Відмінності між версіями «Старший науковий співробітник»

вікіфікація
м
(вікіфікація)
{{україніка}}
[[Вчені звання|Вчене звання]] старшого наукового співробітника присвоюється [[Доктор наук|докторам]] і [[Кандидат наук|кандидатам наук]] із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у [[Вищий навчальний заклад|вищих навчальних закладах]] III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, [[Доцент|доцента]], [[Професор|професора]], заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві — без співавторів.
[[Вчені звання|Вчене звання]] старшого наукового співробітника присвоюється [[Доктор наук|докторам]] і [[Кандидат наук|кандидатам наук]] із стажем наукової роботи
не менше трьох років, які працюють у [[Вищий навчальний заклад|вищих навчальних закладах]]
III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до
них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в
порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого
наукового співробітника, провідного наукового співробітника,
головного наукового співробітника, [[Доцент|доцента]], [[Професор|професора]], заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника)
науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії),
завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора
з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з
наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на
зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за
останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших
держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю,
з них дві — без співавторів.
 
[[Вчені звання|Вчене звання]] може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі науки, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора (кандидата) наук, за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоює [[Міністерство освіти і науки України]] на підставі рішення [[Вчена рада|вченої (науково-технічної) ради]] вищого навчального закладу або наукової установи, яке приймається таємним голосуванням.
[[Вчені звання|Вчене звання]] може бути присвоєно за спеціальністю, яка
належить до іншої галузі науки, ніж галузь, у якій здобувачеві
присуджено науковий ступінь доктора (кандидата) наук, за умови, що
опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові
науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв'язують
конкретне наукове завдання, що має істотне значення для
відповідної галузі науки.
Вчене звання старшого наукового співробітника присвоює
[[Міністерство освіти і науки України]] на підставі рішення [[Вчена рада|вченої (науково-технічної) ради]] вищого
навчального закладу або наукової установи, яке приймається таємним
голосуванням.
 
Засідання [[Вчена рада|вченої (науково-технічної) ради]] є правомочним, якщо в його роботі взяли участь не менше двох третин її складу.
Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, які брали участь у засіданні.
в його роботі взяли участь не менше двох третин її складу.
Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не
менш як три чверті членів ради, які брали участь у засіданні.
 
== Див. також ==