Список населених пунктів Кирджалійської області

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Нижче наведено список населених пунктів Кирджалійської області, Болгарія.

Назва Болгарська назва Тип Община Населення
(2011 рік)[1]
Аврамово Аврамово село Ардино 3
Аврен Аврен село Крумовград 385
Айрово Айрово село Кирджалі 617
Албанці Албанци село Джебел 4
Априлці Априлци село Кирково 113
Ардино Ардино місто Ардино 3493
Ауста Ауста село Момчилград 206
Ахрянско Ахрянско село Ардино 43
Багра Багра село Кирджалі 66
Багрилці Багрилци село Крумовград 87
Багрянка Багрянка село Момчилград 318
Бакалите Бакалите село Черноочене 91
Балабаново Балабаново село Момчилград 110
Бараці Бараци село Крумовград 199
Башево Башево село Ардино 131
Баштино Бащино село Кирджалі 238
Бедрово Бедрово село Черноочене 0
Безводно Безводно село Черноочене 84
Белий Вир Бели вир село Черноочене 382
Белий Пласт Бели пласт село Кирджалі 367
Бенковський Бенковски село Кирково 2121
Беснурка Беснурка село Черноочене 0
Биволяне Биволяне село Момчилград 180
Бирза Река Бърза река село Черноочене 50
Бирзея Бързея село Кирково 0
Бистроглед Бистроглед село Ардино 37
Благун Благун село Крумовград 37
Бленика Бленика село Кирджалі 190
Богатино Богатино село Ардино 110
Божак Божак село Кирджалі 37
Божурці Божурци село Черноочене 248
Бойник Бойник село Крумовград 0
Бойно Бойно село Кирджалі 348
Болярці Болярци село Кирджалі 118
Боровиця Боровица село Ардино 249
Боровсько Боровско село Черноочене 12
Босилиця Босилица село Черноочене 15
Бостанці Бостанци село Черноочене 86
Брегово Брегово село Кирково 82
Брежана Брежана село Джебел 12
Брезен Брезен село Ардино 213
Брош Брош село Кирджалі 170
Бряговець Бряговец село Крумовград 143
Бук Бук село Крумовград 279
Бяла Поляна Бяла поляна село Кирджалі 110
Бял-Ізвор Бял извор село Ардино 1646
Бялка Бялка село Кирджалі 28
Велешани Велешани село Кирджалі 130
Великденче Великденче село Джебел 102
Версько Верско село Черноочене 46
Визел Възел село Черноочене 74
Вилкович Вълкович село Джебел 139
Вилчанка Вълчанка село Кирково 155
Вирбен Върбен село Кирково 500
Вирбенці Върбенци село Кирджалі 59
Вирлий Дол Върли дол село Кирково 5
Вирхари Върхари село Момчилград 140
Висока Висока село Кирджалі 2
Висока Поляна Висока поляна село Кирджалі 274
Вишеград Вишеград село Кирджалі 372
Водач Водач село Черноочене 311
Воденичарсько Воденичарско село Джебел 114
Вождово Вождово село Черноочене 87
Войново Войново село Черноочене 12
Воловарці Воловарци село Кирджалі 62
Врансько Вранско село Крумовград 683
Врело Врело село Момчилград 144
Габрово Габрово село Черноочене 658
Генерал-Гешево Генерал Гешево село Джебел 218
Гирбиште Гърбище село Ардино 163
Гисково Гъсково село Кирджалі 102
Главатарці Главатарци село Кирджалі 11
Главник Главник село Ардино 93
Глухар Глухар село Кирджалі 922
Гняздово Гняздово село Кирджалі 54
Голобрад Голобрад село Ардино 134
Голяма Бара Голяма бара село Кирджалі 52
Голяма Чинка Голяма Чинка село Крумовград 213
Голям-Девесил Голям Девесил село Крумовград 148
Голямо-Каменяне Голямо Каменяне село Крумовград 190
Горішнє Кипиново Горно Къпиново село Кирково 294
Горішнє Кирково Горно Кирково село Кирково 521
Горішнє Прахово Горно Прахово село Ардино 475
Горішні Юруці Горни Юруци село Крумовград 77
Горішня Крепост Горна крепост село Кирджалі 241
Горішня Кула Горна кула село Крумовград 327
Горський Ізвор Горски извор село Кирково 670
