Релева́нтність (англ. relevance) — міра відповідності отримуваного результату бажаному.

В термінах пошуку — це міра відповідності результатів пошуку завданню, поставленому в пошуковому запиті.

Нерелевантний документ — документ, що був відібраний у результаті інформаційного пошуку, але зміст якого не відповідає запиту користувача.

Визначає, наскільки повно той або інший документ відповідає критеріям, вказаним у запиті користувача. Необхідно враховувати, що в кожній пошуковій системі працює власна програма (спайдер), що індексує веб-сторінки, кожна система індексує сторінки своїм особливим способом і пріоритети при пошуку за індексами теж різні. Тому запит за одними і тими ж ключовими словами в кожній з пошукових систем породжує різні результати.

Релевантність пошуку

ред.

Це є суб'єктивним поняттям, оскільки результати пошуку, які підходять для одного користувача, можуть не підходити для іншого.

Основним методом для оцінки релевантності є TF-IDF-метод, який використовується у більшості пошукових систем (як в інтернет-пошуковиках, так і у довідкових системах (MSDN). Його зміст зводиться до того, що чим більша локальна частота терміна (запиту) у документі (TF) і більша «рідкість» (тобто, чим рідше він зустрічається в інших документах) терміна у колекції (IDF), тим вище вага даного документа відносно терміна — тобто документ буде видаватись раніше у результатах пошуку за даним терміном. Автором методу є Gerard Salton (у подальшому дороблений Карен Спарк Джонс).

Виділяють такі критерії релевантності

ред.
  • наявність корисної інформації на сторінці
  • мета теги Title та Description
  • розмір тексту та наявність в ньому ключових запитів та логічної структури
  • відсутність помилок у коді, що заважають індексувати сайт.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Тлумачний словник з інтелектуальної власності. Основні терміни: понад 2000 термінів / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. М. Дунаєвський, І. О. Требульова та ін.; За заг. ред. А. А. Рудника. — Харків, 1999. 560 с.
  • Schütze, Hinrich; Christopher D. Manning; Raghavan, Prabhakar (2008). Introduction to information retrieval. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 0-521-86571-9.