація 1938—1939
Критика 1914
Критика 1933
Кропива: Додаток до «Основи» 1892
Культура 1924—1934
Купецькі вісти 1926
Лада 1853
Ластôвка 1869—1881
Ласточка 1922—1923
Левада 1898—1902
Лемко 1911—1913
Лемко: Додаток 1912—1913
Листокъ 1908—1914
Листокъ: Додаток до «Науки» 1936—1938
Листокъ Господарскій: Прилога до «Господаря и Промышленника» 1883
Листок правды 1905
Литературная прилога для цѣлорічних пренумератовъ «Слова» 1867—1868
Литературное приложеніе къ «Червоной Руси» 1889
Лицарство Богородиці; Лицарство Пресвятої Богородиці 1935—1939
Лікарський вістник; Лікарський вісник 1920—1921, 1925—1939
Літаври 1929, черв.
Література. Мистецтво. Наука: Додаток до «Мети» 1931—1932
Літературний Гарт: Безплатний додаток до «Гарту» 1933
Літературний додаток «Нового часу» 1925
Літературні Вісти 1927—1928
Літературно-Науковий Вістник 1898—1914, 1917—1919, 1922—1932
Літопис Національного музею 1934—1938
Літопис Червоної Калини 1929—1939
Луговик 1926—1928
Луна 1907
Львôвско-Архіепархіяльни Вѣдомости; Львівські Архієпархіяльні Відомости 1889—1944
Львівські Вісти 1929
Львівські Вісти 1937—1938
Львівські парохіяльні вісти 1933
Львовскій Вѣстникъ 1915
Львовское военное слово 1914—1915
Люмен 1926
Маєва одноднівка «Вперед» 1920, 1 трав.
Маківка 1917, 29 цвітня
Малі друзі 1937—1938, 1940—1944
Мамай 1923
Маскарадні вісти 1927
Маски 1923
Маслосоюзник 1929
Масовий театр: Безплатний додаток до «Сили» 1930—1932
Маяк 1938—1939
Маяк: Одноднівка 1938, січ.
Мета 1863—1865
Метеор 1924—1925
Методика і шкільна практика; Методика 1930—1938
Ми 1933—1937, 1939
Ми і Світ 1938—1939
Миръ 1885—1887
Мисійний листокъ: Додаток до газ. «Христіянскій Голосъ» 1911—1914
Мистецтво 1932—1933, 1935—1936
Мистецтво і культура 1930
Мистецтво і культура 1939
Мистецтво і світ 1938—1939
Митуса 1922
Міжнародний робітничий рух 1928—1929
Місіонарь; Місіонар 1897—1919, 1921—1944
Млинар 1927
Молода Україна 1900—1903
Молода Україна 1905
Молода Україна 1910
Молода Україна 1923—1926
Молоде життя 1921—1933
Молоде Село: Безплатний додаток до «Нового Села» 1936—1939
Молодецька праця 1884
Молодечий прапор 1928, 1 трав.
Молодий комуніст 1925
Молодий підприємець 1937
Молодий пролетар 1924, листоп.
Молодий Пролєтар 1924, трав.-черв.
Молодий Самохотник 1918
Молодий Спартак 1931—1934
Молоді Друзі 1938
Молоді Каменярі 1928—1932
Молоді робітники 1931—1933
Молодняк 1931
Молодняк 1932
Молодняк 1938—1939
Молот 1878
Молот: Одноднівка 1929, берез.
Молочарська часопись 1913—1914
Музична хроніка 1934—1939
Музичний вістник 1930
Музичний додаток до «Артистичного Вістника» 1905
Музичний листок 1925
Музичні вісти 1934
Музичні вісті 1938
Муравель 1934
На глибінь: Неперіодичний додаток до «Вістника Марійських Товариств» 1938
На зустріч сонцю 1932—1933
На Розсьвіті 1907
На рубежѣ 1927—1928
На сліді 1936—1939
На старт!: Одноднівка 1932
На хвилях 1936, 4 січня
Назустріч 1934—1938
Напередодні 1937—1938
