Середа Остап Володимирович

Середа Остап Володимирович
Народився 1970(1970)
Львів
Країна Україна Україна
Національність Україна Україна
Діяльність історик
Alma mater Львівський університет
Галузь історія
Заклад Український католицький університет
Посада доцент кафедри нової і новітньої історії України Український католицький університет
Ступінь доктор філософії

Середа́ Оста́п Володи́мирович (нар. 1970, м. Львів) — український історик, доктор філософії (Ph.D.) в галузі історії (2003), кандидат історичних наук (2006).

БіографіяРедагувати

Закінчив історичний факультет Львівського університету ім. І.Франка (1993) та магістерську програму з порівняльної історії Центральноєвропейського університету (м. Будапешт, 1995). У 1997—2003 рр. був докторантом Центральноєвропейського університету; у 2003 р. захистив дисертацію на тему «Формування національної ідентичності: ранні народовці у підавстрійській Східній Галичині (1860—1873)» (науковий керівник — проф. Ярослав Грицак).

У 1994—2015 рр. працював у відділі нової історії України Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України (у 2013—2015 рр. — завідувач відділу); у 1996—2002 рр. — на кафедрі новітньої історії України Львівського університету ім. І.Франка. З вересня 2015 р. викладає на кафедрі нової і новітньої історії України Українського католицького університету (у 2015/2016 н.р. — завідувач кафедри). З 2012 р. як гостьовий викладач читає лекційні курси з історії України та Східної Європи в Центральноєвропейському університеті.

Секретар Українського національного комітету істориків у 2012-2019 рр.[1].

Дружина — соціолог Вікторія Середа. Син — Юрій Матвій (2009).

Наукові зацікавленняРедагувати

Народовецький рух, українсько-польські відносини, міське громадське життя та формування національних ідентичностей у підавстрійській Східній Галичині; культурна політика та музичний театр у Києві в другій половині XIX ст.

Наукові публікаціїРедагувати

Брошури, авторефератиРедагувати

 • Формування національної ідентичності: ранні народовці у підавстрійській Східній Галичині (1860—1873). Shaping of a National Identity: Early Ukrainophiles in Austrian Eastern Galicia (1860—1873). Автореферат дисертаії на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Ph.D.) зі спеціальності історія. Будапешт, 2003. 36 с.
 • Між польським слов'янофільством та російським панславізмом. Сприйняття та розвиток слов'янських ідей серед українських (руських) громадських діячів підавстрійської Галичини у 60-х роках ХІХ століття. Between Polish Slavophilism and Russian Pan-Slavism. Reception and Development of the Slavic Ideas by Ukrainian (Ruthenian) Public Activists of Austrian Galicia in the 1860s / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Львів, 2012. 42 с. [серія: «Українознавчі розвідки». Вип.1]
 • Тарас Шевченко: галицький вимір / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2014. 36 с. (співавтори: Д.Каднічанський, М.Литвин, І.Орлевич, Ф.Стеблій, Л.Хахула).

