Менеджмент продукту (управління продуктом) — це сукупність процесів, які виконуються від моменту виявлення потреб суспільства в певному продукті до утилізації виробу після його використання, тобто управління на всіх стадіях життєвого циклу продукту.

Керування продуктом — метод керування, що передбачає створення спеціальних органів, відповідальних за планування, проектування, виробництво і збут певних видів продукції. Характерний для фірм з великим ступенем диверсифікованості.

Опис продукту Редагувати

Управління продуктом складається, головним чином, з двох частин: розробці продукту та маркетингу продуктом, які хоч і відрізняються зусиллями на розробку напряму, на меті мають максимізацію доходів від продажу, ринкової ціни компанії та прибутку. Менеджер з управління продуктом часто відповідальний за аналіз ринкових умов та визначення можливостей використання продукту. Управління продуктом охоплює багато видів діяльності від стратегічного до тактичного і варіюється в залежності від організаційної структури компанії. Управління продуктом може виконуватись відокремлено або як частина маркетингової діяльності компанії. Менеджмент продуктом в основному фокусується на розробці нових продуктів. За даними Асоціації з розробки та менеджментом продуктом (PDMA) головне, що забезпечує успіх та рентабельність продукції — це покращення та диференціація нових продуктів — те, що дає унікальну перевагу та створює цінність для клієнта.

Розробка продукту Редагувати

 • Визначення можливого нового продукту
 • Визначення ринкових потреб
 • Визначення вимог до продукції
 • Планування розвитку продукту

Маркетинг продуктом Редагувати

Маркетинг продуктом передусім являє собою управління життєвим циклом продукту (PLM). За сучасним підходом можна виділити 11 етапів життєвого циклу продукту:

 • Маркетинг і вивчення ринку;
 • Проектування і розробка продукту;
 • Планування й розробка процесів (технологій виробництва, експлуатації тощо);
 • Закупівельна діяльність;
 • Виробництво або надання послуг;
 • Упаковка і зберігання;
 • Збут та реалізація;
 • Установка і введення в експлуатацію;
 • Технічна допомога і обслуговування;
 • Сервісне обслуговування;
 • Утилізація та переробка в кінці корисного терміну служби.

Розвиток PLM Редагувати

Термін «управління життєвим циклом продукту» з'явився як результат майже двадцятирічної еволюції відповідних ринків і технологій. До середини 1990-х рр.. єдиної думки щодо того, що саме слід відносити до категорії інформація про продукт не існувало. Поступово ці дані стали конкретизуватися, як дані про продукт. Саме в цей час з'явився термін «управління даними про продукт» (PDM). В останні роки цей напрямок сформувався і постійно розширюється як за ступенем охоплення, так і за потужністю пропонованих рішень, завдяки чому, власне, і був прийнятий термін PLM. Цей термін нині використовується для опису бізнес-підходів до:

 • створення інтелектуального капіталу та інформації, які відносяться до продукту;
 • управління цими складовими продукту;
 • спрямованому використанню капіталу та інформації протягом усього життєвого циклу продукту.

У ході розвитку PLM змінювалися і підходи до визначення життєвого циклу виробу.

Застосування PLM Редагувати

Сфера застосування PLM-систем швидко зростає. Вона інтегрує такі сфери діяльності, в яких використання інтелектуальних активів, пов'язаних з виробом та обмін такими активами забезпечують помітне збільшення цінності. Використання таких систем дає підприємствам можливість виробляти продукцію необхідної якості і забезпечує замовникам і користувачам найкращі переваги в роботі з конкретними видами продуктів. Споріднення PLM з іншими областями приносить нові можливості і відкриває такі сфери, де потенціал пов'язаного з виробом інтелектуального капіталу реалізується всередині розширеного підприємства. Зараз PLM застосовують у таких сферах:

 • управління процесом формування ідей
 • цифрове виробництво
 • аналіз і управління моделюванням
 • обслуговування після продажу, включаючи технічне обслуговування, ремонт і експлуатацію
 • програми гарантійного обслуговування
 • управління вихідними вимогами
 • управління портфельними активами
 • управління портфелем програм
 • управління портфелем продукції
 • управління активами в дискретному виробництві
 • мехатроніка — управління інтеграцією електронних пристроїв і програмного забезпечення
 • проектування систем
 • управління технічними характеристиками / рецептурою / номенклатурою.

