Транслятор

програма, яка перекладає програмний код з однієї мови програмування на іншу

Трансля́тор (англ. translator) — програма або технічний засіб, який виконує перетворення чи іншу обробку текстів програм.

Транслятори поділяються на:

Оскільки компілятори та інтерпретатори реалізують мови програмування, вони мають спільні риси: їх структура досить схожа, в основу їх реалізації покладено спільні теоретичні результати та практичні методи реалізації.

Структура транслятора ред.

Текст програми
 
 
Послідовність токенів
 
 


Синтаксичне дерево
повідомлення про синтаксичні помилки
 
 
Семантичне дерево
повідомлення про семантичні помилки
 
 


Оптимізоване семантичне дерево
 
Генератор вихідного коду / виконання семантики
 
Код / результати роботи

Посилання ред.

  1. Волохов. Системне програмування.
  1. Препроцесор - Словник з інформатики.