СтаттіРедагувати

 • Співробітництво Івана Франка з «Товариством історичним» у Львові // Українське літературознавство. 1992. Вип. 56. С. 137—145.
 • Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860—1867 роках // Россия-Украина: история взаимоотношений / Институт славяноведения и балканистики РАН; Институт «Открытое общество»; ред. А. И. Миллер, В. Ф. Репринцев, Б. Н. Флоря. Москва, 1997. С. 157—169.
 • Леопольд фон Захер-Мазох і український національний рух у Галичині у 60-х роках XIX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 5: Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / Упоряд. Б. Якимович, М. Боянівська, О. Середа, А. Ясіновський. Львів, 1998. С. 561—569.
 • Англійські зв'язки львівських українців напередодні Першої світової війни // Львів: місто — суспільство — культура. Т. 3 / Ред. М. Мудрий (=Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск). Львів, 1999.С. 431—452.
 • Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861—1867) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34.Львів, 1999.С. 199—215.
 • Aenigma ambulans: о. Володимир (Іпполит) Терлецький і «руська народна ідея» в Галичині // Україна модерна. Ч. 4-5. Львів, 2000. С. 81-104.
 • Володимир Шашкевич у ранньому народовецькому русі 60-х років XIX ст. // Шашкевичіана. Вип. 3-4. Львів; Вінніпеґ, 2000. С. 222—232.
 • Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-ті роки XIX століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / Упоряд. О. Аркуша (відп.ред.), О. Середа. Львів, 2001. С. 378—392.
 • «Whom Shall we Be?» Public Debates over the National Identity of Galician Ruthenians in the 1860s // Jahr bücher für Geschichte Osteuropas. 2001. Band 49. Heft 2. S. 200—212.
 • Професор Перемиської гімназії Кость Горбаль — «ветеран галицько-руського українофільства» // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип. 2: Видатні діячі Перемищини / Під ред. С. Заброварного. Перемишль; Львів, 2001.С. 206—212.
 • «Ми ту не прийшли на сміх»: участь східногалицьких селян у сеймових виборах та засіданнях у Львові (60-і роки XIX ст.) // Lwów: miasto — społeczeństwo — kultura. T. 4: Studia z dziejów Lwowa / Pod. red. K. Karolczaka. Kraków, 2002. S. 165—186.
 • Епізод з історії поширення російських панславістських ідей у Габсбурзькій монархії (1868 рік) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Ч. 2. Львів, 2002.С.106-118.
 • Громада ранніх народовців у Перемишлі (перша половина 60-х років XIX ст.) // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. Вип. 3. Інституції. Збірник наукових праць та матеріалів Міжнародної наукової конференції. Перемишль, 11-12 квітня 2002 р. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Польщі; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Під ред. С. Заброварного. Упоряд.: С.Заброварний, М. Литвин, Ф. Стеблій. Перемишль-Львів, 2003. С. 83-94.
 • Shaping Ukrainian and All-Russian Discourses: Public Encounters of Ukrainian Activists from the Russian Empire and Austrian Galicia (1860-70s) // Rosjai Europa Wschodnia: «imperiologia» stosowana. Russia and Eastern Europe: Applied «Imperiology» / Red. A. Nowak. Kraków: Arcana, 2006. Pp. 381–399.
 • From Church-Based to Cultural Nationalism: Early Ukrainophiles, Ritual-Purification Movement and Emerging Cult of Taras Shevchenko in Austrian Eastern Galicia in the 1860s // Canadian American Slavic Studies. 2006. Vol. 40. No. 1.pp. 21–47.
 • Павлин Свєнціцький у суспільному житті Галичини: до історії польського українофільства // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа. Львів, 2006—2007. С. 475—486.
 • Ruś będzie tańczyć ! «Руські бали» у Львові як фактор польсько-українських взаємин у Галичині кінця 40-х — 60-х років XIX ст. // Львів: місто — суспільство — культура. Т. 6 / Ред. О. Аркуша і М. Мудрий (=Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск). Львів, 2007. С. 310—332.
 • Масові урочистості та міський публічний простір. Щоденне життя [у розділі «Доба польсько-шляхетської автономії (1867—1918)»] // Історія Львова: У 3 томах / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; ред. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Т.2. Львів: Центр Європи, 2007. С. 301—333.
 • Die Einfuehrung der russischen Oper in Kiew 1867: Ein Beispiel imperialer Theater verwaltung // Buehnen der Politik. Die Oper in europaeishen Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert / Hg. S. O. Mueller und J. Toelle. Wien: Oldenbourg, 2008. S. 187—204.
 • Nationalizing or Entertaining? Public Discourses on Musical Theater in Russian-ruled Kyiv in the 1870s and 1880s // Oper im Wandel der Gesellschaft. Kulturtransfers und Netzweke des Musiktheaters im modernen Europa / Hg. S. O. Mueller, Ph. Ther, J. Toelle, G. z. Nieden. Wien: Oldenbourg; Bouhlau, 2010. Pp. 33–58.
 • Ідеї «органічного розвою» на сторінках часопису «Русь» (1867) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: «Просвіта» — оберіг незалежності та соборності України. Львів, 2010. С. 64-76.
 • Формування національної традиції. Українське козакофільство у Галичині в 60-х роках ХІХ століття // Історія — ментальність — ідентичність. Випуск IV: Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ — першій половині ХХ століття / За ред. Л.Зашкільняка, Й.Пісуліньської, П.Сєрженги. Львів, 2011. С. 395—403.
 • Між українофільством і панславізмом: до історії змін національної ідентичности галицько-руських діячів у 60-х роках ХІХ ст. (спроба полібіографічного дослідження) // Journal of Ukrainian Studies. 2010—2011. Vol. 35-36. Confronting the Past: Ukraine and Its History. A Festschrift in Honour of John-Paul Himka. Pp. 103—119.
 • Imperial Cultural Policy and Provincial Politics in the Russian «South-Western Province»: The Kyiv City Theater, 1856—1866 // Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich. Hg. Philipp Ther. — Wien: Boehlau, 2012. — S. 233—245.
 • Українські народовці та польські повстанці в Східній Галичині (1863—1864): таємні контакти та публічні дискусії // Galicja a powstanie styczniowe / Pod red. M.Hoszowskiej, A.Kawalec, L.Zaszkilniaka; Towarzystwo Milosnikow Historii. Warszawa; Rzeszow, 2013. S. 125—134.
 • Перші публічні декламації поезій Тараса Шевченка та шевченківські «вечерниці» у Галичині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2013. Вип. 23. С. 18-33.
 • «As a Father among Little Children»: The Emerging Cult of Taras Shevchenko as a Factor of the Ukrainian Nation-building in Austrian Eastern Galicia in the 1860s  // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2014. No. 1. Pp. 159—188. 
 • I my v Evropi! / We Are also in Europe! (… for real?) // East Central Europe. 2014. Vol. 41. Pp. 112—118.
 • Іван Франко про український народовецький рух у Галичині 60-х років ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том CCLXIX: Праці Філологічної секції. Редактор Олег Купчинський. Львів, 2016. С. 44-54.
 • Між мистецтвом і політикою: початки російської опери в Києві [Електронний ресурс] // Україна модерна [Веб-сайт]: http://uamoderna.com/md/sereda-between-art-and-politics (05.06.2017 р.)

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати