Рибозахисні споруди та пристрої

Рибозахисні́ спору́ди та при́строї призначені для попередження потрапляння молоді та дорослих особин риб у водозабірні споруди, їхнє травмування та загибелі. Рибозахисні пристрої є частинами водозабірної споруди. При проектуванні рибозахисних споруд та пристроїв слід керуватися вимогами СНиП 2.06.07-87, ВНД 33-2.3-04-01 та спеціальною літературою. Споруди та пристрої для рибозахисту відносяться до постійних другорядних гідротехнічних споруд, клас яких визначається на один щабель нижче класу основних споруд, але не вище ІІІ класу.

Згідно з діючим природоохоронним законодавством усі водозабірні споруди з відкритих джерел, які мають рибогосподарське значення, обов'язково повинні бути обладнані ефективними рибозахисними системами.

За способом захисту риб розподіляють на такі групи систем: загороджувальні, відгороджувальні, біоактивні.

До загороджувальної групи відносяться такі види споруд та пристроїв: плоскі фільтрувальні екрани (сітчасті, перфоровані або фільтрувальні екрани з об'ємним заповнювачем), об'ємні фільтрувальні споруди та пристрої (оголовки з потокоутворювачами типу РОП, об'ємні фільтрувальні споруди у вигляді масивів).

Відгороджувальна група представлена гідравлічним видом споруд по типу жалюзійних екранів з потокоутворювачами та зонтичні оголовки.

Біоактивна група представлена акустичними відлякувальними системами. Інші типи споруд та пристроїв вважаються експериментальними, їх застосування можливе при відповідному обґрунтуванні, узгодженні з установами рибоохорони з подальшим дослідженням реальної ефективності в умовах експлуатації протягом не менше 2-х років.

Реальна ефективність споруд повинна бути не нижче нормативної ефективності — 70 %. Захист має бути ефективним для молоді риб промислових видів довжиною тіла від 12 мм і більше.

Вибір типу, компонування і конструкції рибозахисних споруд та пристроїв у складі водозаборів слід виконувати виходячи з умови забезпечення подачі споживачу розрахункової витрати води та забезпечення реальної ефективності не менше нормативної.

Рибозахисні споруди дозволяється виконувати у вигляді блоку з окремих пристроїв при умові виключення їх взаємного негативного впливу на ефективність рибозахисту та відведення риби.