Відкрити головне меню

Зміни

 
=== Типові суфікси та закінчення українських прізвищ ===
* '''-ко''': [[Бебешко]], [[Безручко]], [[Бойко]], Ботярко, Брунько, Валько, Гомілко, [[Данилко]], [[Забужко]], [[Зленко]], Зрайко, Зубко, [[Кличко]], Лешко, [[Лиско]], [[Ляшко]], Максімко, Маціборко, Мицко, Мрічко, [[Наливайко]], Настобурко, Остроушко, [[Панько]], Перев'язко, Перетятько, Полатайко, Половко, Портянко, [[Прилипки|Прилипко]], [[Приходько]], Ріжко, [[Сірко]], Завойко, Соломко, Стинавко, Сухоручко, [[Сушки (роди)|Сушко]], [[Титко]], Федушко, Фучко, Фуфалько, Ховавко, [[Хорошко]], Хомко, Храпко, [[Цушко]], Цьомко, [[Чуйко]], Шайко, Шляхетко, [[Шумейко]], Шпитко, Ямборко, [[Янко]]
* '''-енко''', '''-єнко''' (''патронімічні з відтінком поваги, в значенні «чийсь син»''): [[Бабенко]], [[Бондаренко]], [[Василенко]], [[Вдовиченко]], [[Гончаренко]], [[Григоренко]], [[Гриценко]], [[Даниленко]], [[Діденко]], [[Дем'яненко]], [[Зінченко]], [[Іваненко]], Капітаненко, [[Капітоненко]], [[Касьяненко]], [[Кириленко]], [[Клименко]], [[Коваленко]], [[Козубенко]], [[Косенко]], [[Лук'яненко]], [[Луценко]], Малаєнко, [[Огієнко]], [[Павленко]], [[Панченко]], [[Пархоменко]], [[Петренко]], [[Посвятенко]], [[Потапенко]], [[Савченко]], [[Саєнко]], [[Сергієнко]], [[Симоненко]], [[Тарасенко]], [[Титаренко]], [[Тимошенко]], [[Ткаченко]], [[Трофименко]], [[Устименко]], [[Шевченко]], [[Юрченко]], [[Ярмоленко]]
* '''-енько''': [[Витребенько]], Вишенько, Кренько, [[Опенько]], [[Потебенько]]
* '''-очко''' (рідше '''-ичко''', '''-ечко''', '''-єчко''', '''-ичка''', '''-ічка''', '''-ачка'''): [[Боєчко]], [[Величко]], [[Василечко]], Гричка, Іваночко, Леочко, [[Марочко]], Михалечко, [[Семочко]], [[Толочко]], Юречко; Бричка, [[Киселичка]], [[Осьмачка]], [[Перепічка (прізвище)|Перепічка]], Петричка
* '''-овський''', '''-івський''': [[Барановський]], [[Виговський]], [[Гладковський]], [[Куликовський]], [[Міхновський]], [[Соколовський]], [[Стаховський]], [[Шовковський]], [[Щепановський]], [[Яворівський]]
* '''-евський''', '''-євський''' (''переважно шляхта''): [[Алчевський]], [[Гриневський]], Малішевський, [[Миклашевські|Миклашевський]], [[Могилевський]], [[Трублаєвський]], Мозалевський.
* '''-ський''', '''-цький''' (''переважно [[топонім]]ічні''): Березецький, Бесідовський, [[Блажевський]], [[Богуславський]], [[Борецький]], Волинський, Грабовецький, [[Грабовський]], Долинський, Залуцький, Ключівський, [[Коцюбинський]], [[Кропивницький (прізвище)|Кропивницький]], Ласкорунський, [[Левицький]], Лозинський, Монастирецький, [[Руданський Степан Васильович|Руданський]], [[Саксаганський]], [[Скоропадський]], Скорупський, [[Старицький]], Уманський, Чемеринський, [[Яворський]], Яричківський, [[Ясінський]]
* '''-ич'''; '''-ович''', '''-евич''', '''-євич''' (''патронімічні з відтінком поваги; як правило, давньорусинського, або [[Білі хорвати|білохорватського]], походження''): Арич, [[Демич]], Дімнич, [[Зварич]], [[Зінич]], [[Катрич]], [[Кузьмич (Кузьміч, Кузміч)|Кузьмич]], [[Марич]], Місярич, Негрич, Попадич, [[Попович]], Поприч, Потравич, [[Рудич]], Рурич, Скибич, Тулейбич, [[Шуфрич]], Ягнич, [[Ярич]]; [[Андрухович]], Анкудович, [[Давидович]], Денькович, [[Карпович]], [[Коріатович]], Коцюбович, [[Лазарович]], [[Матусевич]], [[Мацієвич]], [[Нарушевич (значення)|Нарушевич]], Сакевич, Сахнович, Сенатович, [[Станкович]], Суранович, [[Тобілевич]], Чуревич, [[Шухевич]], [[Юркевич]]
* '''-ів''', '''-їв''' (''патронімічні, поширені на Західній Україні''): Агеїв, Андріїв, [[Андрухів]], [[Бартків]], Библів, [[Боцюрків]], Вальків, Вашків, [[Вінтонів]], [[Гаврилів]], Гнатків, [[Гнатів]], Григорців, [[Гринів]], Даців, Дем'янців, [[Дирів]], [[Іванів]], Іванків, Івасів, Івахів, [[Ільків]], Іпатів, Касів, [[Каськів (прізвище)|Каськів]], Ковків, Котів, [[Лаврів (значення)|Лаврів]], Ленів, [[Лесів]], [[Луців]], [[Марків]], Марців, [[Матвіїв]], Матвійців, Матеїв, Мацьків, Менів, Осадців, Остапів, [[Павлів]], Паньків, [[Петрів]], Попів, Рогів, [[Романів]], Собків, Старків, [[Стасів]], Сташків, Стефанців, [[Стецьків]], Тимофіїв, Тодорів, Федьків, Цапів, Цахнів, Юрків, Юрців
* '''-ій''': Арсірій, [[Бабій]], Багрій, Бедрій, Бугрій, Буній, [[Бурій]], Гараздій, Гереншій, [[Гладій]], Гожій, Гузій, Гулій, Дубій, Кахній, Колодій, [[Красій]], Курій, Куцій, Кучмій, Лабій, Маковій, Макосій, Марухній, Маслій, Олендій, [[Палій]], Парандій, Передерій, Петриній, [[Плаксій]], [[Повалій]], Салій, Смаглій, [[Смолій]], [[Соловій]], Стогній, Телендій, Турій, Цюпій, Чорній, [[Червоній]]
* '''-ей''': Бегей, Белей, Бурмей, Голіней, Гордубей, Дзюбей, Дубей, Збіглей, Кобзей, Кучмей, Нищей, Скоблей, Соловей, Фафлей, Фокшей, Фуштей, Хімей, Хруней, Чобей, Чумбей, Чупрей, Шпілей, Шумей
* '''-ай''': Бакай, Басай, [[Бугай (значення)|Бугай]], [[Гайдай]], [[Гасай]], Горай, [[Грицай]], Гультай, Заграй, Замай, [[Кицай]], Лабай, [[Мамай]], [[Нечай]], Полежай, [[Поривай]], Походжай, [[Пристай]], Рудай, [[Тягай]], Шамрай
