Відкрити головне меню

Статистика освіти (англ. education statistics) — розділ соціально-економічної статистики, що вивчає сферу освіти, який безпосередньо пов'язаний зі статистикою населення, зайнятості, рівня життя, державних фінансів, цін тощо.

Зміст

Об'єкт та предмет статистики освітиРедагувати

Основними одиницями спостереження в статистиці освіти, що в сукупності утворюють її об'єкт, є заклади освіти всіх типів, видів, форм власності.

Предметом статистики освіти є кількісна характеристика явищ і процесів, що відбуваються в сфері освіти, в нерозривному зв'язку з їх якісними аспектами.

Функціональні завдання статистики освітиРедагувати

Завдання включають: формування комплексної системи статистичних показників, що забезпечують об'єктивне відображення тенденцій розвитку системи освіти; створення єдиної уніфікованої системи статистичного спостереження; реалізацію міжнародних стандартів; визначення ефективних методів збору, обробки, аналізу та представлення статистичної інформації користувачам усіх категорій: органам управління освітою центрального, регіонального та муніципального рівнів, закладам освіти, освітній та науковій громадськості, широким верствам населення тощо.

Система національних показників статистики освітиРедагувати

Статистика освіти відображає стан основних елементів системи освіти на всіх її рівнях і охоплює: мережу закладів освіти; контингенти здобувачів освіти та їх рух (в тому числі прийом, випуск); працевлаштування випускників закладів професійної освіти; персонал закладів освіти, включаючи кадри вихователів і викладачів; матеріально-технічну базу закладів освіти, їх фінансування тощо.

До системи національних показників статистики освіти включено показники щодо кількості навчальних закладів, кількості вихователів/викладачів, кількості вихованців /учнів /студентів, аспірантів/ докторантів, показники прийому, випуску, мов виховання/ навчання, матеріально-технічної бази та відносні показники кількості здобувачів освіти на одного викладача, охоплення навчальними ступенями осіб відповідної вікової групи, показники гендерного паритету тощо.

Допоміжний (сателітний) рахунок освітиРедагувати

Статистика фінансування освіти — розділ статистики освіти, новий як в методологічному, так й в практичному плані, покликаний забезпечити інформацією про фінансові ресурси, що надходять в систему освіти з різних джерел, їх розподіл за видами освітньої діяльності, освітніми програмами, видами витрат. В останні роки розпочаті статистичні спостереження за низкою показників, що характеризують фінансування закладів освіти.

В України була реалізована програма ведення допоміжних (сателітних) рахунків освіти. Держстатом України видавалися статистичні бюлетені «Національні рахунки освіти України» за 2008—2010 рр.; у 2011 р.; у 2012 р.; у 2013 р.; у 2014 р.; у 2015 р. Див. наприклад: Статистичний бюлетень «Національні рахунки освіти України у 2015 році»[1]

Основні статистичні публікації зі статистики освітиРедагувати

Основними українськими статистичними публікаціями зі статистики освіти, підготовленими за даними державних статистичних спостережень, є статистичні бюлетені:

  • «Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України»;
  • «Підготовка наукових кадрів»;
  • «Дошкільні навчальні заклади України»;
  • «Загальноосвітні навчальні заклади України»;
  • «Продовження навчання та здобуття професії».

Видається статистичний бюлетень «Національні рахунки освіти в Україні».

ДжерелаРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Національні рахунки освіти України у 2015 році: Статистичний бюлетень. К.: Державна служба статистики України, 2017.

Див. такожРедагувати