Спектрограма – це візуальне зображення спектру частот сигналу в часі. При застосуванні до звукового сигналу спектрограми іноді називають сонографами, голосовими відбитками або голосограмами. Коли дані представлені в тривимірному графіку, вони можуть називатися водоспадами

Спектрограма 8-stage фейзера модульованого синусоїдальним низькочастотним сигналом, застосованим до білого шуму.