Деліктологія: відмінності між версіями

== Посилання ==
* [http://cyclop.com.ua/content/view/1034/58/1/11/#14553 Деліктологія] // {{Юридична енциклопедія|2}}
* Коваль Л. В. Адм.-деликтное отношение. К., 1979; Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. Ленинград, 1983; Кудрявцев В. Н. Закон, поступок, ответственность. М., 1986; Додин Е. В. Адм. деликтология. О., 1997.
* ''[[Пєтков Сергій Валерійович|Пєтков С.В.]] Римське право як основа для побудови сучасної ефективної публічно-правової моделі відносин між владою та громадянином: питання юридичної деліктології // [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index.htm_2011_1_123 Форум права № 11/1. – С. 756-770].
 
Анонімний користувач