Напереломі 1938—1939
Народ 1890—1895
Народ Собі 1936
Народна Часопись 1890—1914
Народне слово 1907—1911
Народнє Здоровля 1937—1939
Народня Просвіта 1923—1927
Народня Справа 1928—1939
Народня Трибуна 1930—1932
Наука 1871—1903
Наука 1906—1908
Наука 1924—1939
Наука й письменство 1924
Науковий додаток до «Учителя» 1911—1914
Націоналистъ 1912
Національна політика 1938—1939
Наш Голос 1910—1911
Наш клич 1933
Наш лемко 1934—1939
Наш молодечий прапор 1928, 25 серпня
Наш Прапор: Відділ часопису «Поступ…» 1921
Наш Прапор 1923—1924
Наш прапор: Одноднівка 1928, 12 червня
Наш Прапор 1932—1939
Наш Приятель 1922—1939
Наш Путь 1935—1937
Наш світ 1924—1925, 1935—1936
Наш фронт 1933
Наш шлях 1922
Наш шлях: Одноднівка 1924, 8 лютого
Наша Батьківщина 1937—1939
Наша бесіда 1926—1927
Наша Думка 1932—1933
Наша ґазетка 1936
Наша земля 1930—1932
Наша Зоря 1939
Наша культура 1935—1937
Наша мета 1919—1920, 1922
Наша мета: Одноднівка 1924, 5 лютого
Наша правда 1921—1935
Наша праця 1918
Наша праця 1920
Наша школа 1909—1914, 1916—1918
Наше життя 1920
Наше Завтра 1931, 15 грудня
Наше Зілля 1939
Наше Пасїчництво 1910
Наше світло 1930, 12 падолиста
Наше слово 1907
Наше Слово 1927—1930
Наше Слово 1936—1937
Нашим інвалідам 1922
Наші вісти 1924
Наші вісти 1925—1926
Наші зови 1933
Наші кроки 1939, 20 черв.
Не поборні 1935—1936
Недільна газета 1927
Недѣлѧ 1865—1866
Недїля 1911—1912
Неділя 1928—1939
Незатесаним олівцем 1933
Нива 1865
Нива 1904—1914, 1916—1918, 1920—1939
Нова зоря 1926—1939
Нова кооперація 1930
Нова Культура 1923—1924
Нова Молодь: Додаток до «Батьківщини» 1935
Нова Рада 1919—1920
Нова хата 1925—1939
Новая Жизнь 1908—1909
Новая Жизнь 1913
Нове зеркало 1910
Нове світло 1930
Нове Село 1930—1939
Нове Слово 1912—1914
Нове Слово 1932—1933
Новє Зеркало 1883—1885
Новий Вістник 1902
Новый Галичанинъ 1889—1891
Новий голос 1937
Новий Громадський голос 1937
Новый Край 1915
Новый Проломъ 1883—1887
Новий Час 1918
Новий Час 1923—1939
Новий шлях 1925—1926
Новины 1849
Новини 1939
Нові шляхи 1929—1932
Новітній ремісник 1938—1939
Новое Вѣче: Прилога до «Нового Пролома» 1883
Новости 1917
Новости 1937
Новость 1881—1883
Обіжник 1929
Обіжник Центрального Комітету Комуністичної партії ЗУ 1931—1932
Обнова 1920—1921
Обрії 1936—1937
Огни 1930—1933
Одноднівка Єдности Сель-Роба 1928, 15 лют.
Одноднівка Промбанку 1938, листоп.
Одноднівка Робітничо-селянських об'єднань 1929, 24 черв.
Орленя 1938—1939
Оса 1912
Освіта 1930—1931
Основа 1870—1872
Основа 1892
Основа 1906—1913
Очаг 1936—1939
Ощадність: Додаток до «Господарсько-Кооперативного Часопису» 1929—1932
Партійний бюлетень 1924
Партробітник 1935
Перемога 1933—1936
1 Конгрес Ф. Н. Є.: Одноднівка 1936, 20 верес.
1 Май: Одноднівка 1921
1 Май: Одноднівка 1922
1-ший Май: Одноднівка 1924, 1 мая
Пес 1922
Писанка 1911
Письмо до Громады 1863—1865, 1867—1868
Письмо до Громады: Додатокъ до «Слова» 1867
