Відмінності між версіями «Правова система Угорщини»

стиль, категоризація
м (більше не розпізнається як ізольована)
(стиль, категоризація)
'''Правова система [[Угорщина|Угорщини]]''' - належить до [[Романо-германська правова сім'я|романо-германської правової сім’ї]], схиляється у ній до германської групи.
 
== Історія ==
== Джерела права ==
Для правової системи [[Угорщина|Угорщини]] є характерними усі ті [[Джерело права|джерела права]], що й для інших систем романо-германської правової сім’ї, до яких відносяться:
* [[Нормативно-правовий акт|нормативно-правові акти]];
 
* [[Нормативно-правовийПравовий актзвичай|нормативно-правові актизвича]]<nowiki/>ї;
* [[Міжнародний договір|міжнародні договори]];
 
* Загальні принципи права;
*[[Правовий звичай|правові звича]]<nowiki/>ї;
* [[Правова доктрина]];
 
* [[судова практика]] (судові прецеденти).
*[[Міжнародний договір|міжнародні договори]];
 
*загальні принципи права;
 
*[[правова доктрина]];
 
*[[судова практика]] (судові прецеденти).
 
Що ж стосується безпосередньо [[Угорщина|Угорщини]], то основним джерелом права для неї є закони та інші нормативно-правові акти із Конституцією на вершині ієрархії.
== Законодавство ==
[[Система законодавства]] Угорщини включає в себе:
* [[Конституція Угорщини|Конституція]] (основний закон)
 
* [[Міжнародний договір|Ратифіковані міжнародні договори]] (ратифікуються Парламентом)
*[[Конституція Угорщини|Конституція]] (основний закон)
* [[Закон|Закони]] (приймаються Парламентом)
 
* [[Підзаконний акт|Підзаконні нормативно-правові акти]]
*[[Міжнародний договір|Ратифіковані міжнародні договори]] (ратифікуються Парламентом)
* Локальні нормативно-правові акти (присутні в трудовому праві як система вказівок та розпоряджень роботодавця та є обов’язковими до виконання на окремо взятому підприємстві, установі, організації, в інших галузях права зустрічаються як нормативно-правові акти, прийняті на території певної адміністративно-територіальної одиниці)
 
* Індивідуально-направлені правові акти (діють лише у відношенні до окремо взятих осіб)<ref>Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А.Я. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2003. С. 158-161.</ref>
*[[Закон|Закони]] (приймаються Парламентом)
 
*[[Підзаконний акт|Підзаконні нормативно-правові акти]]
 
*Локальні нормативно-правові акти (присутні в трудовому праві як система вказівок та розпоряджень роботодавця та є обов’язковими до виконання на окремо взятому підприємстві, установі, організації, в інших галузях права зустрічаються як нормативно-правові акти, прийняті на території певної адміністративно-територіальної одиниці)
 
*Індивідуально-направлені правові акти (діють лише у відношенні до окремо взятих осіб)<ref>Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А.Я. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2003. С. 158-161.</ref>
 
== Галузі права ==
=== Основні галузі права ===
* [[Конституційне право|Коституційне право]]
* Адміністративне право
 
* Кримінальне право та процес
*Адміністративне право
* Цивільне право та процес
 
*Кримінальне право та процес
 
*Цивільне право та процес
 
=== Похідні галузі ===
* Трудове право
* Комерційне право
 
*Комерційне Сімейне право
* Кооперативне право
 
*Сімейне Екологічне право
* Банківське законодавство
 
* Податкове законодавство
*Кооперативне право
 
*Екологічне право
 
*Банківське законодавство
 
*Податкове законодавство
 
=== Цивільне і спільні з ним галузі права ===
 
[[Цивільне процесуальне право]] в першій половині ХХ століття визначалось ЦПК 1911 року, який був створений з урахуванням досвіду німецького та австрійського ЦПК. ЦПК 1952 року був створений під впливом ЦПК [[Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка|РСФСР]] і обмежував права сторін на користь [[Суд|суду]] і [[Прокурор|прокурора]]. В 1990-ті ЦПК пережив певні зміни, пов’язаних з відмовою від соціалістичних концепцій. Статті, що дозволяли прокурорам самостійно подавати [[Позов|позови]] для захисту прав громадян були визнані неконституційними. Це було дозволено лише в тому випадку, якщо громадяни були неспроможні самостійно захищати свої права. Із введенням в 1997 році [[Апеляційна інстанція|Апеляційної інстанції]] пройшов перехід від трьохрівневої до чотирьохрівневої системи [[правосуддя]].
 
=== Кримінальне право і процес ===
Перший [[кримінальний кодекс]] Угорщини був прийнятий у 1887 і діяв до 1961 року. З 1908 року він неодноразово змінювався і доповнювався. КК 1961 року був першим соціалістичним кодексом і діяв до 1978 року зі змінами, внесеними в 1966, 1971, 1973 роках.
== Судова система ==
Угорська судова система поділяється на:
* Місцеві суди
* Адміністративні та трудові суди
*Місцеві суди
* Трибунали
* Апеляційні суди
*Адміністративні та трудові суди
* Верховний суд
* Законом можуть вводитись і спеціальні суди для окремої категорії справ, також діє система військових судів (справи у відношенні військовослужбовців та поліцейських).
*Трибунали
*Апеляційні суди
*Верховний суд
 
*Законом можуть вводитись і спеціальні суди для окремої категорії справ, також діє система військових судів (справи у відношенні військовослужбовців та поліцейських).
=== Окружні суди ===
В Угорщині діють 111 місцевих (окружних) судів до їх компетенції відносяться всі справи, крім трудових та адміністративних спорів, а у кримінальних справах лише ті, в яких не передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком більш, ніж на 8 років.
 
=== Адміністративні та трудові суди ===
20 адміністративних та трудових судів функціонують саме у зв'язку з особливими питаннями, які відносяться до їх компетенції. Їх основна задача полягає у тому, аби розглядати адміністративні рішення і оцінки питань, що витікають із трудових відносин та характеру зайнятості.
 
=== Трибунали ===
Трибунали діють в якості судів першої та другої інстанції. Суд приймає рішення двома способами. У першому випадку, до нього звертаються як до апеляційного суду зі скаргою на рішення окружних ,адміністративних та трудовихсудів. У іншому випадку, ці суди виступають як суди першої інстанції для тяжких та особливо тяжких злочинів (вбивство, шпигунство, терористичний акт)
 
=== Апеляційні суди ===
Розглядають скарги на рішення Трибуналів.
 
=== Верховний суд ===
Верховний суд знаходиться на вищому щабелі в ієрархії судів. Його найважливішою задачею є розробка судової практики. Ця важлива задача проявляється в прийнятті рішень щодо однорідності процесів. Ці принципові рішення призначені та є обов'язковими для інших судів.
=== Конституційний суд ===
Органом конституційного контролю є Конституційний суд, що був утворений в 1989 році складається з 11 членів, що обираються 2\3 голосів депутатів Державних зборів. До компетенції Конституційного суду належить перевірка конституційності норм і вирішення інших завдань, поставлених перед ним законом: конституційний контроль законопроектів, регламент Державних зборів, міжнародних договорів, розглядає скарги на порушення гарантованих Конституцією прав, конфлікти між органами публічної влади, тлумачення норм Конституції.
 
=== Національна судова рада ===
У відповідності до норм Конституції в Угорщині діє Національна судова рада, що здійснює ряд повноважень, пов’язаних з функціонуванням судової влади: схвалює річний бюджет, запропонований судовою владою, виділяє асигнування регіональним судовим органам, фонду заробітних плат.
== Система правоохоронних органів ==
Правоохоронними органами Угорщини є національна поліція і митно-фінансова служба. Поліція є незалежною організацією в структурі міністерства юстиції, а митно-фінансова служба знаходиться у веденні міністерства фінансів. Наглядова служба займається попередженням, захистом та виявленням злочинів, вчинюваних правоохоронцями
 
=== Поліція ===
Поліція є збройним правоохороним органом держави. Завдання поліції Республіки Угорщина полягають в охороні громадського порядку і громадської безпеки, охорони державного кордону, контроль прикордонних перевезень і підтримці режиму державного кордону.
 
Для забезпечення правопорядку поліція Угорщини:
* Розслідує кримінальні злочини, запобігає і виявляє нові злочини;
* Розглядає дрібні правопорушення.
* Займається питаннями дорожнього руху;
* Підтримує порядок у громадських місцях;
* Забезпечує особисту охорону осіб, які беруть участь в кримінальному процесі і членів процесуальних органів;
* Охороняє життя і недоторканість осіб, які мають найбільшу важливість для інтересів Угорщини;
* Охороняє певні об'єкти;
* Здійснює охорону державного [[Кордон|кордону]] і контроль прикордонних перевезень.
 
