Технологічне підготовлення виробництва

Технологі́чне підгото́влення виробни́цтва (ТПВ) — сукупність заходів, яка охоплює проектування технологічних процесів виробництва, вибір та розміщення устаткування, визначення технологічного оснащення, розроблення методів технічного контролю, нормування матеріально-технічних витрат і забезпечує випуск продукції потрібного рівня якості за встановлених термінів та обсягів випуску[1]. Є одним з основних видів технічного підготовлення виробництва.

Технологічне підготовлення виробництва регламентується системою стандартів «Єдина система технологічної підготовки виробництва» (ЄСТПВ), які передбачають єдиний для всіх підприємств системний підхід до організації цього процесу.

З точки зору ЄСТПВ технологічне підготовлення виробництва передбачає вирішення задач за напрямками:

Технологічним підготовленням виробництва на підприємстві займаються відділи головного технолога, головного металурга, а також технологічні бюро, у підпорядкуванні яких знаходяться основні виробничі цехи. Матеріальною базою для них є інструментальний та модельний цехи, технологічні лабораторії, дослідне виробництво.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.

Джерела

ред.
  • Державна система стандартизації. — К.: Держстандарт України, 1994.
  • Організація виробництва: навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. О. Онищенко [та інші]. - К.: Лібра, 2005. - 336 с.. - ISBN 966-7035-59-X
  • Економіка підприємства [Текст] : підручник / Й. М. Петрович [та ін.]; за ред. Й. М. Петровича. — 2-ге вид., випр. . — Л. : Магнолія плюс : В. М. Піча, 2006. — 580 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 966-8340-20-5