Теорема Коші — Адамара

Теорема Коші — Адамара — важливий результат в дійсному і комплексному аналізі про радіус збіжності степеневих рядів. Теорема названа на честь Огюстена Коші і Жака Адамара.

Твердження

ред.

Нехай маємо деякий степеневий ряд з комплексними коефіцієнтами:

 
і   — його радіус збіжності.

Тоді справедлива формула:

 
де   позначає верхню границю.

Зокрема якщо   то ряд є збіжним для всіх комплексних чисел, якщо ж   то ряд є збіжним лише в нулі.

Аналог теореми справедливий і для функцій дійсної змінної.

Доведення

ред.

Доведемо, що степеневий ряд   збігається для   і розбігається для  . Тут   визначене через границю в твердженні теореми.

Нехай   і позначимо   Тоді для довільного  , існує лише скінченна підмножина чисел   для яких  . Отож   для всіх   окрім деякої скінченної кількості, тому ряд   збігається якщо  .

Навпаки для  ,   для нескінченної кількості  , тож якщо  , ряд не може збігатися адже його члени не прямують до 0. Дане доведення справедливе як для додатного скінченного радіуса збіжності, так і для нульового і нескінченного.

Див. також

ред.

Література

ред.

Посилання

ред.