Ремонтна документація

Ремо́нтна (констру́кторська) документа́ція (РД) (англ. repair documentation) — робоча конструкторська документація, яка містить дані для проведення ремонтних робіт та контролю виробів після ремонту[1].

Призначення ред.

Ремонтні документи (РД) на капітальний та (чи) середній ремонти призначені для підготовки ремонтного виробництва, ремонту і контролю відремонтованих виробів та їх складових частин.

РД розробляють на вироби, для яких передбачають за допомогою ремонту технічно можливе й економічно доцільне відновлення параметрів і характеристик (властивостей), що змінюються при експлуатації і визначають можливість використання виробу за прямим призначенням.

Види РД ред.

В залежності від характеристик ремонтованих виробів і специфіки ремонту РД розробляють на ремонт:

 • виробів або складових частин одного виробу одного конкретного найменування (однієї марки, типу);
 • виробів декількох найменувань, коли вимоги до їх ремонту ідентичні;
 • виробів, що ремонтуються на спеціалізованих підприємствах;
 • виробів, що ремонтуються на місці експлуатації, включаючи всі складові частини;
 • виробів, що ремонтуються на місці експлуатації, а окремих їх складових частин — на спеціалізованих підприємствах.

Вимоги до змісту РД ред.

РД, в загальному випадку, розробляють на основі:

Відомості про виріб, що поміщаються в РД, повинні бути мінімальними за обсягом, але достатніми для забезпечення правильного виконання ремонту. При необхідності в РД наведені вказівки про необхідні рівні підготовки обслуговчого персоналу.

Перелік конкретних документів, на основі яких розробляють РД, вказується в технічному завданні на розробку РД.

Перелік видів ремонтних документів та їх коди за номенклатурою наведено у таблиці

Код Вид документа Визначення[1]
РК (капітального)
РС (середнього)
Настанова щодо ремонтування Ремонтний документ, що містить вказівки щодо організації ремонтування, правила та порядок капітального (середнього) ремонтування виробу, контролювання, регулювання, випробовування, консервування, транспортування і зберігання виробу після ремонту, монтування і випробовування виробу на об'єкті, визначення показників і норм, яким повинен відповідати відремонтований виріб
Загальна настанова щодо ремонтування Ремонтний документ, що містить загальні вказівки щодо організації і технології ремонтування певної групи однотипних виробів, правила і порядок готування та виконування ремонтування, значення показників і норми, яким повинні відповідати вироби після ремонту, правила та порядок випробовування, консервування, транспортування і зберігання після ремонту.
УК (капітального)
УС (середнього)
Технічні умови на капітальний та (чи) середній ремонт Документ на ремонт, який містить технічні вимоги, показники і норми, яким повинен відповідати даний виріб після капітального та (чи) середнього ремонту, вимоги до контрольних випробувань, комплектування, упакування, транспортування і зберігання виробу після ремонту
Загальні технічні умови на капітальний та (чи) середній ремонт Документ на ремонт, який містить загальні технічні вимоги, показники і норми, яким повинні відповідати всі вироби після капітального та (чи) середнього ремонту
Ремонтні кресленики Кресленики, що містять тільки ті зображення виробу, розміри, граничні відхили і додаткові дані, згідно з якими його ремонтують та контролюють у процесі після ремонтування
ЗК (капітального)
ЗС (середнього)
Норми витрат запасних частин на ремонт Документ на ремонт, що містить номенклатуру запасних частин виробу та їх кількість, потрібну, щоб підготувати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, відремонтувати виріб та проконтролювати його під час ремонтування і після нього
МК (капітального)
МС (середнього)
Норми витрат матеріалів на ремонт Ремонтний документ, що містить номенклатуру матеріалів і їх кількість, потрібну, щоб , щоб підготувати ремонтне виробництво унормованої кількості виробів, відремонтувати виріб та проконтролювати його під час ремонтування і після нього
ЗИК (капітального)
ЗИС (середнього)
Відомість (розпис) комплекту запасних частин, інструментів та приладдя (ЗІП) на ремонтування Ремонтний документ, що містить номенклатуру та відомість про призначеність, кількість і місці вкладання запасних частин, інструменту, приладдя та матеріалів, потрібних, щоб ремонтувати виріб
Технічна документація на засоби оснащення ремонту Документація, що містить інформацію для виготовлення, випробування та приймання ремонтно-технологічного та імітаційно-стендового оснащення ремонту. У її склад включають:
 • робочу конструкторську документацію на виготовлення, випробування та приймання (за необхідності);
 • технічні умови (за необхідності);
 • експлуатаційні документи
ВРК (капітального)
ВРС (середнього)
Відомість документів на ремонт Документ, яким встановлено склад комплекту конструкторських документів для виконання ремонту виробу

У комплект документів для ремонту, як правило, входять:

 • ремонтні документи відповідно до таблиці;
 • повний або неповний комплект робочої конструкторської документації на виготовлення виробу;
 • експлуатаційні документи відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601:2006.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. а б ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.
 2. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.
 3. ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи.
 4. ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия

Джерела ред.

 • ГОСТ 2.602-95 ЕСКД Ремонтные документы.
 • ДСТУ ГОСТ 2.604:2005 Єдина система конструкторської документації. Кресленики ремонтні. Загальні вимоги. (ГОСТ 2.604-2000, IDT)

Література ред.

 • Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7