Пірамідальне сортування

Пірамідальне сортування (англ. Heapsort, «Сортування купою») — алгоритм сортування, працює в найгіршому, в середньому і в найкращому випадку (тобто гарантовано) за Θ(n log n) операцій при сортуванні n елементів. Кількість застосовуваної службової пам'яті не залежить від розміру масиву (тобто, O (1)).

Пірамідальне сортування
Приклад сортування випадкового набору чисел за алгоритмом пірамідальне сортування.
Приклад сортування випадкового набору чисел за алгоритмом пірамідального сортування.
Клас Алгоритм сортування
Структура даних масив
Найгірша швидкодія
Найкраща швидкодія [1]
Середня швидкодія
Просторова складність у найгіршому випадку основний, допоміжний
Оптимальний Інколи
Стабільний Нестійка

Опис алгоритмуРедагувати

 
Приклад сортувального дерева
 
Структура зберігання даних сортувального дерева

Сортування пірамідою використовує бінарне сортувальне дерево. Сортувальне дерево — це таке дерево, у якого виконані умови:

 1. Кожен лист має глибину або  , або  , де   — максимальна глибина дерева;
 2. Значення в будь-якій вершині не менші (інший варіант — не більші) за значення їх нащадків.

Зручна структура даних для сортувального дерева — такий масив Array, що Array[1] — елемент в корені, а нащадки елемента Array[i] є Array[2i] і Array[2i+1].

Алгоритм сортування складатиметься з двох основних кроків:

1. Вибудовуємо елементи масиву у вигляді сортувального дерева:

 

 

при  

Цей крок вимагає   операцій.

2. Будемо видаляти елементи з кореня по одному за раз і перебудовувати дерево. Тобто на першому кроці обмінюємо Array[1] і Array[n], перетворюємо Array[1], Array[2], … , Array[n-1] в сортувальне дерево. Потім переставляємо Array[1] і Array[n-1], перетворюємо Array[1], Array[2], … , Array[n-2] в сортувальне дерево. Процес продовжується до тих пір, поки в сортувальному дереві не залишиться один елемент. Тоді Array[1], Array[2], … , Array[n] — впорядкована послідовність.

Цей крок вимагає   операцій.

Переваги та недолікиРедагувати

Переваги алгоритмуРедагувати

 • час роботи в найгіршому випадку —  ;
 • вимагає   додаткової пам'яті.

Недоліки алгоритмуРедагувати

 • нестійкий — для забезпечення стійкості потрібно розширювати ключ;
 • на майже відсортованих даних працює так само довго, як і на хаотичних даних;
 • складний в реалізації;
 • на одному кроці вибірку доводиться робити хаотично по всій довжині масиву — тому алгоритм погано поєднується з кешуванням і підкачкою пам'яті;
 • методу потрібно «миттєвий» прямий доступ; не працює на зв'язаних списках та інших структурах пам'яті послідовного доступу.

Приклади реалізаціїРедагувати

C++Редагувати

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

void RestoreHeap(int m[], int father, int last_N)
{
	while(father<=last_N/2)
	{
		int maxson=2*father;
		if (2*father+1<=last_N && m[2*father]<m[2*father+1]) maxson=2*father+1;
		if (m[maxson]>m[father])
		{
        swap(m[maxson],m[father]);
        father=maxson;
		}
		else return;

	}
}
void HeapSort(int m[], int N)
{
	for (int i=N/2; i>=1; i--)
		RestoreHeap(m,i,N);
	for (int i=N; i>1; i--)
	{
		swap(m[1],m[i]);
		RestoreHeap(m,1,i-1);
	}
}
void read_mas(int m[],int &N)
  {
    cin >> N;
    for(int i=1;i<=N;i++)
    cin >> m[i];
  }
void write_mas(int m[],int N)
{
    for(int i=1;i<=N;i++)
    cout << m[i] << " ";
}
int main()
{
  int m[100000],N;
  read_mas(m,N);
  HeapSort(m,N);
  write_mas(m,N);
  return 0;
}

