Серія Пашена

спектральна серія у спектрі атома водню

Се́рія Паше́на (серія Рітца — Пашена) — спектральна серія у спектрі атома водню, названа на честь німецького фізика Фрідріха Пашена, який 1908 року першим спостерігав лінії цієї серії, до того передбачені швейцарським фізиком-теоретиком Вальтером Рітцем на основі його комбінаційного принципу.
Лінії серії утворюються при переходах електронів між третім та вищими енергетичними рівнями атома водню (у спектрі випромінювання — перехід на третій із вищих рівнів, а у спектрі поглинанні — перехід із третього рівня на розташовані вище).
Для позначення серії застосовується латинська літера P. Переходи позначаються літерами грецької абетки: між третім та четвертим енергетичними рівнями α, між 3-м та 5-м — β і т.д. Таким чином, повне позначення спектральної лінії, що виникає при переході електрона між третім та четвертим рівнями — Pα (вимовляється: «Пашен альфа»).

Основні спектральні серії у спектрі атома водню

Формула Рідберґа для серії Пашена має такий вигляд:

де n — головне квантове число, натуральне число, більше за 3;

= 1,0973731568525(73) × 107 м−1.

Усі лінії серії Пашена розташовані в інфрачервоному діапазоні.

Позначення Pα Pβ Pγ Pδ Pε Pζ Pη Pθ Pι Pκ ... Межа серії
n 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
Довжина хвилі у повітрі, нм 1875,1 1281,8 1093,8 1004,9 954,6 922,9 901,5 886,3 875,0 866,5 820,4
Довжина хвилі у вакуумі, нм 1875,6 1282,2 1094,1 1005,2 954,9 923,2 901,7 886,5 875,3 866,7 820,6

Див. також ред.

Посилання ред.

Джерела ред.