Термічний опір

здатність тіла (його поверхні або шару) перешкоджати поширенню теплового руху молекул

Термі́чний о́пір або теплови́й о́пір (англ. thermal resistance) — здатність тіла (його поверхні або шару) перешкоджати поширенню теплового руху молекул.

Види термічного опоруРедагувати

Розрізняють:

  • повний термічний опір ( ) — величина, обернена до коефіцієнта теплопередачі системи у цілому;
  • питомий термічний опір ( ) — термічний опір, виражений через густину теплового потоку. Питомий термічний опір чисельно дорівнює температурному напору, необхідному для передавання теплового потоку одиничної густини (1 Вт/м²) до поверхні тіла або через шар речовини, виражається у м²·К/Вт. Розрізняють:

Загальний питомий термічний опір складної системи (наприклад, багатошарової теплової ізоляції) дорівнює сумі термічних опорів її складових частин.

 

Розрахункові формулиРедагувати

Формула повного термічного опору:

 

де:   — повний тепловий опір на ділянці теплового кола, яка розглядається, K/Вт;

  — температура початку ділянки, K;
  — температура кінця ділянки, K;
  — тепловий потік, що протікає через ділянку кола, Вт.

Формула питомого термічного опору ділянки теплового кола:

 

де:   — питомий тепловий опір на ділянці теплового кола, яка розглядається, м²·K/Вт;

  — температура початку ділянки, K;
  — температура кінця ділянки, K;
  — густина теплового потоку, що протікає через стінку, Вт/м².

Формула питомого поверхневого термічного опору:

 

де:   — питомий тепловий опір на ділянці твердої стінки із теплоносієм, м²·K/Вт;

  — коефіцієнт тепловіддачі від стінки до теплоносія, Вт/(м²∙K)

Питомий тепловий опір ділянки теплового кола у вигляді твердої стінки однакової товщини:

 

де:   — питомий тепловий опір стінки, м²·К/Вт;

  — довжина ділянки теплового кола (товщина стінки), м;
  — коефіцієнт теплопровідності матеріалу, Вт/(м·К).

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.
  • Лабай В. Й. Тепломасообмін / В. Й. Лабай. — Львів: Тріада-Плюс, 1998. — 255 с.
  • Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача: Учебник для вузов. — М.: Энергоиздат, 1981. — 416 с.
  • Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. — М.: Энергия, 1977. — 344 с.

ПосиланняРедагувати