Відкрити головне меню

Українська Вільна Громада Америки

Українська Вільна Громада Америки — ідеологічно-гром. організація у США, заснована 1949 з кол. чл. Оборони України, що залишилися на соц.-дем. і самостійницьких позиціях на противагу до її радянофільського крила. До У. В.Г. А. у 1950-их pp. приєдналися деякі соц. діячі нової еміграції. У. В.Г. А. видавала неперіодичний ж. «Вільна Україна» (1954 — 67), Політ. Наук. Бібліотеку (понад 30 чч. у 19 випусках) та ін. Гол. В. Довгань, секретар Є. Яворівський; ін. діячі: В. Лисий, М. Стахів, С. Ріпецький. У 1970-их pp. У. В.Г. А. послабила свою діяльність. Теперішня управа: І. Паливода (гол.), Г. Ничка (секретар), С. Ріпецький. У. В.Г. А. підтримує ідеологічний зв'язок з Укр. Робітничою Організацією в Канаді.

ЛітератураРедагувати