Тест Соловея — Штрассена

Тест Соловея — Штрассена — імовірнісний тест простоти, відкритий у 1970-х роках Робертом Мартіном Соловеем спільно з Фолькером Штрассеном.[1] Тест завжди коректно визначає, що просте число є простим, але для складених чисел з деякою ймовірністю він може дати неправильну відповідь. Основна перевага тесту полягає в тому, що він, на відміну від тесту Ферма, розпізнає числа Кармайкла як складені.

ІсторіяРедагувати

У 17 столітті Ферма довів твердження, назване пізніше малою теоремою Ферма, що слугує основою тесту Ферма на простоту:

Якщо n — просте і a не ділиться на n, то  .

Ця перевірка для заданого n не вимагає великих обчислень, однак твердження, протилежне цьому, є невірним. Так, існують числа Кармайкла, які є складеними, для яких твердження, наведене в малій теоремі Ферма, виконується для всіх цілих чисел взаємнопростих з заданим числом. У 1994 році було показано, що таких чисел нескінченно багато.[2] У зв'язку з виявленим недоліком тесту Ферма, актуальності набуло завдання збільшення достовірності ймовірнісних тестів. Першим тест, що відсіює числа Кармайкла як складені, запропонував Леманн. Цей недолік відсутній також у тестах Соловея — Штрассена і Міллера — Рабіна за рахунок більш сильного критерію відсіву, ніж мала теорема Ферма. Незалежно від один одного Д. Лемер в 1976 році і Р. Соловей спільно з Ф. Штрассеном в 1977 році довели, що аналога чисел Кармайкла, які є складеними і одночасно ейлеровими псевдопростими, немає.[3] На основі цього і був запропонований тест Соловея — Штрассена на простоту, він був опублікований в 1977 році, доповнення до нього в 1978 році.

ОбґрунтуванняРедагувати

Тест Соловея — Штрассена спирається на малу теорему Ферма і властивості символу Якобі [4]:

 • Якщо n — непарне складене число, то кількість цілих чисел a, взаємнопростих з n і менших n, що задовольняють порівнянню  не перевищує  .

Складені числа n, що задовольняють цьому порівнянню називаються псевдопростими Ейлера-Якобі за основою a.

Алгоритм Соловея — ШтрассенаРедагувати

Алгоритм Соловея — Штрассена [5] параметризується кількістю ітерацій k. У кожній ітерації випадковим чином вибирається число a < n. Якщо НСД(a,n) > 1, то виноситься рішення, що n - складене. Інакше перевіряється справедливість порівняння  . Якщо воно не виконується, то виноситься рішення, що n — складене. Якщо це порівняння виконується, то a є свідком простоти числа n. Далі вибирається інше випадкове a і процедура повторюється. Після знаходження k свідків простоти в k ітераціях виноситься висновок, що n є простим числом з імовірністю   .

На псевдокоді алгоритм може бути записаний наступним чином:

 Ввід:   > 2, непарне натуральне число, що тестується;
    , параметр, що визначає точність тесту.
Вивід: складене, означає, що   точно складене;
    ймовірно просте, означає, що   ймовірно є простим.

for i = 1, 2, ...,  :
    = випадкове ціле від 2 до  , включно;
  якщо НСД(a, n) > 1, тоді:
    вивести, що   — складене, і зупинитися.
  якщо  , тоді: 
    вивести, що  складене, і зупинитися.

інакше вивести, що  просте зі ймовірністю  , і зупинитися.

Приклад застосування алгоритмуРедагувати

Перевіримо число n = 19 на простоту. Виберемо параметр точності k = 2.

 k = 1
 Виберемо довільне число a = 11; 2 < a < n - 1
 Перевіримо умову НСД(a,n)>1
 НСД(11,19)=1; отже, перевіряємо виконання порівняння  
 
 
 Отримали, що тому переходимо до наступної ітерації
 k = 2
 Виберемо довільне число a = 5; 2 < a < n - 1
 Перевіримо умову НСД(a,n)>1
 НСД(5,19)=1; отже, перевіряємо виконання порівняння  
 
 
 і це була остання ітерація, звідси робимо висновок, що 19 - просте число з імовірністю 

Обчислювальна складність і точністьРедагувати

 • Точність у порівнянні з іншими ймовірнісними тестами на простоту (тут k — число незалежних ітерацій)
назва тесту ймовірність (що число складене)[6] примітки
Ферма   не розпізнає числа Кармайкла як складені
Леманна  
Соловея — Штрассена  
 • Теоретична складність обчислень всіх наведених у таблиці тестів оцінюється як   .[7]
 • Алгоритм вимагає   операцій над довгими цілими числами.
 • При реалізації алгоритму, для зниження обчислювальної складності, числа a вибираються з інтервалу 0 < a < c < n, де c — константа рівна максимально можливому значенню натурального числа, що міститься в одному регістрі процесора.[5]

ЗастосуванняРедагувати

Ймовірнісні тести застосовуються в системах заснованих на проблемі факторизації, наприклад RSA або схема Рабіна. Однак на практиці ступінь достовірності тесту Соловея — Штрассена не є достатньою, замість нього використовується тест Міллера — Рабіна. Більш того, використовуються об'єднані алгоритми, наприклад пробний поділ і тест Міллера — Рабіна, при правильному виборі параметрів можна отримати кращі результати, ніж при застосуванні кожного тесту окремо.

Поліпшення тестуРедагувати

У 2005 році на Міжнародній конференції Bit+ «Informational Technologies -2005» А. А. Балабанов, А. Ф. Агафонов, В. А. Рику запропонували модернізований тест Соловея — Штрассена. Тест Соловея — Штрассена заснований на обчисленні символу Якобі, що займає час, еквівалентний  . Ідея поліпшення полягає в тому, щоб у відповідності з теоремою квадратичного закону взаємності Гаусса, перейти до обчислення величини  ,що є оберненою символу Якобі, що є більш простою процедурою.[8].

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Solovay, Robert M. and Volker Strassen (1977, submitted in 1974). A fast Monte-Carlo test for primality. SIAM Journal on Computing 6 (1): 84–85. doi:10.1137/0206006. 
 2. W. R. Alford, A. Granville, C. Pomerance (1994). There are Infinitely Many Carmichael Numbers. Annals of Mathematics 139: 703–722. doi:10.2307/2118576. 
 3. Черемушкин, 2001
 4. Нестеренко, 2011
 5. а б Нестеренко, 2011, с. 84
 6. Б. Шнайер Прикладная криптография — М. : ТРИУМФ, 2002 . — Глава 11.
 7. Черемушкин, 2001, с. 48
 8. Балабанов А. А.,Агафонов А. Ф.,Рыку В. А.Алгоритм быстрой генерации ключей в криптографической системе RSA. — Вестник научно-технического развития, 2009 № 7(23). — С. 11.

ЛітератураРедагувати

 1. Коблиц Н. Курс теореиичисел и криптографии. — М. : Научное издательство ТВП, 2001. — С. 149 - 160. — ISBN 5-94057-103-4.
 2. Нестеренко А. Введение в современную криптографию.Теоретико-числовые алгоритмы. — 2011. — С. 79 - 90. — ISBN 978-5-94506-320-4.
 3. Черемушкин А. В. Лекции по арифметическим алгоритмам в криптографии. — МЦНМО. — М., 2001. — С. 42 - 59. — ISBN 5-94057-060-7.
 4. Саломаа А. Криптография с открытым ключом / Пер. з англ. І.А. Віхлянцева. — М. : Мир, 1995. — С. 176 - 184. — ISBN 5-03-001991-X.