Відкрити головне меню

Список населених пунктів повіту Бістріца-Несеуд

Нижче наведено список населених пунктів повіту Бістріца-Несеуд, Румунія.

Назва Румунська назва Тип Належить до
(комуна, місто)
Агрієшел Agrieșel село Тирлішуа
Агрієш Agrieș село Тирлішуа
Агрішу-де-Жос Agrișu de Jos село Шієу-Одорхей
Агрішу-де-Сус Agrișu de Sus село Шієу-Одорхей
Албештій-Бістріцей Albeștii Bistriței село Галацій-Бістріцей
Алунішул Alunișul село Загра
Анієш Anieș село Маєру
Апатіу Apatiu село Кіокіш
Ардан Ardan село Шієу
Аркалія Arcalia село Шієу-Мегеруш
Аркіуд Archiud село Тяка
Аршица Arșița село Мегура-Ілвей
Баца Bața село Петру-Рареш
Беклян Beclean місто
Беудіу Beudiu село Нушень
Бирла Bârla село Мерішелу
Бистриця Bistrița муніципій
Бідіу Bidiu село Матей
Бікіджу Bichigiu село Телчу
Бістріца-Биргеулуй Bistrița Bârgăului село Бістріца-Биргеулуй
Блеженій-де-Жос Blăjenii de Jos село Шинтеряг
Блеженій-де-Сус Blăjenii de Sus село Шинтеряг
Бозієш Bozieș село Кіокіш
Борляса Borleasa село Тирлішуа
Браніштя Braniștea село Браніштя
Бретень Brăteni село Синміхаю-де-Кимпіє
Бретя Bretea село Шієу-Одорхей
Бряза Breaza село Негрілешть
Будаку-де-Жос Budacu de Jos село Будаку-де-Жос
Будаку-де-Сус Budacu de Sus село Думітріца
Будешть Budești село Будешть
Будешть-Финаце Budești-Fânațe село Будешть
Будурлень Budurleni село Тяка
Будуш Buduș село Будаку-де-Жос
Буза-Кетун Buza Cătun село Кіокіш
Бунгард Bungard село Лекінца
Валя Valea село Урменіш
Валя-Боркутулуй Valea Borcutului село Синджорз-Бей
Валя-Вінулуй Valea Vinului село Родна
Валя-Маре Valea Mare село Урменіш
Валя-Маре Valea Mare село Шанц
Валя-Мегерушулуй Valea Măgherușului село Шієу-Мегеруш
Валя-Поєній Valea Poenii село Лівезіле
Вермеш Vermeș село Лекінца
Віїле-Течій Viile Tecii село Тяка
Віїшоара Viișoara село Бистриця
Вісуя Visuia село Мічештій-де-Кимпіє
Віца Vița село Нушень
Галацій-Бістріцей Galații Bistriței село Галацій-Бістріцей
Гемеш Ghemeș село Мілаш
Гінда Ghinda село Бистриця
Гледін Gledin село Монор
Делурень Delureni село Урменіш
Джерса II Gersa II село Ребрішоара
Джерса I Gersa I село Ребрішоара
Діпша Dipșa село Галацій-Бістріцей
Добрік Dobric село Кеяну-Мік
Добрічел Dobricel село Спермезеу
Домнешть Domnești село Мерішелу
Дороля Dorolea село Лівезіле
Драга Draga село Сілівашу-де-Кимпіє
Думбрава Dumbrava село Лівезіле
Думбрава Dumbrava село Нушень
Думбревень Dumbrăveni село Чичеу-Джурджешть
Думбревіца Dumbrăvița село Спермезеу
Думітра Dumitra село Думітра
Думітріца Dumitrița село Думітріца
Дупе-Дял După Deal село Мілаш
Дялул-Штефеніцей Dealul Ștefăniței село Ромуль
Енчу Enciu село Матей
Жейка Jeica село Мерішелу
Желна Jelna село Будаку-де-Жос
Жимбор Jimbor село Кіокіш
Жосеній-Биргеулуй Josenii Bârgăului село Жосеній-Биргеулуй
Загра Zagra село Загра
Зорень Zoreni село Синміхаю-де-Кимпіє
Івеняса Ivăneasa село Ілва-Маре
Ілва-Маре Ilva Mare село Ілва-Маре
