Реінжиніринг бізнес-процесів

Реінжині́ринг бі́знес-проце́сів або реінжиніринг корпорації на основі бізнес процесів — це загальноприйнятий нині революційний спосіб організаційної перебудови.

Business Process Reengineering Cycle

Реінжиніринг є фундаментальним переосмисленням і радикальним перепроектуванням бізнес-процесів для досягнення вагомих покращень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність. Вважається, що це визначення, запропоноване М.Хаммером та Дж. Чампі, досить точно відображає сутність цього явища.

Аспекти реінжинірингуРедагувати

ТехнологічнийРедагувати

З точки зору технологій даний процес означає:

  1. ефективніше використання наявних у фірмі матеріально-речових ресурсів
  2. можливість застосування досконаліших засобів виробництва.

Очевидно, що тут мова не йде про революційні зміни у виробничих силах, хоча реінжиніринг може супроводжуватись і такими. Отже, весь революційний потенціал реінжинірингу варто пов'язувати не з технологічною стороною проблеми, що розглядається.

ОрганізаційнийРедагувати

Ймовірно, справа в організації, упорядкуванні елементів та зміні самої структурної одиниці фірми. Тут мова йде про перехід від технологічних структурних одиниць до економічних на основі бізнес-процесів. Трансформація самої одиниці веде до зміни способу впорядкування одиниць, а саме: здійснюється перехід від ієрархованої бюрократичної організації до плоских, горизонтальних, мережевих та інших структур, у яких закладені і інші принципи узгодження та зв'язку частин (елементів) в ціле (комплекси).

Саме такі революційні зміни й визначають кардинальний, радикальний характер змін в компанії й стрибок у загальній ефективності її функціонування.

ЕкономічнийРедагувати

Економічний аспект реінжинірингу полягає в тому, що в результаті заходів такого роду з'являються ефективні компанії, що мають конкурентні переваги не в силу ефектів від масштабу й різноманітності діяльності. Наявна певна статистична інформація, що підтверджує цей тезис. Серед компаній, які досягли успіху у впровадженні реінжинірингу, неможливо знайти такі, що отримали ефект від масштабу й різноманітності діяльності як конкурентних переваг, що забезпечили їм комфортне положення на ринку.

Відповідно, відбувається підрив монополістичної влади на ринках, і в кінцевому результаті вони можуть стати більш конкурентними, а розподіл суспільних ресурсів — більш ефективним.

Реінжиніринг — це своєрідний феномен, що увібрав у себе як принципово нові положення й підходи, так і добре знайомі, старі. До останніх належить кооперація (об'єднання) діяльності і її розподіл, роздроблення.

Говорячи про реінжиніринг, ми з одного боку, розділяємо єдину діяльність фірми як економічного суб'єкта на визначені частини (бізнес-процеси), а потім з'єднуємо їх в нове ціле, яке й забезпечує кардинальне, докорінне покращення ситуації.

Принципи реінжинірингуРедагувати

Принципи реінженірингу бізнес-процесів (Business Process Reengineering Principles) — принципи РБП є основою для досягнення значного покращення результативності бізнесу. Ці принципи включають:

  1. Топ-менеджмент повинен підтримувати і залучати до реінженірингу з метою усунення бар'єрів і сприяння успіху.
  2. Культура організації повинна бути сприймаючою, «відкритою» для цілей та принципів реінжинірингу.
  3. Основні вдосконалення та фінансові результати досягаються шляхом фокусування на бізнесі з позицій процесів, а не функцій.
  4. Процеси для реінжинірингу повинні відбиратися на основі чіткого розуміння потреб споживача, очікуваних результатів і потенціалу успіху.
  5. Власники процесів повинні управляти реінжиніринговими проектами спільно з крос-функціональними командами, дотримуватись відповідних границь процесу, фокусуватись на потребах споживачів і забезпечувати своєчасність впровадження.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати