Відкрити головне меню

Зміни

нема опису редагування
'''Стехіоме́трія''' (від {{lang-grc|στοιχειον}} — елемент та {{lang-grc2|μετρειν}} — вимірювати) — розділ [[Хімія|хімії]] про співвідношення реагентів в [[Хімічна реакція|хімічних реакціях]].
==Загальний опис==
 
Дозволяє теоретично обчислювати необхідні маси та об'єми реагентів.
 
 
Речовини, для яких спостерігаються відхилення від законів стехіометрії, звуться нестехіометричними. Відхилення від законів стехіометрії спостерігаються для [[Конденсація|конденсованих фаз]] і пов'язані з утворенням [[Розчин|твердих розчинів]] (для [[Кристалічні речовини|кристалічних речовин]]), з розчиненням в рідині надлишку компонента реакції або термічною [[Дисоціація (хімія)|дисоціацією]] сполуки що утворюється (в [[Термодинамічна фаза|рідкій фазі]], в розплаві). Закони стехіометрії використовують у розрахунках, пов'язаних з формулами речовин і знаходженням теоретично можливого [[вихід (хімія)|виходу]] продуктів реакції.
 
==Значення терміну==
*1. Співвідношення кількостей елементів та сполук, які беруть участь у хімічній реакції (співвідношення між кількостями речовин, що реагують між собою в окремій хімічній реакції, та кількостями продуктів, які утворюються), в основі якого лежать закон збереження маси та закон сталості складу.
 
Загальне стехіометричне рівняння має вигляд
 
aA + bB ... = ... yY + zZ,
 
де коефіцієнти a, b, ... y, z є стехіометричними коефіцієнтами (числами стехіометрії).
 
Воно говорить про те, що а молекул А реагує з b молекулами B і при цьому утворюється y молекул Y та z молекул Z.
*2. Масовi спiввiдношення, в яких реагують мiж собою елементи й хімiчнi сполуки.
*3. Молярне спiввiдношення мiж кiлькостями реактантiв, що вступають у реакцiю, i продуктами реакцiї, виражається стехiометричними коефiцiєнтами при реагентах.
== Література ==
* Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0