Радiус Стокса (англ. Stokes radius) — радiус сфери rs якій властива гiдродинамiчна поведiнка сольватованого йона; визначається за рiвнянням Стокса — Ейнштейна:

rs = 0.819/(Λ0η),

де η — в'язкiсть розчинника; Λ0 — йонна електропровiднiсть йонiв.

ЛітератураРедагувати

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0