Сфери́чна хви́ля — хвиля, яка розповсюджується від точкового джерела або збігається до нього.

Сферична хвиля у загальному випадку описується рівняннями

,

де  — радіус, s — швидкість розповсюдження хвилі, та  — довільні функції, які задають форму хвилі. Перший доданок відповідає випадку, коли хвиля розбігається від джерела, другий — коли вона збігається до початку координат.

У випадку монохроматичної хвилі, яка випромінюється джерелом, розташованим в початку системи відліку

.

Така хвиля задовольняє рівнянню

,

де , а  — дельта-функція Дірака.