Горсько-Дюлево Горско Дюлево село Момчилград 83
Гривка Гривка село Крумовград 77
Гривяк Гривяк село Кирково 140
Груєво Груево село Момчилград 715
Гулійка Гулийка село Крумовград 126
Гулія Гулия село Крумовград 65
Гургулиця Гургулица село Момчилград 44
Даскалово Даскалово село Черноочене 361
Девесилиця Девесилица село Крумовград 81
Девесилово Девесилово село Крумовград 267
Девинці Девинци село Момчилград 129
Дедець Дедец село Кирково 55
Дедино Дедино село Ардино 57
Делвино Делвино село Кирково 185
Джанка Джанка село Крумовград 111
Джебел Джебел місто Джебел 3093
Джелепсько Джелепско село Момчилград 213
Джерово Джерово село Кирково 335
Диждино Дъждино село Кирджалі 346
Диждовник Дъждовник село Крумовград 61
Диждовниця Дъждовница село Кирджалі 136
Дингово Дънгово село Кирджалі 18
Доборсько Доборско село Крумовград 39
Добриново Добриново село Кирджалі 11
Добринці Добринци село Джебел 133
Добромирці Добромирци село Кирково 359
Дойранці Дойранци село Ардино 2
Долиште Долище село Кирджалі 77
Долішнє Кипиново Долно Къпиново село Кирково 326
Долішнє Прахово Долно Прахово село Ардино 124
Долішні Юруці Долни Юруци село Крумовград 29
Долішня Крепост Долна крепост село Кирджалі 148
Долішня Кула Долна кула село Крумовград 131
Домиште Домище село Кирково 401
Драганово Драганово село Черноочене 172
Дрангово Дрангово село Кирково 1104
Дружинці Дружинци село Кирково 332
Друмче Друмче село Момчилград 24
Дрянова Глава Дрянова глава село Кирково 58
Душинково Душинково село Джебел 104
Душка Душка село Черноочене 6
Дюлиця Дюлица село Кирково 273
Дядовсько Дядовско село Черноочене 392
Дядовці Дядовци село Ардино 90
Єгрек Егрек село Крумовград 615
Єдрино Едрино село Крумовград 278
Єнчець Енчец село Кирджалі 341
Єньовче Еньовче село Ардино 155
Єровете Еровете село Кирково 101
Железник Железник село Черноочене 249
Желидово Желъдово село Джебел 92
Женда Женда село Черноочене 68
Жилтий Рид Жълти рид село Джебел 10
Жилтика Жълтика село Джебел 43
Жилтуша Жълтуша село Ардино 982
Жинзифово Жинзифово село Кирджалі 367
Житарник Житарник село Кирджалі 3
Житниця Житница село Черноочене 248
Завоя Завоя село Кирково 351
Загорський Загорски село Кирково 43
Загорсько Загорско село Момчилград 149
Зайчино Зайчино село Кирджалі 32
Звездел Звездел село Момчилград 491
Звезделина Звезделина село Кирджалі 392
Звезден Звезден село Кирджалі 130
Звинарка Звънарка село Крумовград 589
Звиника Звъника село Кирджалі 0
Звиниця Звиница село Кирджалі 473
Звинче Звънче село Кирджалі 40
Здравчець Здравчец село Кирково 156
Зелениково Зелениково село Кирджалі 322
Зимзелен Зимзелен село Кирджалі 110
Зиморниця Зиморница село Крумовград 27
Златолист Златолист село Крумовград 92
Зорниця Зорница село Кирджалі 0
Іванці Иванци село Кирджалі 146
Ілиниця Илиница село Кирджалі 29
Ілійсько Илийско село Джебел 141
Іскра Искра село Ардино 52
Йончово Йончово село Черноочене 148
Каблешково Каблешково село Черноочене 204
Казаците Казаците село Джебел 46
Калайджієво Калайджиево село Крумовград 8
Калинка Калинка село Кирджалі 180
Калоянці Калоянци село Кирджалі 347
Каменарці Каменарци село Кирджалі 27
Каменець Каменец село Момчилград 34
Каменка Каменка село Крумовград 50
Каменяне Каменяне село Джебел 2
Кандилка Кандилка село Крумовград 165
Каняк Каняк село Черноочене 204
Карамфил Карамфил село Момчилград 301
Качулка Качулка село Крумовград 30
Каялоба Каялоба село Кирково 210
Киклиця Къклица село Крумовград 90
Кирджалі Кърджали місто Кирджалі 43880
Кирково Кирково село Кирково 724
Кирчовсько Кърчовско село Кирково 178
Китна Китна село Кирково 214
Китниця Китница село Ардино 88
Кобиляне Кобиляне село Кирджалі 278
Ковил Ковил село Крумовград 54
Кожухарці Кожухарци село Крумовград 4
Козиця Козица село Джебел 143
Козлево Козлево село Кирково 38
Кокиче Кокиче село Кирджалі 106
Кокошане Кокошане село Кирджалі 26
Комунига Комунига село Черноочене 1184
Конево Конево село Кирджалі 259
Контил Контил село Джебел 27
Конче Конче село Момчилград 246
Копитник Копитник село Черноочене 4
Кос Кос село Момчилград 104
Костино Костино село Кирджалі 256
Костурино Костурино село Кирково 19
Котлари Котлари село Крумовград 70
Крайно-Село Крайно село село Кирджалі 169
Кран Кран село Кирково 268
Красино Красино село Крумовград 67
Кременець Кременец село Момчилград 40
Кремен Кремен село Кирково 102
Крилатиця Крилатица село Кирково 173
Крин Крин село Кирджалі 127
Кроячево Кроячево село Ардино 78
Крумовград Крумовград місто Крумовград 5070
Крушевська Крушевска село Кирджалі 129
Крушка Крушка село Кирджалі 29
Кукуряк Кукуряк село Кирково 214
Купците Купците село Джебел 37
Куцово Куцово село Черноочене 6
Кьосево Кьосево село Кирджалі 141
Лале Лале село Момчилград 250
Латинка Латинка село Ардино 9
Лебед Лебед село Джебел 35
Левці Левци село Ардино 44
Лениште Ленище село Ардино 83
Летовник Летовник село Момчилград 42
Лештарка Лещарка село Крумовград 202
Ливово Лъвово село Кирджалі 5
Лимець Лимец село Крумовград 57
Лисиціте Лисиците село Кирджалі 33
Лозенградці Лозенградци село Кирково 224
Луличка Луличка село Крумовград 226
Любино Любино село Ардино 24
Люляково Люляково село Кирджалі 305
Лясково Лясково село Черноочене 657
Майсторово Майсторово село Кирджалі 1
Мак Мак село Ардино 1
Македонці Македонци село Кирджалі 124
Малик-Девесил Малък Девесил село Крумовград 357
Малка Чинка Малка Чинка село Крумовград 77
Малко-Каменяне Малко Каменяне село Крумовград 48
Малкоч Малкоч село Кирково 299
Манчево Манчево село Момчилград 1
Мартино Мартино село Кирджалі 8
Медевці Медевци село Кирково 47
Метлика Метлика село Крумовград 121
Метличина Метличина село Кирково 162
Метличка Метличка село Кирково 30
Миглене Мъглене село Кирково 59
Мидрець Мъдрец село Кирджалі 125
Миладиново Миладиново село Кирджалі 457
Минзухар Минзухар село Черноочене 480
Мишевсько Мишевско село Джебел 323
Млечино Млечино село Ардино 313
Могиляне Могиляне село Кирково 275
Модрен Модрен село Джебел 0
Момина Силза Момина сълза село Момчилград 26
Момчилград Момчилград місто Момчилград 7831
Морянці Морянци село Крумовград 117
Мост Мост село Кирджалі 697
Мрежичко Мрежичко село Джебел 105
Мурга Мурга село Черноочене 38
Мургово Мургово село Кирджалі 301
Мусево Мусево село Ардино 49
Нане Нане село Кирково 0
Нановиця Нановица село Момчилград 478
Небеська Небеска село Черноочене 17
Невестино Невестино село Кирджалі 116
Ненково Ненково село Кирджалі 129
Неофіт-Бозвелієво Неофит Бозвелиево село Момчилград 334
Новий Пазар Нови пазар село Черноочене 282
Новоселиште Новоселище село Черноочене 89
Ночево Ночево село Черноочене 88
Обичник Обичник село Момчилград 19
Овчари Овчари село Крумовград 142
Овчево Овчево село Джебел 53
Опилченсько Опълченско село Кирджалі 937
Орех Орех село Крумовград 327
Орешари Орешари село Крумовград 0
Орешниця Орешница село Кирджалі 168
Орлиця Орлица село Кирково 212
Островець Островец село Кирково 342
Островиця Островица село Кирджалі 285
Охлювець Охлювец село Кирджалі 222
Падало Падало село Крумовград 20
Падина Падина село Ардино 982
Пазарці Пазарци село Момчилград 171
Паничково Паничково село Черноочене 384
Панчево Панчево село Кирджалі 236
Папрат Папрат село Джебел 143
Паспал Паспал село Ардино 27
Патиця Патица село Черноочене 170
Пашинці Пашинци село Крумовград 463
Пелин Пелин село Крумовград 504
Пеньово Пеньово село Кирджалі 177
Пепелиште Пепелище село Кирджалі 270
Перперек Перперек село Кирджалі 706
Перуника Перуника село Крумовград 40
Песнопой Песнопой село Ардино 12
Петелово Петелово село Черноочене 273
Петлино Петлино село Кирджалі 298
Пидарці Пъдарци село Кирджалі 78
Пирвенці Първенци село Кирково 24
Пирвиця Първица село Кирково 353
Піявець Пиявец село Момчилград 70
Плазиште Плазище село Джебел 173
Плешинці Плешинци село Момчилград 35
Пловка Пловка село Кирково 83
Повет Повет село Кирджалі 101
Подврих Подвръх село Джебел 104
Подкова Подкова село Кирково 357
Подрумче Подрумче село Крумовград 388
Полковник-Желязово Полковник Желязово село Крумовград 601
Полянець Полянец село Джебел 126
Постник Постник село Момчилград 231
Поточарка Поточарка село Крумовград 137
Поточе Поточе село Джебел 15
Поточниця Поточница село Крумовград 258
Правдолюб Правдолюб село Ардино 178
Пресека Пресека село Кирково 335
Прилепці Прилепци село Кирджалі 317
Припек Припек село Джебел 907
Прогрес Прогрес село Момчилград 312
Пропаст Пропаст село Кирджалі 101
Пряпорець Пряпорец село Черноочене 212
Птичар Птичар село Момчилград 255
Пчеларово Пчеларово село Черноочене 142
Равен Равен село Момчилград 343
Ралиця Ралица село Момчилград 49
Раличево Раличево село Крумовград 100
Рані-Лист Рани лист село Кирджалі 714
Растник Растник село Кирково 114
Резбарці Резбарци село Кирджалі 696
Рибарці Рибарци село Ардино 29
Рибино Рибино село Крумовград 69
Ридино Ридино село Джебел 317
Ридово Ридово село Кирджалі 15
Рит Рът село Джебел 21
Рогач Рогач село Крумовград 291
Рогозари Рогозари село Джебел 76
Рогозче Рогозче село Джебел 103
Родопсько Родопско село Ардино 41
Рожденсько Рожденско село Джебел 13
Рудина Рудина село Кирджалі 173
Русалина Русалина село Черноочене 6
Русальсько Русалско село Ардино 48
Ручей Ручей село Крумовград 39
Садовиця Садовица село Момчилград 37
Самовила Самовила село Крумовград 72
Самодива Самодива село Кирково 284
Самокитка Самокитка село Кирково 90
Сбор Сбор село Крумовград 0
Сватбаре Сватбаре село Кирджалі 60
Светлен Светлен село Кирково 23
Светулка Светулка село Ардино 168
Свобода Свобода село Момчилград 114
Свободиново Свободиново село Черноочене 175
Севдалина Севдалина село Кирджалі 44
Седефче Седефче село Момчилград 173
Седлари Седлари село Момчилград 192
Седларці Седларци село Ардино 94
Седловина Седловина село Кирджалі 295
Секирка Секирка село Кирково 31
Сенце Сенце село Момчилград 36
Сестринсько Сестринско село Кирджалі 96
Синделці Синделци село Момчилград 311
Синигер Синигер село Крумовград 43
Синчець Синчец село Ардино 58
Сипей Сипей село Кирджалі 444
Сипець Сипец село Джебел 69
Сирнак Сърнак село Крумовград 131
Скалак Скалак село Крумовград 41
Скалина Скалина село Джебел 56
Скалиште Скалище село Кирджалі 266
Скална Глава Скална глава село Кирджалі 128
Скирбино Скърбино село Кирджалі 118
Сладкодум Сладкодум село Крумовград 2
Сливарка Сливарка село Крумовград 334
Слинчоглед Слънчоглед село Джебел 211
Снежинка Снежинка село Кирджалі 15
Соколино Соколино село Момчилград 455
Соколите Соколите село Черноочене 60
Сокольсько Соколско село Кирджалі 6
Соколяне Соколяне село Кирджалі 266
Солиште Солище село Кирджалі 279
Софійці Софийци село Джебел 110
Сполука Сполука село Ардино 22
Срединка Срединка село Кирджалі 218
Среднево Среднево село Черноочене 193
Средська Средска село Черноочене 18
Средсько Средско село Кирково 128
Сринсько Срънско село Ардино 77
Старейшино Старейшино село Кирково 86
Старий Чал Стари чал село Крумовград 49
Старово Старово село Кирково 312
Старо-Място Старо място село Кирджалі 5
Стар-Читак Стар читак село Ардино 19
Стоманці Стоманци село Кирково 229
Стояново Стояново село Ардино 24
Стражевці Стражевци село Кирджалі 43
Стражець Стражец село Крумовград 8
Стражниця Стражница село Черноочене 157
Странджево Странджево село Крумовград 587
Страхил-Войвода Страхил войвода село Кирджалі 104
Стремово Стремово село Кирджалі 192
Стремці Стремци село Кирджалі 603
Стрижба Стрижба село Кирково 152
Студен-Кладенець Студен кладенец село Крумовград 122
Сухово Сухово село Ардино 103
Сярці Сярци село Момчилград 0
Татково Татково село Кирджалі 58
Татул Татул село Момчилград 97
Телчарка Телчарка село Джебел 84
Теменуга Теменуга село Ардино 15
Тинтява Тинтява село Крумовград 27
Тирна Търна село Ардино 39
Тирновці Търновци село Джебел 50
Тирносливка Търносливка село Ардино 123
Тихомир Тихомир село Кирково 1335
Токачка Токачка село Крумовград 265
Тополка Тополка село Крумовград 66
Тополчане Тополчане село Кирджалі 5
Три Могили Три могили село Кирджалі 315
Тютюнче Тютюнче село Джебел 103
Устрен Устрен село Джебел 230
Фотиново Фотиново село Кирково 850
Хаджійсько Хаджийско село Кирково 304
Хисар Хисар село Крумовград 13
Ходжовці Ходжовци село Кирджалі 29
Храстово Храстово село Крумовград 55
Хромиця Хромица село Ардино 47
Царевець Царевец село Кирджалі 223
Царино Царино село Кирково 1
Цвятово Цвятово село Джебел 3
Цирквиця Църквица село Джебел 60
Чавка Чавка село Кирково 20
Чайка Чайка село Момчилград 230
Чакаларово Чакаларово село Кирково 1355
Чакалці Чакалци село Джебел 63
Чал Чал село Крумовград 46
Чеганці Чеганци село Кирджалі 19
Червена Скала Червена скала село Ардино 68
Черешиця Черешица село Кирджалі 276
Черешка Черешка село Джебел 19
Черна Нива Черна нива село Черноочене 131
Черна Скала Черна скала село Кирджалі 126
Чернигово Чернигово село Ардино 68
Черничево Черничево село Крумовград 346
Чернооки Чернооки село Крумовград 68
Черноочене Черноочене село Черноочене 316
Черньовці Черньовци село Кирджалі 91
Чилик Чилик село Кирджалі 208
Чифлик Чифлик село Кирджалі 371
Чичево Чичево село Кирково 42
Чобанка Чобанка село Момчилград 267
Чомаково Чомаково село Момчилград 42
Чорбаджійсько Чорбаджийско село Кирково 1964
Чубрика Чубрика село Ардино 189
Чуково Чуково село Момчилград 191
Шипок Шипок село Кирково 9
Широко-Поле Широко поле село Кирджалі 756
Шопці Шопци село Кирково 391
Штерна Щерна село Джебел 44
Шумнатиця Шумнатица село Кирково 474
Юнаці Юнаци село Момчилград 0
Ябилковець Ябълковец село Ардино 200
Ябилчени Ябълчени село Черноочене 157
Яворово Яворово село Черноочене 160
Яковиця Яковица село Кирково 67
Ямино Ямино село Джебел 91
Янино Янино село Кирково 33
Яребиця Яребица село Кирджалі 7
Ястреб Ястреб село Кирджалі 354

Примітки ред.

  1. Национален статистически институт. Население по области, общини, населени места и възраст към 01.02.2011 г. (болгарською) . Архів оригіналу за 14.08.2013. Процитовано 18 березня 2012.