Письмо зъ «Просвѣты» 1877—1879
Письмо з Просвіти 1907—1914, 1916, 1921—1922
Під прапором Просвіти: Безплатний додаток до «Просвіти» 1938—1939
Підкарпатські Вісти; Підкарпатські Вісті 1933
Підойма 1939
Післанець Правди 1927—1939
Пластова зірка 1928
Пластова Стежка 1918—1919
Пластовий Впоряд 1922
Пластовий Провід 1928—1929
Пластовий Табор: Додаток до «Вістий з Запорожа» 1914
Пластовий шлях 1930
Плуг і Гарт: Додаток до «Громадського Голосу» 1929
Поборовець Революційний 1932
Повѣсти и пѣсни: Додатокъ до «Слова» 1866
Поезія 1906
Політвязень 1933
Політика 1925—1926
Політичний вязень 1931
Політичний в'язень Західної України 1928
Політичний інформаційний бюлетень 1934—1937
Популярно-наукові реферати 1935—1938
Посланникъ 1889—1911
Поступ 1921—1930
Потас 1935
Поученіѧ Церковныѧ; Поученія Церковныя 1853—1854
Правда 1867—1870, 1872—1880, 1888—1898
Правда 1905
Правда 1920
Правда 1927—1939
Правничий Вістник 1910—1911, 1913
Право: Безплатний додаток до «Нового часу» 1934
Практичне Садівництво 1933—1938
Практичний Порадник: Практичний Порадник для українських ремісників 1934—1935
Прапор 1908—1912
Прапор 1924
Прапор комунізму 1930—1932
Праці Комісії клясичної фільольоґії Наукового Товариства імени Шевченка 1919
Праця 1904—1905
Праця 1909—1910
Праця 1914
Праця 1927—1934
Праця і згода 1899
Пресвятая Богородице, спаси нас! 1938—1939
Пресовий бюлетень Червоної допомоги Західної України 1929
Пресовий бюлєтин; Пресовий бюлетин для вжитку преси 1931, 1937
Прикарпатская Русь: Мѣсячное приложеніе къ «Слову» 1885—1887
Прикарпатская Русь 1909—1915
Прикарпатская Русь 1918—1921
Приложеніе къ «Галичанину» 1889
Пробій 1919—1920
Пробій: Безплатний додаток до газ. «Наш клич» 1933
Як на долоні 1937—1938[1]

Примітки

ред.
  1. Часопис «Як на долоні» [Архівовано 22 січня 2021 у Wayback Machine.] в архіві періодики Libraria.ua.

Джерела

ред.
  • Збірник праць Львівського центру періодики.— Львів, 2000.— Вип. 7.— 596 с.
  • Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Вип. 10 / ред.: М. М. Романюк; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. — Л., 2002. — 559 с.
  • Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848—1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 1. 1848—1900 рр. — Львів: Світ, 2001. — 744 с. ISBN 966-603-146-9.
  • Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848—1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 2. 1901—1919 рр. — Львів: Світ, 2002. — 692 с. ISBN 966-603-147-7.
  • Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848—1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 3. Кн. 1. 1920—1928 рр. — Львів: Світ, 2003. — 912 с. ISBN 966-603-253-8.
  • Романюк М. М., Галушко М. В. Українські часописи Львова 1848—1939 рр.: Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. — Т. 3. Кн. 2. 1929—1939 рр. — Львів: Світ, 2003. — 928 с. ISBN 966-603-148-5.

Посилання

ред.