Відкрити головне меню

Зміни

стиль
 
== Основні допущення теорії надійності ==
Теорія надійності приймає наступні чотири основні допущення:
* [[Відмова]] розглядається як випадкова подія. Причини відмов (за винятком того, що ймовірність відмови є функцією часу) задаються функцією розподілу. Інженерний підхід до надійності розглядає ймовірність безвідмовної роботи як оцінку надійності на певному статистичному довірчому рівні.
* Надійність системи тісно пов'язана з поняттям «задана функція системи». В основному, розглядається режим роботи без відмов. Однак, якщо в окремих частинах системи немає відмов, але система в цілому не виконує заданих функцій, то це відноситься до технічних вимог до системи, а не до показників надійності.
 
== Основні терміни та визначення теорії надійності ==
Теорія надійності базується на низці вихідних понять, котріякі описанінаведені у Державному стандарті ДСТУ 2860-94<ref name=DSTU2860>ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.&nbsp; — Чинний від 01.01.1996.</ref>.
 
=== Об'єкти дослідження ===
Найзагальнішим у цій групі термінів вважається поняття «якість».
 
'''Якість об'єкта'''&nbsp; — це сукупність властивостей об'єкта, що обумовлює його придатність до використання за призначенням та відповідність усім встановленим вимогам, які наведені у технічній документації.
 
А головною властивістю цієї сукупності є надійність.
 
'''[[Надійність]]'''&nbsp; — властивість [[технічний об'єкт|технічних об'єктів]] зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування. Вона є комплексною властивістю, яка у залежності від призначення об'єкта та умов його експлуатації може ґрунтуватись на:
* '' [[безвідмовність|безвідмовності]]'',
* '' [[довговічність|довговічності]]'',
* '' [[ремонтопридатність|ремонтопридатності]]'',
* '' [[збережуваність|збережуваності]]''
в окремих або певних сполученнях цих властивостей як для об'єкта, так і для його складових.
 
=== Стани та події ===
У теорії надійності розглядаються такі основні стани об'єктів: справний, несправний, працездатний, непрацездатний.
* ''Справний стан''&nbsp; — стан об'єкта, при якому він відповідає всім вимогам нормативно-технічної та / або/ конструкторської /проектної/ документації і здатний виконувати усі задані функції.
* ''Несправний стан''&nbsp; — стан об'єкта, у якому він не здатний виконувати хоч би одну зі своїх заданих функцій.
* ''Працездатний стан''&nbsp; — стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції.
* ''Непрацездатний стан''&nbsp; — стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій.
Поняття «справний об'єкт» є ширшим за поняття «працездатний». Працездатний об'єкт може бути справним та несправним. Непрацездатний об'єкт завжди несправний.
 
Основні події, пов'язані із зміною станів об'єктів.:
'''* [[Відмова (техніка)|Відмова]]'''&nbsp; — подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта.
'''* Пошкодження'''&nbsp; — подія, яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли зберігається його працездатність.
 
== Зв'язок з іншими науками ==
'''[[Відмова (техніка)|Відмова]]'''&nbsp;— подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта.
 
== Базою математичного апарату теорії надійності є ==:
'''Пошкодження'''&nbsp;— подія, яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли зберігається його працездатність.
 
== Базою математичного апарату теорії надійності є ==
* [[Теорія ймовірностей]]
* [[Математична статистика]]
* [[Теорія оптимізації]]
 
На досягнення Теорія надійності спираються та використовують:
== Теорія надійності в техніці викликала до життя такі нові наукові напрямки, як ==
* [[Фізика відмов]]
* [[Статистична теорія міцності]]
* [[Дослідження операцій]]
* [[Планування експерименту]]
 
Основні поняття і визначення теорії надійності технічних пристроїв сформульовані в Державних стандартах:
* ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.&nbsp;— К.: Держстандарт України, 1994.&nbsp;— 36 с.
* ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення.
* ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги.
 
== Див. також ==
* ''Васілевський О. М.'' [http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000754.pdf Нормування показників надійності технічних засобів: навчальний посібник] / О.&nbsp;М.&nbsp;Васілевський, В.&nbsp;О.&nbsp;Поджаренко.&nbsp;— Вінниця: ВНТУ, 2010.&nbsp;— 129 с.
* ''Семенов А. А., Мелкумян В. Г.'' [http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/526 Основи теорії надійності: Навчальний посібник.]&nbsp;— К.: КМУЦА, 1998.&nbsp;— 84 с. ISBN 966-598-010-6
* ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.&nbsp;— К.: Держстандарт України, 1994.&nbsp;— 36 с.
* ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення.
* ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги.
 
 
{{статистика|застосування}}
733

редагування