=== Національний штаб поліції ===
*Розслідує кримінальні злочини, запобігає і виявляє нові злочини;
Національний штаб поліції поліції включає 4 головних управління:
 
* Головне управління [[Карний розшук|карного розшуку]]
*Розглядає дрібні правопорушення.
* Головне управління правоохоронної діяльності
 
* Головне управління з економічних справ
*Займається питаннями дорожнього руху;
* Служба охорони офіційних осіб <ref name="polis_osce_org">{{cite web|url=http://polis.osce.org/countries/details?item_id=19&lang=en|language=en|title=Правоохоронні органи країн-учасників і партнерів ОБСЄ|website=polis.osce.org}}</ref>
 
*Підтримує порядок у громадських місцях;
 
*Забезпечує особисту охорону осіб, які беруть участь в кримінальному процесі і членів процесуальних органів;
 
*Охороняє життя і недоторканість осіб, які мають найбільшу важливість для інтересів Угорщини;
 
*Охороняє певні об'єкти;
 
*Здійснює охорону державного [[Кордон|кордону]] і контроль прикордонних перевезень.
 
'''Національний штаб''' поліції включає 4 головних управління:
 
*Головне управління [[Карний розшук|карного розшуку]]
 
*Головне управління правоохоронної діяльності
 
*Головне управління з економічних справ
 
*Служба охорони офіційних осіб <ref>Правоохоронні органи країн-учасників і партнерів ОБСЄ: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=19&lang=en</ref>
 
=== Митно-фінансова ===
Митно-фінансова служба здійснює виконавчі функції під контролем і наглядом міністерства фінансів в межах повноважень митного відомства, яке є частиною фінансової адміністрації. Її завдання наступні:
* Здійснювати митний контроль вантажів та пасажирів, що перетинають кордони ЄС
 
* В певних областях здійснювати дослідження продуктів, товарів і послуг з метою прояснень щодо оподаткування, якості чи інших вимог
*Здійснювати митний контроль вантажів та пасажирів, що перетинають кордони ЄС
* Здійснювати запобігання, спостереження і розслідування фінансових злочинів в межах своєї компетенції
 
* Здійснювати професійну митну діяльність, що випливає з робочих відносин з митними адміністраціями інших країн і внутрішніми митними органами на основі повноважень, отриманих від міністерства фінансів або випливають з відповідних міжнародних конвенцій.
*В певних областях здійснювати дослідження продуктів, товарів і послуг з метою прояснень щодо оподаткування, якості чи інших вимог
 
*Здійснювати запобігання, спостереження і розслідування фінансових злочинів в межах своєї компетенції
 
*Здійснювати професійну митну діяльність, що випливає з робочих відносин з митними адміністраціями інших країн і внутрішніми митними органами на основі повноважень, отриманих від міністерства фінансів або випливають з відповідних міжнародних конвенцій.
 
=== Нагляд ===
* Наглядова служба правоохоронних органів здійснює завдання в галузі попередження, захисту і виявлення внутрішніх злочинів серед професійних і громадських службовців штабів:
 
* Поліції
Наглядова служба правоохоронних органів здійснює завдання в галузі попередження, захисту і виявлення внутрішніх злочинів серед професійних і громадських службовців штабів:
* Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих
 
* Митної та фінансової служби
*Поліції;
* Виконавчих органів<ref name="polis_osce_org" />
 
*Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих;
 
*Митної та фінансової служби;
 
*Виконавчих органів;<ref>[http://polis.osce.org/countries/details?item_id=19&lang=en]</ref>
 
== Джерела ==
1.* Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. Под ред. Сухарева А.Я. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2003. С. 153-164.]
* {{cite web|url=http://birosag.hu/|title=Веховний суд Угорщини|website=birosag.hu|language=hu}}
* {{cite web|url=http://polis.osce.org/countries/details?item_id=19&lang=en|language=en|title=Правоохоронні органи країн-учасників і партнерів ОБСЄ|website=polis.osce.org}}
 
== Примітки ==
2. Веховний суд Угорщини: http://birosag.hu/
{{reflist}}
 
[[Категорія:Угорщина]]
3. Правоохоронні органи країн-учасників і партнерів ОБСЄ: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=19&lang=en
[[Категорія:Правові системи]]
17 486

редагувань