Ілва-Міке Ilva Mică село Ілва-Міке
Ілішуа Ilișua село Уріу
Кайла Caila село Шинтеряг
Кеціу Chețiu село Кіокіш
Кеяну-Маре Căianu Mare село Кеяну-Мік
Кеяну-Мік Căianu Mic село Кеяну-Мік
Кимп Câmp село Урменіш
Кінтелнік Chintelnic село Шієу-Мегеруш
Кіокіш Chiochiș село Кіокіш
Кіралеш Chiraleș село Лекінца
Кіуза Chiuza село Кіуза
Коаста Coasta село Шієу-Одорхей
Колдеу Coldău село Беклян
Колібіца Colibița село Бістріца-Биргеулуй
Комлод Comlod село Мілаш
Корвінешть Corvinești село Матей
Кормая Cormaia село Синджорз-Бей
Кочу Cociu село Шинтеряг
Кошбук Coșbuc село Кошбук
Кошеріу Coșeriu село Урменіш
Крайнімет Crainimăt село Шієу-Мегеруш
Крістештій-Чичеулуй Cristeștii Ciceului село Уріу
Крістур-Шієу Cristur-Șieu село Шієу-Одорхей
Кушма Cușma село Лівезіле
Ла-Курте La Curte село Синміхаю-де-Кимпіє
Лекінца Lechința село Лекінца
Лелешть Lelești село Чичеу-Міхеєшть
Лешу Leșu село Лешу
Лівезіле Livezile село Лівезіле
Лівіу-Ребряну Liviu Rebreanu село Несеуд
Лунка Lunca село Шієуц
Лунка-Борлесей Lunca Borlesei село Спермезеу
Лунка-Ілвей Lunca Ilvei село Лунка-Ілвей
Лунка-Лешулуй Lunca Leșului село Лешу
Лунка-Сетяске Lunca Sătească село Тирлішуа
Лушка Lușca село Несеуд
Маєру Maieru село Маєру
Малін Malin село Нушень
Манік Manic село Кіокіш
Матей Matei село Матей
Мегура-Ілвей Măgura Ilvei село Мегура-Ілвей
Мегуреле Măgurele село Мерішелу
Мелуц Măluț село Браніштя
Мерішелу Mărișelu село Мерішелу
Міжлоченій-Биргеулуй Mijlocenii Bârgăului село Жосеній-Биргеулуй
Мілаш Milaș село Мілаш
Мінтіу Mintiu село Німіджа
Міреш Mireș село Кіуза
Мітітей Mititei село Німіджа
Мічештій-де-Кимпіє Miceștii de Câmpie село Мічештій-де-Кимпіє
Могошень Mogoșeni село Німіджа
Мокод Mocod село Німіджа
Молішет Molișet село Тирлішуа
Монаріу Monariu село Будаку-де-Жос
Монор Monor село Монор
Моруц Moruț село Матей
Мурешеній-Биргеулуй Mureșenii Bârgăului село Тіха-Биргеулуй
Негрілешть Negrilești село Негрілешть
Непос Nepos село Фелдру
Несеуд Năsăud місто
Нецень Nețeni село Мерішелу
Німіджа-де-Жос Nimigea de Jos село Німіджа
Німіджа-де-Сус Nimigea de Sus село Німіджа
Нушень Nușeni село Нушень
Оарзіна Oarzina село Тирлішуа
Окніца Ocnița село Тяка
Оросфая Orosfaia село Мілаш
Орхею-Бістріцей Orheiu Bistriței село Четате
Парва Parva село Парва
Пелтіняса Păltineasa село Спермезеу
Перішор Perișor село Загра
Петріш Petriș село Четате
Пінтіку Pinticu село Тяка
Поденій Podenii село Урменіш
Подерей Poderei село Ребрішоара
Подірей Podirei село Шієу-Мегеруш
Поєніле-Загрей Poienile Zagrei село Загра
Порумбеній Porumbenii село Сілівашу-де-Кимпіє
Посмуш Posmuș село Шієу
Пояна-Ілвей Poiana Ilvei село Пояна-Ілвей
Прунду-Биргеулуй Prundu Bârgăului село Прунду-Биргеулуй
Пуркерете Purcărete село Негрілешть
П'ятра Piatra село Кіуза
П'ятра-Финтинеле Piatra Fântânele село Тіха-Биргеулуй
Рагла Ragla село Думітріца
Ребра Rebra село Ребра
Ребрішоара Rebrișoara село Ребрішоара
