Топогра́фія (від дав.-гр. τόπος — місце; γράφω — пишу) — науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків. Розділ картографії.

Див. також

ред.

Література

ред.
 • Топографія: навч. посіб. [для студентів напряму підгот. 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»] / О. І. Мороз ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 220 с. : іл. — Бібліогр.: с. 199 (16 назв). — ISBN 978-617-607-880-7
 • Топографія з основами геодезії / За редакцією А. П. Божок — К.: Вища школа, 1995. — 280 с.
 • Топографія з основами картографії: навч. посіб. / Артамонов Б. Б., Штангрет В. П. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2011. — 248 с. — (Вища освіта в Україні).
 • Земледух Р. М. Картографія з основами топографії. — К.: Вища школа, 1993. — 456 с.
 • Левицький І. Ю., Кондратенко І. І. Лабораторний практикум з топографії та картографії. — Х., 2000. — 172 с.
 • Шмаль С. Г. Військова топографія, підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. — К.:, 2008. С. 280.
 • ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення.
 • Російсько-український словник з топографії для студентів геолого-географічного факультету / Левицький І. Ю., Павелко Т. М., Харківський державний університет . — Харків: Видавництво ХДУ, 1993. — 100 с.
 • П'ятимовний словник основних термінів і визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії / Крохмаль Є. М., Левицький І. Ю., Благонравіна Л. О., Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва . — Харків: Б.в., 1995. — 145 с.
 • (рос.) Господинов Г. В., Сорокин В. Н. Топография. — М.: Издательство МГУ, 1967. — 359 с.
 • (рос.) Жмойдяк Р. А., Крищанович В. Я., Медведев Б. А. Лабораторные занятия по топографии с основами геодезии. — Минск: Вышейшая школа, 1979. — 295 с.
 • (рос.) Картография с основами топографии / Под редакцией Г. Ю. Грюнберга. — М.: Просвещение, 1991. — 576 с.
 • (рос.) Левицкий И. Ю., Евглевская Я. В. Решение задач по географическим картам. — М.: Просвещение, 1995. — 159 с.
 • (рос.) Топографо-геодезические термины: Справочник / Б. С. Кузьмин, Ф. Я. Герасимов, В. М. Молоканов и др. — М.: Недра, 1989. — 261 с.
 • (рос.) Топография с основами геодезии / Под редакцией А. С. Харченко и А. П. Божок. — М.: Высшая школа, 1986. — 303 с.

Посилання

ред.