Основні завдання PLM Редагувати

Прийнято виділяти шість основних ключових завдань роботи PLM в рамках ведення продукту від розробки до утилізації:

 • управління даними про продукт
 • управління життєвим циклом основних засобів
 • управління програмами та проектами
 • взаємодія підрозділів протягом життєвого циклу продукту
 • управління якістю
 • охорона навколишнього середовища та праці, виробнича медицина.

Управління даними про продукт Редагувати

Дані про продукт займають значну частину загального обсягу інформації, яка використовується протягом життєвого циклу виробу. На основі цих даних вирішуються завдання виробництва, матеріально-технічного постачання, збуту, експлуатації та ремонту. Як видно з практики, навіть часткове електронне подання скорочує терміни виробництва виробу в півтора рази і призводить до зменшення витрат на 50-80 %.

Управління життєвим циклом устаткування Редагувати

PLM-рішення допомагає підприємствам при плануванні, експлуатації, технічному обслуговуванні і заміні обладнання, забезпечуючи їм можливість досягнення більш високого рівня контролю і точності роботи устаткування. Під управлінням життєвим циклом устаткування розуміється цілий ряд функцій, спрямованих на поліпшення роботи в цілому, забезпечення безперебійного циклу виробництва тощо.

Програмно-проектне управління Редагувати

Дана функціональна сфера надає інформацію для прийняття стратегічного рішення щодо виробленої продукції. Для ефективного управління проект повинен бути добре структурований — розбитий на пов'язані між собою пакети робіт, що дозволяє контролювати бюджет продукту, планувати необхідні потужності, управляти комунікаційними потоками.

Підтримка взаємодії підрозділів Редагувати

Збільшення ефективності розробки продукту дозволяє значно скоротити його собівартість, і, тим самим, підвищити конкурентоздатність. Тісна інтеграція процесів проектування, виробництва, збуту й обслуговування підвищує ефективність виведення нового продукту на ринок за рахунок забезпечення негайного і безперервного зворотного зв'язку протягом всіх етапів розробки.

Управління якістю Редагувати

Посилення конкуренції призвело до помітного посилення вимог, що висуваються споживачем до якості продукції. Щоб зберегти конкурентоспроможність і вести економічну діяльність без збитків, необхідно застосовувати ефективні та результативні системи контролю якості на всіх етапах життєвого циклу продукту. Цей аспект досить широкий, він включає в себе маркетинг, проектування і розробку технічних умов, матеріально-технічне постачання і закупівлю, розробку виробничих процесів, власне виробництво, контроль випробувань, сертифікацію, монтаж, експлуатацію, технічне обслуговування й утилізацію. PLM-системи допомагають ефективно вирішувати завдання такого роду.

PLM-системи, крім усього іншого, повинні включати в себе компоненти, покликані знизити витрати, мінімізувати ризики і врахувати вимоги регулюючого законодавства, що сприяє збереженню позитивної репутації компанії в очах громадськості, розширює можливості з підвищення кваліфікації персоналу за рахунок підтримки обміну інформацією в рамках всієї організації. Крім того, застосування таких додатків в системі PLM-рішення значно знижує час на заповнення бланків розпоряджень з техніки безпеки.

Див. також Редагувати

Література Редагувати

 1. Kahn, Kenneth B. (Editor). The PDMA Handbook of New Product Development. Second Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005.
 2. Product Management & Product Marketing — A Definition." April 7, 2006. Retrieved March 1, 2012 http://michael.hightechproductmanagement.com/2006/04/product_management_product_marketing.html[недоступне посилання з липня 2019]
 3. Product management and project management — Two Functions, Two Vital Roles. AIPMM http://www.aipmm.com/html/newsletter/archives/000034.php[недоступне посилання з липня 2019]