Самані́ди — династія правителів, яка владарювала у Середній Азії в 819999 роки.

«Родове дерево» Саманідів

Засновник династії — Саман-Худат походив із села Саман (північний Афганістан).

Спочатку Саманіди захопили намісництво в Мавераннахрі та Хорасані, а від 875 року стали правителями Саманідської держави, засновником якої вважається Ісмаїл Самані (849907).

Династія Саманідів припинила своє існування за Мансура II (997999), після здобуття (999) Бухари Караханідами.

Джерело ред.