Відкрити головне меню

Процесор

клас електронних пристроїв для виконання операцій; ядро мікропроцесорів та мікроконтролерів...

Проце́сор (рос. процессор, англ. processor, нім. Processor m) – основний компонент комп'ютера, призначений для керування всіма його пристроями та виконання арифметичних і логічних операцій над даними.

  1. Мікропроцесор - частина цифрової обчислювальної машини, а також іншої "розумної" цифрової техніки, що реалізує процес переробки інформації і координує роботу периферійних пристроїв. У обчислювальній машині може бути декілька паралельно працюючих процесорів. Такі комп'ютери називають багатопроцесорними.
  2. Складна логічна програма, що є частиною системи програмування; підсистема обробки даних, що перетворює кодовану інформацію отриману від системи введення.

Поширені види цифрових процесорів: