Су́ще — світоглядне поняття, яке у філософії розглядається в двох аспектах: з боку своєї визначеності, сутності, і з боку свого існування, буття.

«Із розвитком критики метафізичних традицій суще протиставляється буттю, як тому, що лежить у підґрунті і поза межами сущого (Гайдеггер). Тлумачення буття через ототожнення його із сущим, за Гайдеггером, є неавтентичним способом філософування, який втілює метафізика»[1].

Примітки ред.

  1. Суще // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — С. 625. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X.