JavaРедагувати

import java.util.Arrays;

public class HeapSort {

  public static void main(final String[] args) {
    final int[] a = { 3,4,5,6,2,23,567,9,1,4,0 };
    System.out.println(Arrays.toString(a));
    heapSort(a, a.length);
    System.out.println(Arrays.toString(a));
  }

  private static void heapSort(final int[] array, final int count) {
    heapify(array, count);

    int end = count - 1;
    while (end > 0) {
      swap(array, end, 0);
      siftDown(array, 0, --end);
    }
  }

  private static void swap(final int[] array, final int a, final int b) {
    final int temp = array[a];
    array[a] = array[b];
    array[b] = temp;
  }

  private static void heapify(final int[] array, final int count) {
    int start = count / 2 - 1;

    while (start >= 0) {
      siftDown(array, start, count - 1);
      start--;
    }
  }

  private static void siftDown(final int[] array, final int start, final int end) {
    int root = start;

    while (root * 2 + 1 <= end) {
      int child = root * 2 + 1;
      int swap = root;
      if (array[swap] < array[child]) {
        swap = child;
      }
      if (child + 1 <= end && array[swap] < array[child + 1]) {
        swap = child + 1;
      }
      if (swap != root) {
        swap(array, root, swap);
        root = swap;
      } else {
        return;
      }
    }
  }
}

PythonРедагувати

def heapSort(li):
  def downHeap(li, k, n):
    new_elem = li[k]
    while k <= n/2:
      child = 2*k;
      if child < n and li[child] < li[child+1]:
        child += 1
      if new_elem >= li[child]:
        break
      li[k] = li[child]
      k = child
    li[k] = new_elem
    
  size = len(li)
  for i in range(round(size/2-1),-1,-1):
    downHeap(li, i, size-1)
  for i in range(size-1,0,-1):
    temp = li[i]
    li[i] = li[0]
    li[0] = temp
    downHeap(li, 0, i-1)
  return li

DelphiРедагувати

program Heap_sort_v2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

type
 aint=array [1..20] of integer;

var
 Arr:aint; 
 n:integer;

procedure change(var a, b:integer);
var
 tmp:integer;
begin
 tmp:=a;
 a:=b;
 b:=tmp;
end;

procedure rebuild(var A2:aint; f,d:word);
var
 MaxSon:word;
begin
 MaxSon:=f;
 if (2*f<=d)and(A2[Maxson]<a2[2*f]) then
  MaxSon:=2*f;
 if (2*f+1<=d)and(A2[MaxSon]<A2[2*f+1]) then
  MaxSon:=2*f+1;
 if MaxSon<>f then
 begin
  change(A2[f],A2[MaxSon]);
  rebuild(A2,MaxSon,d);
 end;
end;

procedure build (var A3:aint; n3:word);
var
 j:word;
begin
 for j:=n3 div 2 downto 1 do
  rebuild(a3,j,n3);
end;

procedure heapsort(var A1:aint; n1:word);
var
 j:word;
begin
 build(a1,n1);
 for j:=n1 downto 2 do
 begin
  change(A1[1],A1[j]);
  rebuild(A1,1,j-1);
 end
end;

procedure RndArrInput(var A4:aint; n4:word);
var
 i:word;
begin
 Randomize;
 for i:=1 to n4 do
  a4[i]:=random(10)-5;
end;

Procedure ArrOutput(var A5:aint; n5:word);
var
 i:word;
begin
 for i:=1 to n5 do
  write(a5[i],' ');
end;

begin
 Writeln('enter data');
 readln(n);
 RndArrInput(arr,n);
 ArrOutput(arr,n);
 heapsort(arr,n);
 readln;
 Arroutput(arr,n);
 writeln('that''s all');
 readln;
end.

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати