Відмінності між версіями «Список українських енциклопедій»

(→‎Соціологія: Додано вміст)
Мітки: Редагування з мобільного пристрою Редагування через мобільну версію Розширене редагування з мобільного
* Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького: рік 2009 : довідник / Зіменковський Б.C., ред. — Львів: Наутілус, 2009. — 412 с. — ISBN 966-95745-9-5
* Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784—2009. / Зіменковський Б.C., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. — Львів, Наутілус, 2009. — 472 с., 618 іл. Видання друге, доповнене і виправлене. ([https://web.archive.org/web/20160327075809/http://www.meduniv.lviv.ua/files/history/Prof09.pdf PDF-файл])
* Українська академія друкарства. Історико-біографічний довідник. 1930-2010 / О.В.Мельников. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2010. – 589 с.
* Професори Київського університету : біогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редрада: Л. В. Губерський (голова), О. К. Закусило, В. А. Бугров [та ін.] ; упоряд.: С. Ю. Алтухова, К. В. Бойко, І. В. Ващенко [та ін.]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. – 591 с. : фот.
* [[Києво-Могилянська академія в іменах: XVII—XVIII ст. : Енциклопедичне видання]] / За ред. В. С. Брюховецького — К. : Києво-Могилянська академія, 2001. — 736 с. ([http://elib.ukma.edu.ua/OA/Books/Kyivo-Mohylyanska_Akademiya_v_imenah.pdf PDF])
: Т. 1 : Музичне мистецтво. — 736, [2] с. : фот., іл.
: Т. 2 : Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські кафедри і підрозділи. — 426 с. : фот., іл.
* Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи: біобібліогр. довід. / За заг. ред. В.М.Лісового. – Х.: ХНМУ, 2010. – 208 с., фото.
* Хто є хто: Професори національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Довідник / Редкол. : О. В. Іванченко, Р. Г. Лук'янов та ін. — К. : Освіта, 1998. — 160 с. — ISBN 966-04-0390-9
* Хто є хто в Українській фармацевтичній академії: Бібліогр. збірник / Укладачі: В. П. Черних, О. І. Тихонов, І. А. Зупанець та ін.; М-во охорони здоров'я України, Укр. фармацевтична акад. — Х. : Основа, 1998. — 323 с. — (Наука).
4735

редагувань