Український соціум

«Український соціум» — український науковий журнал, фахове видання із соціологічних і економічних наук. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643, журнал “Український соціум” включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з економічних і соціологічних наук, спеціальності - 051 (Економіка), 054 (Соціологія).

У журналі публікуються наукові праці вітчизняних учених, науковців, викладачів, аспірантів і спеціалістів у галузі соціології, педагогіки, економіки та політичних наук, а також розглядаються найцікавіші з наукової точки зору матеріали.

Видається з квітня 2002 року. Виходить 4 рази на рік.

ISSN 1681-116X (print), ISSN 2518-735X (online), https://doi.org/10.15407/socium, УДК 316.3(05)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 23518 – 13358 ПР від 08.08.2018 р.

Проблематика журналу: дослідження розвитку соціальних інститутів і соціальної структури, комплексний аналіз процесів трансформації усіх сфер суспільного життя, наукове вивчення взаємодії та взаємовпливу соціальних, економічних і політичних процесів, роль цінностей (у тому числі економічних, роботи, демократії), вивчення розвитку ринкових форм господарювання та конкуренції, розгляд актуальних аспектів інноваційного розвитку, моніторинг сприйняття населенням соціально-економічних процесів, рівня довіри суспільним інститутам, громадської та економічної активності.

Засновники і видавецьРедагувати

Засновники (співзасновники) журналу:

Видавець: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Громадська організація "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка"

Ключові особиРедагувати

Головний редактор — канд. соціол. наук Балакірєва Ольга Миколаївна.

Редакційна колегіяРедагувати

Афонін Е. А., Балакірєва О. М., Бандурка О. М., Бондар Т.В., Бородіна О. М., Войку М., Галустян Ю. М., Гуторов А. О., Дембіцький С. С., Дмитрук Д. А., Крючкова І. В., Марценюк Т. О., Маффесолі М., Мікучка М., Міщенко М. Д., Могильний О. М., Побережець О. В., Попова О. Л., Прибиткова І. М., Прокопа І. В., Резнік О. С., Ротман Д. Г., Рущенко І. П., Савельєв Ю. Б., Саррачино Ф., Середа Ю. В., Сіденко В. Р., Сокурянська Л. Г., Стрельник О. О., Супрун Н. А., Сяоінь Л., Толстоухов А. В., Толстоухова С. В., Черниш Н. Й., Шайгородський Ю. Ж., Шелудько Н. М., Шульга М. О., Яковенко Ю. І.


Зареєстровано в таких вітчизняних і міжнародних базах даних:Редагувати

 • з травня 2002 р. в Наукова періодика України (на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)
 • з травня 2012 р. в “Україніка наукова” (українському реферативному журналі “Джерело”);
 • з червня 2014 р. в Google Scholar;
 • з листопада 2014 р. в Index Copernicus;
 • з березня 2016 р. в Scientific Indexing Services;
 • з листопада 2017 р. в Ulrich’s Periodicals Directory;
 • з січня 2018 р. в ERIH PLUS;
 • з квітня 2018 р. в WorldCat;
 • з лютого 2019 р. в CrossRef. Журналу присвоєно індекс DOI https://doi.org/10.15407/socium
 • з листопада 2019 р. в Open Ukrainian Citation Index
 • з липня 2020 р. в Open Academic Journals Index (OAJI)

ПосиланняРедагувати