Серія Бальмера — серія ліній у спектрі атома водню, названа на честь швейцарського математика Йоганна Бальмера, який 1885 року опублікував формулу, що описувала цю серію.

Окремі лінії серії утворюються під час переходу електрона між другим та вищими енергетичними рівнями: у спектрі випромінювання — внаслідок переходу на другий рівень (із вищих рівнів), а в спектрі поглинання — під час переходу з другого рівня на вищі.

Для позначення серії застосовується латинська літера H. Перехід між другим та третім енергетичними рівнями позначається грецькою літерою α, між 2-м та з 4-м — літерою β і т.д. Таким чином, повне позначення спектральної лінії, що виникає внаслідок переходу електрона між другим та третім рівнями — Hα (вимовляється Бальмер альфа).

Місце у спектрі ред.

 
Серія Бальмера

Перші 4 лінії серії Бальмера лежать у видимому діапазоні, усі інші — в ультрафіолетовому:

Позначення Hα Hβ Hγ Hδ Hε Hζ Hη ... Межа серії
n 3 4 5 6 7 8 9
Довжина хвилі, нм 656,3 486,1 434,1 410,2 397,0 388,9 383,5 364,6

Формула Бальмера ред.

 

де

  — натуральне число,   =3,4,5,…
  — довжина поглинутої чи випроміненої хвилі.
  — стала величина, що дорівнює 3,6456×10−7 м або 364.56 нм.

1888 року шведський фізик Йоганнес Рідберґ узагальнив формулу Бальмера для всіх переходів у атомі водню:

 

де

  — натуральне число,  .
  — стала Рідберґа,   =10973731.534(13) м−1 (=13.6056981(40) еВ).

Див. також ред.

Посилання ред.

Література ред.

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0