* '''-ий''': Байдачний, Байрачний, Безкровний, [[Безсмертний]], [[Бережний]], Буденний, Бурдейний, Бурий, Возний, Горбовий, Горішний, Гуменний, Задолинний, [[Задорожні|Задорожний]], Зарівний, Кварцяний, Кривий, Криничний, [[Лановий]], Лисий, Лісовий, [[Лужний]], Лютий, Малий, Мальований, [[Мирний]], [[Многогрішний]], [[Мозговий]], Моцний, Нагорний, [[Наконечний]], Наріжний, [[Неживий]], [[Піддубний]], Підхомний, Поночовний, Порохнявий, Пшеничний, Розумний, Рудий, Срібний, Тисячний, Хмарний, [[Червоний]], Чоповий, Чорний, [[Яровий]]
* '''-ок''' (''поширений на Чернігівщині та на півночі Сумщини''): Бабок, Бобок, Божок, Волчок/Вовчок, Гнаток, Жданок, Жолток, Зубок, Пожиток, Попок, Снопок, Титок, Турок, Циганок, Шашок, Шрубок
* '''-ар''', '''-яр''', рідше '''-ир''', '''-ір''', '''-ур''', '''-ор''' (''переважно професії''): Баб'яр, Батир, Боднар, Бондар, Винокур, Гайдар, [[Гончар]], [[Грабар]], [[Гузар]], Гусар, Діхтяр, Кантор, Качур, [[Кобзар]], Козар, Комар, Костур, Кочмар, Кухар, Кухтар, Кушнір, Мазур, Маляр, Муляр, Огар, Олефір, Осудар, Паламар, Панікар, Пекар, Питляр, [[Пушкар]], [[Римар]], Рицар, Сандир, Совгир, Сідляр, Січкар, Слюсар, Соляр, Сподар, [[Шинкар]], Ясляр
* '''-аш, -яш''': [[Барабаш]], [[Болюбаш]], Василаш, Гаврилаш, Гайдаш, [[Гармаш (значення)|Гармаш]], Гнідаш, Григораш, Дмитраш, [[Кайдаш]], Каралаш, Кібаш, Кінаш, Климаш, Курташ, Осташ, Петраш, Сабадаш, Талпаш; Андріяш, Гордіяш
* '''-иш''': Бардиш, [[Гавриш]], [[Гладиш]], Громиш, Даниш, Малиш, Скубиш, Черниш
* '''-ух''', '''-юх''', '''-ах''': Андрух, [[Дідух]], [[Балабух]], Вантух, [[Ветух]], [[Гладух]], Гречух, [[Карпух]], Кітнюх, Ковтюх, Кутельмах, Куцах, Мелюх, Пінах, Стельмах, Шатух
* '''-ун''': Бакун, [[Бігун]], [[Брехун]], Буркун, Вергун, Гладун, Дергун, Драгун, Жидун, Кавун, [[Ковтун]], Кривцун, Крицун, Левкун, Легкун, [[Мазун]], Мекшун, [[Моргун]], [[Овдун]], [[Падун]], [[Прядун]], Різун, Рябцун, Скакун, Скікун, [[Супрун]], [[Тихун]], [[Трясун]], Цвігун, [[Чаклун]], Чмихун
* '''-аль''', '''-іль''', '''-ель''': [[Довгаль]], Древаль, [[Кисіль (прізвище)|Кисіль]], [[Коваль]], Козубаль, Кошіль (Кошель), Курпіль (Курпель), Моргаль, Смаль, Чепіль, Чечіль
* '''-ан, -ян''': [[Бажан]], [[Балабан]], Баран, [[Білан]], Білоган, Болехан, Больбан, Будзан, Вельган, Глодан, [[Гупан]], [[Драган]] ([[Дараган]]), [[Жадан]] (''від давньослов'янських імен''); Капітан, Катаман, Качкан, Клебан, Коритан, Косован, Кохан, Коцан, Кочерган, Крисан, Кузан, [[Лупан]], Мацкан, Мицан, [[Мовчан]] (''від дієслова''), Ожоган, Пацкан, Продан, [[Рубан]], Скидан, Стовбан, Стрілан, Строкан, [[Тофан]], Уштан, Хлопан, Цуркан, [[Чабан]], Чокан, [[Юран]]; Колодян, Слободян, Холодян
* '''-ань''': Горбань, Головань, Довгань, Лукань, Щербань