Рекетешу Răcăteșu село Тирлішуа
Ретяг Reteag село Петру-Рареш
Родна Rodna село Родна
Ромуль Romuli село Ромуль
Рунку-Салвей Runcu Salvei село Рунку-Салвей
Русу-Биргеулуй Rusu Bârgăului село Жосеній-Биргеулуй
Русу-де-Жос Rusu de Jos село Беклян
Русу-де-Сус Rusu de Sus село Нушень
Руштіор Ruștior село Шієуц
Салва Salva село Салва
Сату-Ноу Satu Nou село Четате
Себіш Sebiș село Шієуц
Селкуца Sălcuța село Синміхаю-де-Кимпіє
Серата Sărata село Бистриця
Серецел Sărățel село Шієу-Мегеруш
Сесарм Săsarm село Кіуза
Синджорз-Бей Sângeorz-Băi місто
Синджорзу-Ноу Sângeorzu Nou село Лекінца
Синіакоб Sâniacob село Лекінца
Синміхаю-де-Кимпіє Sânmihaiu de Câmpie село Синміхаю-де-Кимпіє
Синнікоаре Sânnicoară село Кіокіш
Синтіоана Sântioana село Мерішелу
Сігмір Sigmir село Бистриця
Сілівашу-де-Кимпіє Silivașu de Câmpie село Сілівашу-де-Кимпіє
Сіміонешть Simionești село Будаку-де-Жос
Сіта Sita село Спермезеу
Скоабе Scoabe село Урменіш
Слетініца Slătinița село Бистриця
Спермезеу Spermezeu село Спермезеу
Стримба Strâmba село Жосеній-Биргеулуй
Стругурень Strugureni село Кіокіш
Ступінь Stupini село Синміхаю-де-Кимпіє
Суплай Suplai село Загра
Сусеній-Биргеулуй Susenii Bârgăului село Прунду-Биргеулуй
Телчишор Telcișor село Телчу
Телчу Telciu село Телчу
Терпіу Tărpiu село Думітра
Теуре Tăure село Німіджа
Тирлішуа Târlișua село Тирлішуа
Тіха-Биргеулуй Tiha Bârgăului село Тіха-Биргеулуй
Тончу Tonciu село Галацій-Бістріцей
Туряк Tureac село Тіха-Биргеулуй
Тяка Teaca село Тяка
Уніря Unirea село Бистриця
Уріу Uriu село Уріу
Урменіш Urmeniș село Урменіш
Фелдру Feldru село Фелдру
Феляк Feleac село Нушень
Финаце Fânațe село Урменіш
Финацеле-Сілівашулуй Fânațele Silivașului село Сілівашу-де-Кимпіє
Финтинеле Fântânele село Матей
Финтиніца Fântânița село Мічештій-де-Кимпіє
Фіад Fiad село Телчу
Фіга Figa село Беклян
Флорешть Florești село Німіджа
Хелмесеу Hălmăsău село Спермезеу
Херіна Herina село Галацій-Бістріцей
Хешмашу-Чичеулуй Hășmașu Ciceului село Уріу
Хірян Hirean село Мілаш
Цагу Țagu село Будешть
Цегшору Țăgșoru село Будешть
Центя Țentea село Кіокіш
Цигеу Țigău село Лекінца
Чепарі Cepari село Думітра
Чирешоая Cireșoaia село Браніштя
Чиряші Cireași село Тирлішуа
Чичеу-Джурджешть Ciceu-Giurgești село Чичеу-Джурджешть
Чичеу-Корабія Ciceu-Corabia село Чичеу-Міхеєшть
Чичеу-Міхеєшть Ciceu-Mihăiești село Чичеу-Міхеєшть
Чичеу-Поєнь Ciceu-Poieni село Кеяну-Мік
Чоса Ciosa село Тіха-Биргеулуй
Шанц Șanț село Шанц
Шендроая Șendroaia село Тирлішуа
Шесурі-Спермезеу-Вале Șesuri Spermezeu-Vale село Спермезеу
Шинтеряг-Гаре Șintereag-Gară село Шинтеряг
Шинтеряг Șintereag село Шинтеряг
Ширіоара Șirioara село Шієу-Одорхей
Шієу Șieu село Шієу
Шієу-Мегеруш Șieu-Măgheruș село Шієу-Мегеруш
Шієу-Одорхей Șieu-Odorhei село Шієу-Одорхей
Шієу-Сфинту Șieu-Sfântu село Шинтеряг
Шієуц Șieuț село Шієуц
Шоймуш Șoimuș село Шієу
Шоптеріу Șopteriu село Урменіш